Главная Обратная связь

Дисциплины:


MLC-MCA бөлімшесіндегі жүктемені есептеуЖүктемені есептеу MLC құрылымын есепке ала әрбір MLC жеке орындалады. Әрбір MLC үшін MLC – MCA аумағындағы Е1 ағын саны 16-дан аспайды. Әрбір MLC абоненттердің құрылымдық құрамын есепке ала отырып жүктемені және ағын санын анықтауға болады. Жүктеменің орташа мәні төмендегі формула бойынша есептеу жүйесіне ауыстырылады:

 

, Эрл (4.42)

 

Есептеу үшін төмендегілерді аламыз:

 

 

 

 

Е1 ағын санын келесі формуламен анықтаймыз:

 

, (4.43)

мұндағы V-шоғыр сыйымдылығы .

 

4.5 кесте – MLC – MCA бөлімшесіндегі Е1 ағынын есептеу

Модуль номері Орташа жүктеме, Эрл Есептелу жүктемесі, Эрл Шоғыр сыйымдылығы Е1 ағын саны
MLC0 20,668 23,7
MLC1 20,668 23,7
MLC2 20,668 23,7
MLC3 20,668 23,7
MLC4 20,668 23,7
MLC5 20,668 23,7
MLC6 20,668 23,7
MLC7 20,668 23,7
MLC8 20,668 23,7
MLC9 20,668 23,7
MLC10 20,668 23,7
MLC11 20,668 23,7
MLC12 20,668 23,7
MLC13 20,668 23,7
/-/ 20,668 23,7
MLC19 20,668 23,7
MLC20 20,668 23,7
1ҚТ
RMLС21 12,573 14,96
RMLC22 12,573 14,96
/-/ 12,573 14,96
RMLC27 12,573 14,96
3 ҚТ
MSAN28 29,9 33,58
MSAN29 29,9 33,58
MSAN30 30,2 35,69

 

SI2000V5 типті жобаланатын ТТС-ң жабдықтарының көлемін есептеу

MLC және RMLC модульдер санын есептеу

 

MLC және RMLC модульдер санын және 3.1 және 3.2 бөлімшелерінде көрсетілген қөрек жүктемелерін таратуға сәйкес орындаймыз.

 

 

Жобаланатын ТТС-н шығатын байланыс жолдарының санын есептеу

Мұнда берілеген мәліметтер бойынша БЖ санын есептеу НТП112-2000 регламенттеген жоғалулардың ықтималдық нормасы және БЖ шоғырына келіп түсуші жүктеме саны арқылы анықталады. БЖ саны байланыс шоғырыны бойынша Эрлангтың бірінші формуласы бойынша анықталады: 

(5.1)

 

Байланыс жолдарының санын есептеу үшін жүктеме мәнінің есептелінген нәтижесі алынады және ТТС-дан желіге бағытталған байланыс жолдарының саны 5.2 кестеге енгізіледі.

 

, Эрл (5.2)

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...