Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЖАС сигналдау арна санын есептеу7ЖАС – бұл сигналдық ақпараттарды 64 кбит/с жылдамдықпен жалпы сигналдау арнасына таратуда қолданылатын цифрлық сигналдау жүйесі. Ол Q.700 дан Q.795 аралығындағы ХЭО-Т сипаттамасына сәйкес келеді.

Байланыстың әрбір бағытына қажетті 7ЖАС сигналдау арналарының саны (резервімен қоса) төмендегі формуламен анықталады :

(5.7)

мұндағы i- бұл байланыстық бағыттар саны; - байланыс бағыттары бойынша бір секунтта жіберілген хабарламалар саны; 160-бір сигналдақ арнаға бір секунтта жіберілетін максимал хабар саны; 1,05- техникалық жұмысқа пайдалануға кететін шығындарға қызмет көрсетуге байланысты туындайтын үрдістерде қолданылатын коэффициент.

Ал, мәнін келесі формуламен анықтаймыз:

(5.8)

 

Мұндағы - осы бағытта қызмет ететін жалпы жүктеме (кіріс және шығыс) қосындысы; - сөйлесу ағынында «ұстап қалу» уақытының орташа мәні (120 с.); 12 – бір қосылысқа қызмет көрсететін, кері және тіке бағыттағы сигналдау арнасы бойынша берілген хабарламалардың орташа мәні.

ТТС5 АҚТС бағытындағы бір секунттағы хабарламалар санын есептеу:

 

26,19

 

 

ТТС5 ТТС1 бағытындағы бір секунттағы хабар санын есептеу:

 

 

ТТС5 ТТС2 бағытындағы бір секунттағы хабарламалар санын есептеу:

 

 

ТТС5 ТТС3 бағытындағы бір секунттағы хабарламалар санын есептеу:

 

 

ТТС5 ТТС4 бағытындағы бір секунттағы хабарламалар санын есептеу:

 

 

ТТС5 МӨАТС2 бағытындағы бір секунттағы хабарламалар санын есептеу:

 

 

ТТС5 МӨАТС3 бағытындағы бір секунттағы хабарламалар санын есептеу:

 

 

ТТС5 АБТ бағытындағы бір секунттағы хабарламалар санын есептеу:

 


ТТС жабдықтарының спецификациясы

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...