Главная Обратная связь

Дисциплины:


Жобаланған ТТС стативтері және модульдер спецификациясы 

Жобаланатын ТТС жабдықтарын есептеу нәтижесі бойынша қажетті жабдықтардың спецификациясы құрылады. SI2000V.5 жабдықтары ETS стандартты шкафында, ұзындығы 1100мм немесе 2200мм, ені 600мм, тереңдігі 300мм монтаждалады. Курстық жұмыста олардың құрылымдық орналасуы берілуі тиіс. Берілген шкафта станциялық кез-келген модуль орналаса алады. MPS 150 электр қоректендіргіш құрылғысы бөлек стативте орнатылады.

 

6.1 кесте - Жобаланған ТТС стативтері және модульдер спецификациясы

Жабдықтардың атауы Жабдықтар саны
MCA
MLC
RMLC
MSAN

6.2 кесте - Жобаланған ТТС стативтерінің спецификациясы

Статив атауы Статив комплектіленуі Статив саны
Модуль атауы Модуль саны
01A MCA MLC
01A MLC
01B MLC
01C MLC
01D MLC
01E MLC
01F MLC
02A MLC
02B MLC
02C MPS150

Жобаланған ТТС SI2000V.5 жүйесінің құрылымы

Құрылымдық сұлбада жобаланған ТТС абоненттерді қосуға қажет абоненттік модульдердің барлығын көрсетеміз.Сонымен қатар, олардың саны, атауы, сыйымдылығы көрсетілуі тиіс.Станцияаралық байланысты да көрсету қажет, яғни саны, таратушы жүйе, ҚЖ саны көрсетіледі.

 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 Автозалға жабдықтарды орналастыру жоспары

 

Жабдықтарды орналастыру кезінде, әр қатарда 6 стативтен көп болмауын қадағалау қажет.

 

 
 
 


1200 мм
01A

01B 01C
1600 мм
01DҮстел

300 мм
 
02A

02B
2500 мм
02C

600 мм

 

6.1 сурет - Автозалға жабдықтарды орналастыру

Осымша А

1 Siemens Hicom 300

Siemens Hicom 300 E АТС – бұл күрделі телекоммуникациялық тапсырмаларды шешуде қуатты базис бола алатын және қазіргі заманғы халықаралық талаптарға толықтай сай келетін, үлкен компанияларда жаңа телекоммуникациялық есептерді шешуге бағытталған жүйе. Сыйымдылығы 5000 абонентке дейін.

 

1.1 кесте

АТС Siemens Hicom 300 E негізгі сипаттамалары
Шақыруларды беру/адрестеу/алу.
Нөмерді теруді қайталаушы
Орталықтандырылған/жеке қысқартылған нөмерлер теру
Кері шақырулар
8 абонентті конференц-байланыс
Дербес идентификациялық код
Программалық қамтамасыз етудің әртүрлі дестелері
Ұялы байланыс
АТМ әдісі негізінде бойынша қосылыстарды орындау
Қашықтан жұмыс жасау
Көп жылдамдықты коммутация/жалғау

 

2 NEAX 7400 ICS model 140

 

1.2 кесте

NEAX 7400 ICS model 140 негізгі сипаттамасы
NEC өндірушісі Жапония
Сыйымдылығы. Порттардың максимал саны - 1488 (model 140)
Істен шығуға қарсылық құрылғылары. Процессорлардың, жадтың, арналарды уақыт бойынша бөлу құрылғыларының және жүйелік модельдердің қоректендіру блоктардың өзін-өзі диагностикалауы, резервтелуі.
Абоненттік сыйымдылықты сыртқа шығару. ИКМ күре жолдарындағы ( DAU, PIM) модельдері.
Сигналдау жүйесін қолдау және БЖ интерфейстері. 3- сымды БЖ ; регистрлі ақпараттардың декадтық және көпжиілікті кодалау арқылы берілуі; импульсті челнок, интервалсыз десте; Е&М, BRI-PRI ISDN, ИКМ(Е1), R2, R2D MFC және R1,5; сигналдау түрлері, №7ЖАС; БЖ-ның типіне байланысты кіріс және шығыс АНА (АОН).
CCIS хаттамаларын қолданғандағы «мөлдірлік» және нөмерлердің біртұтас жоспары. ӨБЖ құрудағы арналар мен интерфейстер. Бөлектелген арналар.
Цифрлық СТА қосылуы. «2х» сымды 2В+D бөлектенген арналар.

 

3 Harris 20-20 MAP

АТС Siemens Hicom 300 E негізгі сипаттамалары
896 портқа дейінгі сыйымдылық
Істен шығуға қарсылық құрылғылары – коммутациялық өріс және резервтік басқару.
Істен шығуға қарсылық құрылғылардың – толық қолжеткізімдегі (10 км дейінгі) ТОБЖ.
Сигналдау жүйесін қолданатын және БЖ интерфейстері: 3- сымды БЖ (конвертор арқылы); регистрлі ақпараттарды декадтық және желілік код арқылы берілуі; ESM сызығы, ТЖ арналары (2100,2600,1200/1600, 600/750Гц) ; BRI және PRI ISDN (Euro ISDN, Q.931); ИКМ(Е1), 1ВСК, R1, R2, R2D, MFC5 және R1 сигналдауы,; 2ВСК; ресейлік барлық БЖ жұмыс істей алатын (шығыс және кіріс) АНА, №7ЖАС.
Арналар және интерфейстер ( ӨБЖ құратын): кез-келген арналар (цифрлық немесе аналогтық), DSS1, DPNSS, QSIG, №7ЖАС хаттармаларын қолданатын негізінен Е1.
Цифрлық СТА қосылуы: 2-ші сымды 2B+D хаттамалары бойынша.
Интеграциялы Coral AIR кішіұялы байланысы DECT технологиялы 2500 абонентке дейін қолдайды.
СТА немесе адаптер арқылы тарату: адаптер көмегімен жүйелі ТА арқылы, жылдамдығы 19,2 кбит/с және 64 кбит/с (ақп).
Coral Voice Mail – МӨТС-на сәйкес БҚ қосымша арнайы платалармен қосу.
АЕЖС-ті интерфейс – Ethernet және Fast Ethernet.
X.25 қолдау.
Сөйлесімдер поштасы – жадтың сыйымдылығы НЖМД ДК сыйымдылығына тәуелді және программалау жағынан шектелмеген.
Конференция-байланыс – конференцияда 3 немесе 15 қатысушы болуы мүмкін, конференцияларды ішкі көпірлермен қосу мүмкіншілігі бар.

 

 

4 МАК Acsses Node, Iskratel

Iskratel Словениялық компаниясы Access Node қолжеткізу торабын шығарады. Өз SI-2000 коммутациялық жүйесін немесе басқа өндірушілердің коммутациялық жабдықтарын қолдайтын, яғни стандартты V.5 интерфейсін жақтайтын, AN шеткері қолдану интерфейсті және келесі қызметтерді көрсетуді шешеді: POTS, аналогты бөлек жол, BRA және PRA ISDN, ADSL, G.SHDSL, VoIP.

Қолжеткізім торабы келесі функцияларды орындайды (конференция және қолжеткізім функциялары): телефон станциясының коммутациялық бөлігінде абоненттердің өзара әсерін қамтамасыз етеді, қолжеткізім торабының бағдарламалар дестелері MLC платформасына жүктеледі (704 абоненттік желі және 16 Е1 интерфейісі бар, коммутация торабымен байланыс үшін). Қолжеткізім торабының функциональдығы V5.2 қолжеткізім хаттамасы көмегімен коммутация /жалғау торабымен басқарылады. SI-2000 AN негізінен V5.2 стандартты желілік интерфейстің торабы ретінде жобаланған (аналогтық, ISDN, xDSL, IP-абоненттерді қосуға лайықталған). Сондықтан торабтың негізгі қасиеті- оның әмбибаптылығы маштабтылылығы, орталықтан басқару мүмкінділігі, коммутациялық торабқа тез және жеңіл трансформациялануы болып табылады. Коммутациялық өрістің өтікізу мүмкінділігі -960 арна (64 кбит/с). Сонымен қатар блокталмайтын коммутациялық өріске ие. Сигналдау түрі DSS1.

Кеңейту мүмкіншілігі: минимальды қадам–32 аналогтық портты немесе 16 ISDN порты; 22 абоненттік платаға дейін; 6 абоненттік xDSL платасына дейін кеңейтуге болады.

 

5 Радио қолжетікізімді Avaya DECT R.2

AvayaDECTR.2 негізгі сипаттамалары
Ішкі байланыстың ашық жердегі ұзақтығы – 20/250
Ақпаратты қорғау – цифрлық сөйлесімдерді тарату, радиотелефондар және база арасындағы идентификациялық сигналдармен алмасу.
ӨБЖ-ге қосылған интерфейстер– 2 Мбит/с АТС-ға қосылу; V5.2 интерфейсі, программалық-аппараттық кешен.
Абоненттердің макс. саны – 16320
Бір уақыттағы сөйлесімдер макс.саны – 1024
БС саны – 128
Бір уақытта қосылған БС саны – 12
Handover қолдау – бар
БС –тың АТС қашықтықта макс.орналасуы- 1500 м
Қосымша құрылғылар – басқа өндірушілер

 

Негізгі әдебиеттер:

 

1. Ю.П.Быков, М.М.Егунов, Т.И.Ромашова. Справочные материалы по курсовому и дипломному проектированию.- Новосибирск: СибГУТИ,2001.- 54с.

2. Иванова Т.И. Корпоративные сети связи. – М.: Эко – Трендз, 2001 – 425 с

3. Технологии беспроводной связи. Стандарт DECT. Отчет по НИРС. Ксерокопия №630 -48с.

4. Конверторы 2004. Каталог оборудования. Ксерокопия №631

5. Т.И. Ромашова. Цифровая система коммутации Si2000V5. Учебное пособие. СибГУТИ, Новосибирск, 2005. -95с

6. Мультисервисный абонентский концентратор как средство перехода к мультисервисным сетям следующего поколения. Отчет по НИРС. Ксерокопия №624.-101с.

 

Қосымша әдебиеттер:

1. М.А. Баркун О.Р. Ходасевич «Цифровые системы коммутации» ЭКО-ТРЕНДЗ Москва, 2001 г.

2. Ершова Э.Б., Ершов В.А, «Цифровые системы распределения информации» 1983 г.

3. Берлин А.Н. «Коммутация в системах и сетях связи» Москва 2006 г.

4. Гольдштейн Б.С. Сигнализация в сетях связи. – Том 1, 2. – М.:Радио и связь, 1998 г.

5. Гольдштейн Б.С. Системы коммутации. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003 г.

6. Васильева Л.С., Лифшиц Б.С., Мовшович И.Е., Носоновский И.З. Усовершенствованные городские координатные АТС типа АТСК-У. Принципы построения. – М.: Радио и связь, 1986 г.

7. Берлин А.Н. Устройства систем и сети коммутации. СПб: Петеркон,

2003 г.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...