Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тести - АнтисептикиМЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З дисципліни: «ФАРМАКОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА РЕЦЕПТУРА»

Спеціальність: Акушерська справа 5.12010105

Тема: « Вступ. Лікарська рецептура. Тверді та м’які лікарські форми. Рідкі лікарські форми для ін’єкцій.

Кількість годин: 4

Актуальність теми:Лікарська рецептура – це розділ медичної науки про лікарські засоби, який стосується правил виписування їх у різних лікарських формах. Лікарські препарати і лікарські форми, складові частини яких, дози і спосіб виготовлення наведені у фармакопеї, називають офіціальними (лат. –officina - майстерня, бал ораторія), а лікарські форми, які готуються в аптеці за рецептом лікаря – магістральними (лат. Керівник).

На сучасному етапі у багатьох країнах світу проявляється тенденція до застосування міжнародних назв лікарських препаратів, згідно з єдиною латинською хімічною номенклатурою лікарських засобів, яка рекомендована ВООЗ і наведена у Міжнародній Фармакопеї . Це зв’язує насамперед з необхідністю правильної орієнтації медичних працівників і фармацевтів у величезній кількості ліків, що експортують з однієї країни у іншу, оскільки один і той самий препарат, міжнародна назва якого відома фахівцям в усьому світі, в різних країнах і різними фірмами випускається під оригінальними назвами. Вимоги фармакопеї обов’язкові для всіх підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості, лікувальних і профілактичних закладів. Арсенал лікарських препаратів складається із засобів мінерального, рослинного, тваринного походження, продуктів життєдіяльності мікроорганізмів та хімічного синтезу.

Навчальна мета:

Знати: Визначення фармакології, зв’язок її з іншими медичними та біологічними науками. Основні етапи розвитку фармакології. Внесок зарубіжних та вітчизняних вчених у розвиток фармакології.

Шляхи пошуку нових лікарських засобів, клінічне випробування нових ліків.

Поняття про лікарську сировину, речовину, лікарський засіб (препарат) та лікарську форму. Джерела отримання лікарських речовин.

Сучасні лікарські форми, їх класифікація, переваги та недоліки.

Аптека, її структура та функції.

І Державна Фармакопея України 2001 р., її зміст та значення.

Рецепт, структура рецепта. Форми рецептурних бланків, правила оформлення рецептів відповідно до сучасних наказів та документів, які регламентують правила виписування рецептів. Виписування лікарських засобів відповідно до вимог лікувально-профілактичних закладів. Правила безпечного зберігання та обліку лікарських засобів.

Тверді лікарські форми. Порошки, капсули. Таблетки, драже, гранули. Правила виписування рецептів на тверді лікарські форми.Збори.

М’які лікарські форми. Мазі, пасти, лініменти, основи для їх виготовлення. Супозиторії, їх різновиди. Правила виписування рецептів на м’які лікарські форми.

Вміти:Давати фармакотерапевтичний аналіз кожної групи препаратів, вирішувати ситуаційні задачі, працювати з тестами , виписувати основні препарати кожної групи у рецептах та вимогах лікувально-профілактичних закладів.

Практичні навички:

¾ виписування рецептів на таблетки, порошки, капсули, драже, мазі, пасти, супозиторії.

Виховна мета:Виховувати відповідальність, уважність, організованість, прагнення вдосконалювати свої знання, щоб в подальшому продуктивно засвоювати знання з клінічних дисциплін.

Методичне та матеріальне забезпечення:методична розробка заняття, інструкції для студентів, правила техніки безпеки, зразки препаратів, проспекти, таблиці, мультимедійні матеріали.

Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліни Знати Вміти
Попередня Латинська мова Структуру рецепту,правила прописування лікарських засобів у рецепті Виписувати препарати по темі в рецептах
Що вивчається Фармакологія Класифікацію, умови виписування та зберігання препаратів, та їх облік. Сумісність препаратів Призначати лікувальні засоби в залежності від захворювання.
Наступні Терапія Хірургія Педіатрія Класифікацію лікарських форм, правила застосування, правила написання рецептів, спеціальні позначення у рецептах. Аналізувати дію препаратів, їх шлях введення,побічні ефекти.  

Література.

Основна:

1. М.П.Скакун, К.А.Посохова Основи фармакології з рецептурою. – Тернопіль , - 1999р.

2.Майский В.В. , Муратов В.К. Фармакология с рецептурой. – М., 1986р.

Додаткова:

 1. Фармакологія: Підручник . І.В. Нековаль, Т.В. Казанюк. – К. 2011.
 2. Казанюк Т.В. , І.В. Нековаль Основи фармакології та загальної рецептури. - К. 2003р
 3. Постнова Л.Х., Л.Ф. Титова Фармакология с рецептурой – М. 1982р.

 

Тести рецептура плюс загальна фармакологія

1 Розчини для внутрішнього застосування звичайно дозуються

A. Грамами

B. Столовими та чайними ложками

C. Краплями

D. Міліграмами

E. Мірними стаканчиками

2 Настої та відвари виписують у:

A. Розгорнутій формі

B. Скороченій формі

C. На першій строчці переліковуються частина рослин

D. На другій – назва рослини

E. На п’ятій – що треба зробити з інгредієнтами

3 За наказом № 360 форм рецептурних бланків

A. 4 форми

B. 2 форми

C. 3 форми

D. 5 форм

E. 6 форм

4 Вага дозованого порошку

A. 0,1 – 1,0

B. 0,3 – 1,5

C. 0,1 – 2,0

D. 0,5 – 1,0

E. 0,5 -2,5

5 Підшкірно вводяться лікарські речовини у формі:

A. Водних розчинів

B. Спиртові розчини

C. Суспензій

D. Емульсій

E. Капсул

6 Гематоофтальмічний бар’єр перешкоджає проникненню ліків:

A. У тканинах ока

B. У ЦНС

C. У організм плоду

D. У черевну порожнину

E. У порожнину серця

7 Токсична дія лікарських речовин можлива при використанні їх у:

A. Терапевтичних дозах

B. Токсичних дозах

C. Вищих разових дозах

D. Середніх терапевтичних дозах

E. Мінімальних терапевтичних дозах.

8 Такий прояв фармацевтичної активності препарату, який використовують у кожному конкретному випадку з метою лікування чи профілактики називають:

A. Пряма дія

B. Основна дія

C. Побічна дія

D. Другорядна дія

E. Негативна дія

9 Які шляхи введення відносяться до ентеральних:

A. У м’язи

B. Під шкіру

C. Інгаляційно

D. У вену

E. Per os

10 Рецепт це:

A. Медичний документ

B. Фінансовий документ

C. Юридичний документ

D. Медичний, фінансовий, юридичний документ

E. Рецептурний бланк

11 Як називається процес накопичення лікарських речовин у організмі:

A. Звикання

B. Синергізм

C. Кумуляція

D. Антагонізм

E. Синероантагонізм

12 Накопичення лікарських речовин у організмі називається

A. Лікарська залежність

B. Матеріальна кумуляція

C. Звикання

D. Ідіосинкразія

E. Антагонізм

13 Доза трохи більша за мінімальну терапевтичну дозу називається

A. Середня терапевтична доза

B. Ударна доза

C. Максимальна доза

D. Мінімальна терапевтична

E. Токсична

14 Що таке відсоткова концентрація

A. Вміст лікарських речовин в 1000мл. Розчинника

B. Вміст лікарських речовин в 10000мл. розчинника

C. Вміст лікарських речовин в 100мл. розчинника

D. Вміст лікарських речовин в 10мл. розчинника

E. Вміст лікарських речовин в 1 мл. розчинника

15 Настої дозуються

A. Столовими ложками

B. Градуйованим склянками

C. Каплями

D. Грамами

E. Міліграмами

16 Стерильні суспензії дозволяється вводити:

A. В/в

B. В/м

C. П/ш

D. Субарахноїдально

E. В порожнини

17 За наказом № 360 третя форма рецептурного бланку для прописування:

A. Наркотичних та прирівняних до них л/засобів

B. Дітям до 3-х років

C. Інвалідам ВВВ

D. Іншим категоріям хворих

E. Отруйних лікарських засобів

F. Сильнодіючих лікарських засобів

18 Якщо у порошку доза лікарських речовин менша 0,1 додають

A. Тальк

B. Крохмаль

C. Цукор

D. Галактозу

E. Лактозу

19 Які лікарські речовини погано всмоктуються зі шлунку:

A. Снодійні групи фенобарбіталу

B. Протиалергійні

C. Жарознижуючі

D. Протизапальні

E. Аналгетичні

20 Дітям лікарські речовини призначають у дозах:

A. Менших, порівняно з дорослими

B. У рівних дозах з дорослими

C. У більших дозах у порівнянні з дорослими

D. Керуючись таблицями доз для дітей

E. В дозі від дорослого

21 При в/в введенні лікарських речовин всмоктуються у кров:

A. Швидше і більш повно, ніж при п/ш

B. Повільніше і менш повно, ніж при п/ш

C. Так само, як і при п/ш введенні.

D. Повільніше

E. В меншій дозі

22 Найбільш допустима терапевтична доза на добу, вище за яку не дозволяється застосування називається:

A. Вища разова доза

B. Допустима доза

C. Вища добова доза

D. Середня терапевтична доза

E. Терапевтична доза

23 Вказати парентеральні шляхи введення:

A. Внутрішньо

B. У м’язи

C. Під язик

D. Ректально

E. За щоку

24 Запас у відділенні наркотичних анальгетиків згідно наказів МОЗ України на:

A. 3 дні

B. 5 днів

C. 10 днів

D. 2 дні

E. 2 тижні

25 Як називають ефект , при якому один препарат посилює дію іншого:

A. Антагонізм

B. Звикання

C. Синергізм

D. Кумуляція

E. Синергоантагонізм

26 Бажання знову відчути дію лікарської речовини, потяг до нових прийомів ліків називається:

A. Абстиненція

B. Звикання

C. Лікарська залежність

D. Токсикоманія

E. Депресія

27 У жінок, що палять під час вагітності діти народжуються

A. З меншою ніж завжди масою тіл

B. З природженим каліцтвом

C. Нормальні діти

D. Мертвонароджені

E. З ознаками асфіксії

28 Емульсії готують із

A. Рідких масел

B. Ланоліну

C. Вазеліну

D. Олій

E. Свиного жиру

29 У пасті міститься порошковидних речовин

A. 10-30%

B. 40-50%

C. 25-65%

D. 5-10%

E. 75-90%

30 Спирту етилового на 1 рецептурному бланкові дозволяється виписувати:

A. 100,0

B. 200,0

C. 50,0

D. 150,0

E. 250,0

31 До твердих лікарських форм відносяться

A. Супозиторії

B. Лініменти

C. Пасти

D. Таблетки

E. Мікстури

32 Якому виду змін в організмі більшість лікарських речовин підлягає:

A. Біотрансформації

B. Кон’югації

C. Резорбції

D. Кумуляції

E. Резорбції

33 Дози препаратів, що пригнічують ЦНС, серцевих глікозидів сечогінних засобів при призначенні людям похилого віку зменшують в:

A. 1/2 дози дорослого

B. 2/3 дози дорослого

C. Не змінюють

D. Призначають в такій же дозі

E. Призначають в більшій дозі

34 В/венно вводяться:

A. Розчини в олії

B. Суспензії

C. Водяні розчини

D. Спиртові розчини

E. Лініменти

35 Послаблення дії лікарських речовин одне на одне позначається як:

A. Антагонізм

B. Синергізм

C. Кумуляція

D. Синергоантагонізм

E. Ідіосинкразія

36 Що є характерним для введення ліків внутрішньо:

A. Швидкий розвиток дії

B. Лікарські речовини потрапляють у кров минувши печінку

C. Дія на ліки ферментів ШКТ

D. Вся доза повністю потрапляє в організм

E. Точність дозування

37 Запас у відділенні отруйних лікувальних засобів згідно наказів МОЗ України на:

A. 10 днів

B. На 5 днів

C. На 3 дні

D. На 2 місяці

E. на 1 тиждень

38 Що розуміють під ембріотоксичною дією лікарських засобів:

A. Негативний вплив ліків на плід, що не викликає появи вад розвитку

B. Негативний вплив ліків на плід, що викликає прояви вад розвитку.

C. Не має ніякої дії

D. Має позитивний вплив на плід.

E. Пошкодження печінки

39 Сублінгвально застосовуються речовини з

A. Малою активністю

B. Середньою активністю

C. Великою активністю

D. Звичайною активністю

E. Незначною активністю

40 Зміна діяльності того органа чи системи, на які дана речовина діє називається:

A. Основна дія

B. Токсична дія

C. Побічна дія

D. Пряма дія

E. Другорядна дія

41 Строк збереження настоїв та відварів

A. 8-10 днів

B. 2-3 дні

C. 5-6 днів

D. 3-4 дні

E. 14 днів

42 В якості основи для супозиторіїв використовують:

A. Ланолін

B. Вазелін

C. Свинячий жир

D. Масло какао

E. Синтетичні основи

43 При виписуванні безкоштовного рецепту на рецептурному бланкові ставиться:

A. Одна печатка та підпис лікаря

B. 2 печатки та 2 підписи: лікаря та зав. поліклініки

C. 1 печатка та 2 підписи: лікаря та зав. поліклініки.

D. Дві печатки та підпис лікаря

E. Підпис лікаря

44 Розчини бувають

A. Тільки водні

B. Водні, спиртові, олійні

C. Спиртові, масляні.

D. Тільки спиртові

E. Тільки масляні

45 Підшкірно вводять

A. Суспензії

B. Подразнюючої дії

C. Водні розчини

D. Лініменти

E. Спиртові розчини

46 Неалергічні побічні ефекти знімаються:

A. Протиалергійними засобами

B. Протизапальними засобами

C. Специфічними антагоністами

D. Неспецифічними антагоністами

E. Відміною препаратів

47 Плацентарний бар’єр перешкоджає проникненню лікарських речовин

A. У організм плоду

B. У тканини ока

C. У ЦНС

D. В печінку

E. У серце

48 Препарати кальцію при якому виді алергійної реакції застосовуються

A. Набряк Квінке

B. Сивороткова хвороба

C. Анафілактичний шок

D. Генералізованій

E. Місцеве висипання

49 Що характеризує внутрішньовенне введення:

A. Повільний розвиток ефекту

B. Точність дозування

C. Інактивація ферментами органів ШКТ

D. Неповне всмоктування препарату

E. Небезпечний шлях введення

50 Запас у відділенні сильнодіючих лікарських засобів згідно наказів МОЗ України на:

A. Тиждень

B. місяць

C. 3 дні

D. 5 днів

E. На 10 днів

51 При дії лікарських речовин на весь організм проявляється:

A. Місцева дія

B. Рефлекторна дія

C. Резорбтивна дія

D. Кумуляційна

E. Тератогенна дія

52 Яким терміном позначаються небажані фармакологічні ефекти

A. «Побічні явища»

B. «Непряма дія»

C. «Фармакологічні ефекти»

D. «Механізми дії»

E. «Другорядна дія»

53 Яку дію здійснює лікарська речовина, фармакологічні якості якої застосовуються у кожному конкретному випадку з лікувальною та профілактичною метою:

A. Другорядну

B. Основну або головну

C. Побічну

D. Токсичну

E. Кумулятивну

Тестовий контроль

 1. Підшкірно вводяться лікарські речовини у формі:

а) водних розчинів

б) масляних розчинів

в) суспензій

 

 1. Які лікарські речовини частково всмоктуються зі шлунку:

а) снодійні

б) протиалергійні

в) жарознижуючі

г) протизапальні

 

 1. Всмоктування лікарських речовин у організм здійснюється за рахунок проникнення крізь систему:

а) біологічних мембран

б) хімічних мембран

 

 1. Яким двом видам змін в організмі більшість лікарських речовин підлягають:

а) біотрансформації

б)кон’югації

в) резорбції

Запитання

 1. Що таке добова доза?
 2. Від чого залежить введення лікарських речовин у організм?
 3. Яка доза найбільш часто застосовується для лікування хворих?
 4. Як називається введення лікарських речовин крізь легені шляхом дихання?
 5. Що таке кумуляція?

Тестовий контроль

1. Підшкірно вводять 1. Суспензії 2. Подразнюючої дії 3. Водні розчини
  2. Внутрішньосудинне введення розчинів в олії може викликати:   1. Утворення тромбів у венах 2. Розвиток емболії
  3. Гематоофтальмічний бар’єр перешкоджає проникненню ліків:   1. У тканинах ока 2. У ЦНС 3. У організм плоду
  4. Ефекти лікарських речовин у терапевтичній дозі, які в даному випадку не використовують і можуть бути причиною ускладнень називають:   1. Пряма дія 2. Побічна дія 3. Основна дія
  5. Дітям лікарські речовини призначають у дозах:   1. Менших, порівнянно з дорослими 2. У рівних дозах з дорослими 3. У більших дозах у порівнянні з дорослими
  6. Дози препаратів, що пригнічують ЦНС, серцевих глікозидів сечогінних засобів при призначенні людям похилого віку зменьшують до:   1. 1/2 дози дорослого 2.2/3 дози дорослого 3. Не змінюють
  7. Неалергійні побічні ефекти знімаються:   1. Протиалергійними засобами 2. Протизапальними засобами 3. Специфічними антагоністами
  8. Токсична дія лікарських речовин можлива при використанні їх у:   1. Терапевтичних дозах 2. Токсичниїх дозах

Тестовий контроль

 

1. При введенні лікарських речовин всмоктуються у кров:   1. Швидше і більш повно, ніж при п/ш 2. Повільніше і менш повно, ніж при п/ш 3. Так само, як і при п/ш введенні
  2. В/венно вводяться:   1. Розчини в олії 2. Суспензії 3. Водяні розчини
  3. Плацентарний бар’єр перешкоджає прогикненню лікарських речовин   1.У організм плоду 2. У тканини ока 3. У ЦНС
  4. Такий прояв фармацевтичної активності препарату, який використовують у кожному конкретному випадку з метою лікування чи профілактики називають:   1. Пряма дія 2. Основна дія 3. Побічна дія
  5. Найбільш допустима терапевтична доза на добу, вище за яку не дозволяється застосування називається:   1. Вища разова доза 2. Допустима доза 3. Вища добова доза
  6. Дози антибіотиків та сульфаніламідів для людей похилого віку рівні   1.1/2 дози дорослої людини 2. Рівні дозам дорослої людини 3. 2/3 дози дорослої людини
  7. Послаблення дії лікарських речовин одне на одне позначається як:   1. Антагонізм 2. Синергізм 3. Кумуляція
  8. За важкістю перебігу алергійні реакції діляться на:   1. Три стадії 2.Дві стадії 3. Чотири стадії

 


Тестовий контроль

1. Шляхом відповіді знайти правильні відповіді:

а) у м’язи

б) під шкіру

в) ректально

г) у вену

 

2. Вказати парентеральні шляхи введення:

а) внутрішньо в) у м’язи

б) під язик д) ректально

г) за щоку

 

3. Що є характерним для введення ліків внутрішньо:

а) швидкий розвиток дії

б) лікарські речовини потрапляють у кров минувши печінку

в) дія на ліки ферментів ШКТ

 

4. Вказати особливості ректального шляху введення:

а) ліки потрапляють у кров через зворотню вену та печінку

 

5. Що характеризує внутрішньовенне введення:

а) повільний розвиток ефекту

б) точність дозування

 

6. Як називається процес накопичення лікарських речовин у організмі:

а)звикання в) синергізм

б) кумуляція г) антагонізм

 

7. Як називають ефект , при якому один препарат посилюю дію іншого:

а) антагонізм в) звикання

б) синергізм г) кумуляція

 

8. Що розуміють під ембріотоксичною дією лікарських засобів:

а) негативний вплив ліків на плід, що не викликає появи вад розвитку

б) негативний вплив ліків на плід, що викликає появу вад розвитку.


 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З дисципліни: «ФАРМАКОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА РЕЦЕПТУРА»

Спеціальність: Акушерська справа 5.12010105

Тема: « Антисептичні та дезінфекційні засоби. Засоби, які впливають переважно в ділянці закінчень аферентних нервів».

Кількість годин: 4

Актуальність теми:у наш час в медичній практиці використовується багато дезінфікуючих і антисептичних засобів. Антисептики застосовують для знезараження шкіри, слизових оболонок, опікових, ранових поверхонь та уражених тканин, порожнин тіла. Дезінфікуючі засоби застосовуються для дії на мікроорганізми, які знаходяться в оточуючому людину середовищі: в приміщеннях, на одязі, предметах догляду за хворими, в відділеннях інфекційних хворих (гній, мокрота, сеча, фекалії та ін..). Різниця між антисептичними і дезінфікуючими засобами тільки в способах їх застосування, оскільки між цими засобами велика схожість. Їх об’єднують у одну групу, для визначення якої використовують термін «антисептики». Антисептичні засоби застосовуються у всіх галузях медичної практики для дезінфікуючої, дезодоруючої дії. Без них медицина поки не в змозі обійтися.

Навчальна мета:

Знати: Загальна характеристика протимікробних засобів, їх значення для профілактики та лікування інфекційних захворювань, класифікація.

Антисептичні та дезінфекційні засоби. Історія антисептики (А.П. Нелюбін, Д. Лістер). Бактерицидна та бактеріостатична дія препаратів. Вимоги до антисептиків. Класифікація препаратів за хімічною будовою.

Група галоїдів (хлорне вапно, хлорамін Б, розчин йоду спиртовий, розчин Люголя, йоддицерин). Застосування окремих препаратів в акушерстві.

Антисептичні засоби ароматичного ряду (фенол чистий, іхтіол, дьоготь березовий). Особливості дії та застосування при запаленнях жіночої статевої системи.

Антисептичні засоби аліфатичного ряду (спирт етиловий 40 %, 70 %, 95 %, розчин формальдегіду). Показання та протипоказання в акушерстві.

Група барвників (діамантовий зелений, метиленовий синій, етакридину лактат). Особливості дії та застосування в акушерстві.

Окисники (розчин пероксиду водню, калію перманганат). Механізм протимікробної дії. Використання в акушерстві.

Похідні нітрофурану (фурацилін). Основні властивості, застосування.

Детергенти (мила, хлоргексидину біглюконат). Протимікробні та мийні властивості. Застосування в акушерстві.

Кислоти, основи (кислота борна, розчин аміаку). Особливості дії та застосування. Протипоказання до застосування в період вагітності борної кислоти як засобу, який шкідливо впливає на розвитку майбутньої дитини.

Солі важких металів (ртуті дихлорид, срібла нітрат, протаргол, цинку сульфат, дерматол). Протимікробні властивості солей важких металів, їх в’яжуча, подразнювальна та припікальна дія. Застосування препаратів. Можливість резорбтивної дії. Отруєння солями важких металів, лікування в разі отруєння. Використання антидотів (унітіол, натрію тіосульфат). Протипоказання до застосування цих препаратів у період вагітності як засобів, які негативно впливають на організм вагітної та майбутньої дитини.

Сучасні антисептичні засоби: йодоформ, лізоформ, бікармінт, дегміцид, їх застосування в акушерстві та гінекології.

Місцево-анестезувальні засоби (новокаїн, дикаїн, лідокаїн, тримекаїн, анестезин). Характеристика. Механізм дії. Застосування препаратів для різних видів анестезії. Побічна та токсична дія при знеболюванні пологів, заходи щодо запобігання тяжких алергійних реакцій.

В’яжучі засоби органічного (танін, кора дуба, квітки ромашки) та неорганічного походження (вісмуту нітрат основний). Механізм дії, застосування в акушерстві.

Адсорбувальні засоби (вугілля активоване). Механізм дії, застосування в сучасному акушерстві.

Обволікальні засоби (крохмаль). Механізм дії, застосування в акушерстві.

Подразнювальні засоби (розчин аміаку, ментол, гірчичники, гіркоти, відхаркувальні засоби). Вплив подразнювальних засобів на рецептори шкіри та слизових оболонок, їх рефлекторна та відволікальна дія. Застосування в акушерстві.

Сучасні препарати які впливають на аферентну інервацію: ультракаїн, стрепсілс, сорбекс, застосування їх в акушерстві та гінекології.

Вміти:Давати фармакотерапевтичний аналіз кожної групи препаратів, вирішувати ситуаційні задачі, працювати з тестами , виписувати основні препарати кожної групи у рецептах та вимогах лікувально-профілактичних закладів.

Практичні навички:

— оцінювати можливість безпечного застосування антисептичних засобів;

— розраховувати потрібні концентрації розчину антисептика для практичного застосування;

— виписувати рецепти на антисептики та дезінфекційні засоби;

— керуватися правилами техніки безпеки під час роботи з окремими препаратами;

— оцінювання можливості безпечного застосування антисептичних засобів в акушерстві;

— розраховування концентрації розчину антисептика для практичного застосування;

— виписування рецептів на антисептики за вимогами лікувально-профілактичних закладів.

— визначення препаратів за їхньою груповою належністю;

— розв’язування задач з фармакотерапії, запобігання побічній дії препаратів у період вагітності та пологів;

— виписування рецептів на лікувальні засоби.

Виховна мета:Виховувати відповідальність, уважність, організованість, прагнення вдосконалювати свої знання, щоб в подальшому продуктивно засвоювати знання з клінічних дисциплін.

Методичне та матеріальне забезпечення:методична розробка заняття, інструкції для студентів, правила техніки безпеки, зразки препаратів, проспекти, таблиці, мультимедійні матеріали.

Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліни Знати Вміти
Попередня Латинська мова Структуру рецепту,правила прописування лікарських засобів у рецепті Виписувати препарати по темі в рецептах
Наступні Нервові хвороби Терапія Хірургія Педіатрія Засоби, що Застосуванню кожної групи препаратів,шлях їх введення,основні побічні ефекти Аналізувати дію препаратів, їх шлях введення,побічні ефекти.  

Література. Основна:М.П.Скакун, К.А.Посохова Основи фармакології з рецептурою. – Тернопіль , - 1999р. 2.Майский В.В. , Муратов В.К. Фармакология с рецептурой. – М., 1986р. Додаткова:Фармакологія: Підручник . І.В. Нековаль, Т.В. Казанюк. – К. 2011. Казанюк Т.В. , І.В. Нековаль Основи фармакології та загальної рецептури. - К. 2003р 2.Постнова Л.Х., Л.Ф. Титова Фармакология с рецептурой – М. 19

Тести - Антисептики

1 Вказати антисептичні засоби із групи окислювачів.

A. Метиленовий синій

B. Калію перманганат

C. Етакридину лактат

D. Формальдегід

E. Дьоготь березовий

2 Відмітити показання до застосування ртуті дихлориду

A. Обробка ран

B. Дезінфекція предметів догляду за хворими

C. Обробка шкіри

D. Обробка столів

E. Обробка рук

3 Для обробки рук хірурга за методом Спасокукотського-Кочергіна застосовують

A. Спирт етиловий

B. Перекис водню

C. Розчин аміаку

D. Хлоргексидину біглюконат

E. Калію перманганат

4 Розчин формальдегіду застосовують при:

A. Обробки опіків

B. Обробки ран

C. Для обробки інструментів

D. Для промивань

E. Консервації анатомічних препаратів

5 Речовини здібні знижувати поверхневу активність, змінюючи поверхневий натяг, виявляють очисну та протимікробну дію, (змінюють проникність цитолеми мікробних клітин)

A. Окисники

B. Детергенти

C. Галогени

D. Похідні нітрофурану

E. Солі важких металів

6 До сполук ароматичного ряду відносяться:

A. Фенол чистий, іхтіол, дьоготь березовий

B. Р-н формальдегіду, формалін, спирт етиловий

C. Діамантовий зелений, етакридину лактат, метиленовий синій

D. Хлоргексидину біглюконат, біоцид, декаметоксин

E. Ртуті діхлорид, срібла нітрат, цинку сульфат, протаргол

7 Розчин якого препарату застосовують для консервування анатомічних препаратів, вакцин, сивороток

A. Р-ни формальдегіду

B. Р-ни фурациліну

C. Р-нини аміаку

D. Р-ни перманганату калію

E. Р-ни кислоти борної

8 Вказати галогеновмісні антисептичні засоби

A. Фенол

B. Фурацилін

C. Дихлотиазид

D. Розчин йоду спиртовий

E. Хлоргексидину біглюконат

9 З якою метою застосовують перекис водню

A. Для обробки приміщень

B. Для обробки білизни

C. Для зупинки кровотечі

D. Для дезінфекції приміщень

E. При пітливості ніг

10 Які препарати є основними антидотами при отруєння солями важких металів.

A. Калію перманганат

B. Унітіол

C. Фурацилін

D. Метиленовий синій.

E. Сорбекс

11 Розчином йоду спиртового обробляють

A. Саму рану

B. Краї рани

C. Предмети догляду за хворими

D. Кровоточиві рани

E. Обробка інструментів

12 Препарати виявляють протимікробний ефект інактивуючи ферменти мікроорганізмів шляхом взаємодії йонів важких металів з SH-групами ферментів (SH – сульфгідрильні групи)

A. Кислоти і основи

B. Засоби ароматичного ряду

C. Барвники

D. Солі важких металів

E. Засоби аліфатичного ряду

13 До сполук аліфатичного ряду відносяться:

A. Фенол чистий, іхтіол, дьоготь березовий

B. Р-н формальдегіду, формалін, спирт етиловий

C. Діамантовий зелений, етакридину лактат, метиленовий синій

D. Хлоргексидину біглюконат, біоцид, декаметоксин

E. Ртуті діхлорид, срібла нітрат, цинку сульфат, протаргол

14 Для очистки гнійних ран від гною найбільш ефективні:

A. Барвники

B. Кислоти і луги

C. Окисники

D. Детергенти

E. Галогени

15 Відмітити з’єднання ароматичного ряду

A. Фенол

B. Брильянтовий зелений

C. Формальдегід

D. Калію перманганат

E. Ртуті дихлорид

16 Який механізм протимікробної дії спирту етилового

A. Порушує синтез білків мікроорганізмів

B. Дегідратує білки протоплазми мікроорганізмів

C. Визиває окислення білків мікроорганізмів.

D. Змінює поверхневий натяг протоплазми мікроорганізмів

E. Окислює протоплазму клітин

17 Для профілактики бленореї у новонароджених застосовують

A. Срібла нітрат

B. Натрію сульфат

C. Спирт етиловий

D. Ртуті дихлорид

E. Цинку сульфат

18 Калію перманганат для обробки опіків застосовують

A. 5%

B. 0,01%

C. 0,1%

D. 0,005%

E. 1%

19 Препарати виявляють протимікробну дію шляхом гідролізу білків та інших органічних сполук протоплазми мікроорганізмів

A. Детергенти

B. Барвники

C. Галогени

D. Окисники

E. Кислоти і луги

20 До солей важких металів відносяться:

A. Фенол чистий, іхтіол, дьоготь березовий

B. Р-н формальдегіду, формалін, спирт етиловий

C. Діамантовий зелений, етакридину лактат, метиленовий синій

D. Хлоргексидину біглюконат, біоцид, декаметоксин

E. Ртуті діхлорид, срібла нітрат, цинку сульфат, протаргол

21 Визначить антисептик який має рефлекторну подразнювальну дію

A. Кислота борна

B. Р-н аміаку

C. Протаргол

D. Р-н фурациліну

E. Діамантовий зелений

22 Відмітити показання до застосування діамантового зеленого

A. Дезінфекція білизни

B. Пітливість ніг

C. Обробка інструментів

D. Зупинка кровотечі

E. Блефарит

23 Відмітити препарат із групи солей важких металів

A. Калію перманганат

B. Срібла нітрат

C. Формальдегід

D. Діамантовий зелений

E. Перекис водню

24 Для обробки рук хірурга застосовують спирт етиловий

A. 96%

B. 40%

C. 70%

D. 95%

E. 20%

25 Фурацилін застосовують

A. Для зупинки кровотечі

B. Для полоскання ротової порожнини при ангіні

C. Для обробки інструментів

D. Для обробки столів

E. Для обробки рук

26 Визначити засоби, які розкладаючись виділяють молекулярний або атомарний кисень

A. Кислоти і луги

B. Сполуки ароматичного ряду

C. Окисники

D. Галогени

E. Барвники

27 До детергентів відносяться:

A. Фенол чистий, іхтіол, дьоготь березовий

B. Р-н формальдегіду, формалін, спирт етиловий

C. Діамантовий зелений, етакридину лактат, метиленовий синій

D. Хлоргексидину біглюконат, біоцид, декаметоксин

E. Ртуті діхлорид, срібла нітрат, цинку сульфат, протаргол

28 Препарати застосовуються для обробки країв ран, операційного поля, рук хірурга, перед операційним втручанням

A. Р-н формальдегіду

B. Р-н фурациліну

C. Р-н аміаку

D. Р-н йоду спиртовий

E. Р-н кислоти борної спиртовий

 

АНТИСЕПТИКА Варіант – 1

1. Вказати галоідвміщуачі антисептичні заооби 1. Фенол 2. Фурацилін З. Дихлотиазід 4. Розчин йоду спиртовий
2. Відмітити з'єднання ароматичного ряду 1. Фенол 2. Брильянтовий зелений 3. Фармальдегід 4. Калію перманаганат 5. Ртуті дихлорид
3. Відмітити показання до застосування брильянтового зеленого 1. Блефарит 2. Дезінфекція білизни 3. Пітливість ніг 4. Обробка інструментів
4. Вказати антисептичні засоби із групи окислювачів 1. Метиленовий синій 2. Калію перманганат 3. Етакридіну лактат 4. Формальдегід 5. Дьоготь березовий
5. З якою метою застосовують перекис водню 1. Для обробки приміщень 2. Для обробки білизни 3. Для зупинки кровотечі 4. Для дезінфекції приміщень
6. Який механізм протимікробної дії спирту етилового 1. Порушує синтез білків мікроорганізмів 2. Дегідратує білки плазми мікроорганізмів 3. Викликає окислення білків мікроорганізмів
7. Вказати препарат , який відноситься до похідних нітрофурану 1. Фенол 2. Фурацилін 3. Формальдегід 4. Срібла нітрат
8. Відмітити препарати із групи солей важких металів 1. Калію перманганат 2. Срібла нітрат 3. Хлорне вапно 4. Формальдегід
9. Відмітити показання до застосування ртуті дихлориду 1. Обробка ран 2. Дезінфекція предметів догляду за хворими 3. Обробка шкіри
10. Які препарати є основною протиотрутою при отруєнні солями важких металів 1. Калію перманганат 2. Натрію тіосульфат 3. Фурацилін 4. Метиленовий синій

АНТИСЕПТИКА Варіант – 2

1. Для профілактики бленореї у новороджених застосовують 1. Срібла нітрат 2. Натрію сульфат 3. Спирт етиловий
2. Для обробки рук хірурга застосовують спирт етиловий 1. 96% 2. 40% 3. 70%
3. Для брбки рук хірурга за методом Спасокукотського-Кочергіна застосовують 1. Розчин аміаку 2. Спирт етиловий 3. Перекис водню
4. Розчином йоду спиртвого обробляють 1. Саму рану 2. Краї рани 3. Предмети догляду за хворими
5. Каліюперманганат для обробки опіків застосовують 1. 5% 2. 0,01% 3. 0,1%
6. Фурацилін застосовують 1. Для зупинки кровотечі 2. Для полоскання ротової порожнини при ангіні 3. Для обробки інструментів
  7. Розчин формальдегіду застосовують при:   1. Кнсервації анатомічних препаратів 2. Обробки опіків 3. Обробки ран
8. Лінімент бальзамічний по Вишневському застосовують для : 1. Обробки предметів догляду 2. Інструментів 3. Пролежнів

 


АНТИСЕПТИКА Варіант – 3

1. З якою метою застосовується перекис водню 1. Для промивання ран 2. Для дезінфекції приміщень 3. Для дезінфекції білизни
2. Вказати препарат , який відноситься до похідних нітрофурану 1. Фенол 2. Срібла нітрат 3. Фурацилін
3. Відмітити показання до застосування ртуті дихлориду 1. Обробка ран 2. Дезінфекція предметів догляду за хворими 3. Обробка шкіри
4. Вказати галоїдвміщуючі антисептики 1. Фенол 2. Хлорамін Б 3. Метиленовий синій
5. Відмітити показання до застосування брильянтового зеленого 1. Дезінфекція білизни 2. Пітливість ніг 3. Обробка післяопераційних швів
6. Вказати антисептичні засоби із групи окислювачів 1. Перекис водню 2. Дьоготь березовий 3. Розчин йоду
7. Відмітити препарати із груписолей важких металів 1. Калію перманганат 2. Ртуті дихлорид 3. Розчин йоду
8. Який протиотруйний засіб при отруєнні солями важких металів 1. Фурацилін 2. Калію перманганат 3. Унітіол

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДРОВ'Я

НІКОПОЛЬСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

ІНСТРУКЦІЯ (для студентів)

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...