Главная Обратная связь

Дисциплины:


Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовим модулем ІІІ1.Правовим питанням забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування присвячене дисертаційне дослідження:

1) Андрейцева В.І.

2) Ковальчук Т.Г.

3) Малишевої Н.Р.

4) Шемшеченка Ю.С.

2. До системи державних органів, що забезпечують розробку, затвердження та впровадження санітарних заходів щодо безпечності та якості харчових продуктів входять:

а) Державна санітарно-епідеміологічна служба України;

б) Державна служба ветеринарної медицини України;

в) центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики;

г) центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики;

д) центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

 

3. Доктринальне визначеня ядерної безпеки:

а) дотримання норм, правил, стандартів та умов використання ядерних матеріалів, що забезпечують радіаційну безпеку;

б) дотримання допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами та стандартами з безпеки;

в) такий стан розвитку суспільних відносин у сфері використання ядерної енергії, зокрема ядерній енергетиці, при якому системою науково-технічних, організаційних, економічних, державно-правових та інших соціальних засобів регулювання забезпечується належний безпечний режим використання ядерних установок (обєктів), ядерних матеріалів тощо, який спонукає до безумовоного дотримання вимог законодавства, норм, правил, стандартів та умов, що діють у сфері використання ядерної енергії;

г) сукупність радіаційно-гігієнічних, проектно-конструкторських, технічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення радіаційної безпеки.

4. Агрохімікати -це:

а) токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкоди матеріальним цінностям, а також гризунів, бур'янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб;

б) органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості грунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції;

в) будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

 

5. Ветеринарна служба здійснює державний контроль та нагляд за такими харчовими продуктами:а) усі харчові продукти;

б) необроблені харчові продукти тваринного походження на потужностях (об'єктах) з їх виробництва;

в) усі рослинні продукти, сільськогосподарська продукція та необроблені харчові продукти тваринного походження, що продаються на агропродовольчих ринках;

г) продукцією на м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних, молокопереробних підприємствах, які використовують необроблені харчові продукти тваринного походження як сировину, та підприємствах гуртового зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження.

Дайте розгорнуті відповіді на питання.

 

1. Проблеми правових процедур забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування.

2. Правове регулювання відношення до живого в Україні.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...