Главная Обратная связь

Дисциплины:


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

3. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - N 36. - Ст. 340.

4. Лісовий кодекс України в редакції Закону України від 8 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - N 21. Ст. 170.

5. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” в редакції Закону України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - N 48. - Ст. 252.

6. Закон України “Про рослинний світ” від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N 22-23. Ст. 198.

7. Закон України “Про тваринний світ” від 13.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002. - N 14. - Ст. 97.

8. Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” в редакції Закону України від 5 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - N 42. - Ст. 2641.

9. Закон України “Про питну воду та питне водопостачання” від 10.01.2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002.- N 6. - Ст. 223.

10. Закон України Про Червону книгу України” від 07.02.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - N 30. - Ст. 201.

11. Закон України “Про виключну (морську) економічну зону України” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - N 21. - Ст. 152.

12. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - N 34. - Ст. 502.

13. Закон України “Про екологічну мережу України” // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - N 45. - Ст. 502.

14. Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки” від 21.09.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - N 47. - Ст. 405.

15. Закон України “Про мисливське господарство і полювання” від 22.02.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - N 12. - Ст. 442.

16. Закон України “Про курорти” від 05.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - N 50. - Ст. 435.

17. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” від 16.05.2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. - N 36. - Ст. 1196.

18. Закон України “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець” від 18.03.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N18. - Ст. 139.

19. Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 08.06.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - N 27. - Ст. 1112.20. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 р. № 796-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 16. – Ст. 200.

21. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

22. Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 16. – Ст. 198.

23. Закон України “Про ветеринарну медицину” в редакції Закону України від 16 листопада 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 5 – 6. – Ст. 53.

24. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

25. Закон України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” від 31.05.2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. - N 45. - Ст. 1837.

26. Закон України “Про основи містобудування” від 16 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №. 52. – Ст. 683.

27. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.

28. Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів” від 22 березня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - N 17. - Ст. 717.

29. Закон України “Про цивільну оборону України” від 3 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 14. – Ст. 124.

30. Декрет Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення” від 8 квітня 1993 р. № 30-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 247.

31. Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію та сертифікацію” від 10 травня 1993 р. № 46-93 // Урядовий кур’єр. – 1993. – 22 травня. .

32. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

33. Закон України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 411.

34. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання” від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 22. – Ст.115.

35. Закон України “Про війська Цивільної оборони України” від 24 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 19. – Ст.172.

36. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 12. – Ст. 81.

37. Закон України “Про екологічну експертизу” від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – Ст. 54.

38. Закон України “Про пестициди і агрохімікати” від 2 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 14. – Ст.91.

39. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

40. Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 27. – Ст. 198.

41. Закон України “Про лікарські засоби” від 4 квітня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 22. – Ст. 86.

42. Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

43. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

44. Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст.237.

45. Закон України “Про відходи” від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 242.

46. Закон України “Про архітектурну діяльність” від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 246.

47. Закон України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему” від 11 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 4. – Ст.33.

48. Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 4. – Ст. 25.

49. Закон України “Про меліорацію земель” від 14 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 11. – Ст.90.

50. Закон України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції” від 14 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 12. – Ст.95.

51. Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” від 16 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст.176.

52. Закон України “Про перевезення небезпечних вантажів” від 6 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 28. – Ст. 222.

53. Закон України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині” від 16 липня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - N 32. - Ст. 1651.

54. Закон України “Про планування та забудову території” від 20 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 31. – Ст. 250.

55. Закон України “Про стандартизацію” від 17 травня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –№ 31. – Ст. 145.

56. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

57. Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 337.

58. Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13 липня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 42. – Ст. 248.

59. Закон України “Про затвердження Указу Президента України „Про оголошення територій у межах населених пунктів Болеславчик, Мічуріне, Підгір’я, Чаусове, Чаусове Друге Первомайського району Миколаївської області зоною надзвичайної екологічної ситуації” від 5 вересня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 43. – Ст.365.

60. Закон України „Про затвердження Указу Президента України „Про оголошення окремих районів та міст Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей зоною надзвичайної екологічної ситуації” від 14 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 1. – Ст.6.

61. Закон України “Про затвердження Указу Президента України „Про зміни меж території у Вінницькій області, яку оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації” від 21 грудня 2000 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001.– № 4. – Ст.23.

62. Закон України “Про об'єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. –2001. – № 15. – Ст.73.

63. Закон України „Про страхування” в редакції Закону України від 4 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 7. – Ст. 50.

64. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

65. Закон України „Про затвердження Указу Президента України „Про оголошення окремих районів Закарпатської області зоною надзвичайної екологічної ситуації” від 15 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 18. – Ст.87.

66. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.

67. Закон України “Про підтвердження відповідності” від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –№ 32. – Ст.169.

68. Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження” від 21 лютого 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. - N 11. - Ст. 692.

69. Закон України “Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” від 10 лютого 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - N 10. - Ст. 364.

70. Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст.27.

71. Закон України “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення” від 13 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 14. – Ст.96.

72. Закон України „Про Генеральну схему планування території України” від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 30. – Ст. 204.

73. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

74. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

75. Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.– № 39. – Ст.349

76. Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19 червня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – Ст. 1432.

77. Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – Ст. 1433.

78. Закон України “Про заборону репродуктивного клонування людини” від 14 грудня 2004 р. // Офіційний вісник України. - 2005. - N 1. - Ст. 3.

79. Закон України “Про екологічний аудит” від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 500.

80. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40. – Ст. 492.

81. Закон України “Про правові засади цивільного захисту” від 24 червня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 29. – Ст. 1946.

82. Закон України “Про захист прав споживачів” в редакції Закону України вiд 01 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України – 2006. – № 7. – Ст. 84.

83. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 32. – Ст. 1918.

84. Закон України “Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 р. // Офіційний вісник України. - 2004. - N 35. - Ст. 2317.

85. Закон України „Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини” в редакції Закону України вiд 06 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України.– 2005. – № 50.– Ст. 533.

86. Закон України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” від 1 грудня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 50.– Ст. 3246.

87. Закон України „Про затвердження Указу Президента України „Про введення надзвичайного стану в населених пунктах Автономної Республіки Крим”” від 6 грудня 2005 р. № 3182-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006.– № 1. – Ст.19.

88. Закон України “Про карантин рослин” в редакції Закону України від 19 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради. – 2006. – № 19-20. – Ст. 167.

89. Закон України “Про хімічні джерела струму” від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 33. – Ст. 279.

90. Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 5 квітня 2007 р.// Офіційний вісник України. – 2007. – № 44.– Ст. 1771.

91. Постанова Верховної Ради України “Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища” від 29 жовтня 1992 року № 2751-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 46. - Ст. 637.

92. Постанова Верховної Ради України “Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води” від 27 лютого 1997 року № 123/97-ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 41. – Ст. 279.

93. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 38-39. – Ст. 248.

94. Постанова Верховної Ради України “Про затвердження Указу Президента України "Про заходи щодо ліквідації наслідків стихійного лиха у Закарпатській області"” від 10 листопада 1998 року № 242-XIV // Офіційний вісник України. – 1998. – № 45. – стор. 5.

95. Указ Президента України “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” від 3 жовтня 1992 року № 493/92 // Збірник указів Президента України. – 1992. - № 4.

96. Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності.” від 10 червня 1997 року № 503/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 24. – Ст. 11.

97. Указ Президента України від 7 листопада 1998 року № 1223/98 “Про заходи, щодо ліквідації наслідків стихійного лиха у Закарпатській області”// Офіційний вісник України. – 1998. – № 45. – ст. 1664.

98. Указ Президента України “Про концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій” від 26 березня 1999 року № 284/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 13. – стор. 10.

99. Указ Президента України "Про оголошення територій у межах населених пунктів Болеславчик, Мічуріне, Підгір'я, Чаусове, Чаусове Друге Первомайського району Миколаївської області зоною надзвичайної екологічної ситуації"” від 31 серпня 2000 року № 1039/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 36. – Ст. 1527.

100. Указ Президента України “Про оголошення окремих районів та міст Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей зоною надзвичайної екологічної ситуації” 11 грудня 2000 року № 1324/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 50. – Ст. 21.

101. Указ Президента України “Про зміну меж територій у Вінницькій області, яку оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації” від 20 грудня 2000 року № 1364/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 51. – Ст. 18.

102. Указ Президента України “Про заходи, щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 9 лютого 2001 року № 80/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 7. – Ст. 270.

103. Указ Президента України “Про оголошення окремих районів Закарпатської області зоною надзвичайної екологічної ситуації” від 9 березня 2001 року № 170 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 11. – Ст. 4.

104. Указ Президента України “Питання Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики” від 18 березня 2003 № 225/2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 12. – Ст. 529.

105. Указ Президента України “Про Державну програму перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року” від 19 грудня 2003 року № 1467/2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2759.

106. Указ Президента України “Про введення надзвичайного стану в населених пунктах Автономної Республіки Крим” від 3 грудня 2005 року № 1692 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 51. – Ст. 3180.

107. Указ Президента України “Про скасування надзвичайного стану в населених пунктах Автономної Республіки Крим ” від 29 грудня 2005 року № 1870/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 52. – Ст. 3270.

108. Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання реалізації Закону України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині” // Офіційний вісник України. – 2000. - N 17. - Ст. 711.

109. Постанова Кабінету Міністрів України “Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам” від 19 квітня 1993 року № 284 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 19. – Ст. 324.

110. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 8 лютого 1997 року № 155 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 7. – Ст. 44.

111. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Комплексну програму першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням у 2001 - 2005 роках і прогноз до 2010 року” від 23 листопада 2000 р. N 1735 // Офіційний вісник України. – 2000. - N 47. - Ст. 2042.

112. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Державну службу заповідної справи” від 9 серпня 2001 р. N 1000 // Офіційний вісник України. – 2001. - N 33. - Ст. 1540.

113. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” від 10 вересня 2008 р. N 843 // Офіційний вісник України. – 2008. - N 72. - Ст. 2427.

114. Постанова Кабінету Міністрів України “Про плату за використання лісових ресурсів” від 21.06.2006 р. № 174 // Офіційний вісник України, 2006. - N 8. - Ст. 433.

115. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря” від 9 березня 1999 р. N 343 // Офіційний вісник України. – 1999. - N 10. - Ст. 393.

116. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” від 3 вересня 2008 р. N 790 // Офіційний вісник України. – 2008. - N 68. - Ст. 2279.

117. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) у галузі залізничного транспорту” від 17 квітня 2008 р. N 365 // Офіційний вісник України. – 2008. - N 31. - Ст. 976.

118. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у галузі цивільної авіації та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” від 8 жовтня 2008 р. N 895 // Офіційний вісник України. – 2008. - N 78. - Ст. 2609.

119. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності у сфері карантину рослин” від 30 жовтня 2008 р. N 947 // Офіційний вісник України. - 2008. - N 84. - Ст. 2820.

120. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю” від 20 січня 1997 р. N 44 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 4. - С. 54.

121. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу” від 23 липня 2008 р. N 665 // Офіційний вісник України. – 2008. - N 56. - Ст. 1868.

122. Постанова Кабінету Міністрів України “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України” від 19 квітня 1993 р. N 287 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. - N 10. - Ст. 195.

123. Постанова Кабінету Міністрів України “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів” від 8 квітня 1999 р. N 559 // Офіційний вісник України. - 1999. - N 14. - Ст. 579.

124. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України” від 21 квітня 1998 р. N 521 // Офіційний вісник України. – 1998. - N 16. - Ст. 600.

125. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу” від 19 січня 1998 р. N 32 // Офіційний вісник України. - 1998, N 3. – ст. 96.

126. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем)” від 27 грудня 2008 р. N 1139 // Офіційний вісник України. - 2008. - N 100. - Ст. 3330.

127. Постанова Кабінету Міністрів України “ Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” від 14 січня 2009 р. N 16 // Офіційний вісник України. – 2009. - N 4. - Ст. 100.

128. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” 27 грудня 2008 р. N 1164 // Офіційний вісник України. – 2009. – N 4. - Ст. 99.

129. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них” // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. - N 10. - Ст. 318.

130. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Зелену книгу України” від 29 серпня 2002 р. N 1286 // Офіційний вісник України. – 2002. - N 36. - Ст. 1692.

131. Постанова Кабінету Міністрів України “Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України” від 1 червня 1993 p. N 399 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. - N 11,. - Ст. 226.

132. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря” від 13 березня 2002 р. N 299 // Офіційний вісник України. – 2002. - N 12. - Ст. 571.

133. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню” від 29 листопада 2001 р. N 1598 // Офіційний вісник України. - 2001. - N 49. - Ст. 2187.

134. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря” від 13 грудня 2001 р. N 1655 // Офіційний вісник України. – 2001. - N 51. - Ст. 2274.

135. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря” від 13 березня 2002 р. N 300 // Офіційний вісник України. – 2002. - N 12. – Ст. 572.

136. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організацій і громадян-підприємців, які отримали такі дозволи” від 29 березня 2002 р. N 432 // Офіційний вісник України. – 2002. – N 14. - Ст. 742.

137. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря” від 13 березня 2002 р. N 303 // Офіційний вісник України. – 2002. - N 12. - Ст. 575.

138. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення” від 10 серпня 1992 р. N 459 // Зібрання постанов Уряду України. – 1992. - N 9. - Ст. 217.

139. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459” від 13 березня 2002 р. N 321 // Офіційний вісник України. – 2002. - N 12. - Ст. 590.

140. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний комітет лісового господарства України від 27 червня 2007 р. N 883 // Офіційний вісник України. – 2007. - N 48. - Ст. 1982.

141. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний комітет України по водному господарству” від 27 червня 2007 р. N 882 // Офіційний вісник України. – 2007. - N 48. - Ст. 1981.

142. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний комітет рибного господарства України” від 24 січня 2007 р. N 42 // Офіційний вісник України. – 2007. - N 6. - Ст. 219.

143. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору” від 1 березня 1999 р. N 303 // Офіційний вісник України. – 1999. - N 9. - Ст. 347.

144. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Трансплантація" на період до 2012 року” від 8 жовтня 2008 р. N 894 // Офіційний вісник України. – 2008. - N 78. - Ст. 2608.

145. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок передачі у приватну власність громадян незавершених будівництвом будинків садибного типу” від 28 червня 1997 року № 637 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 27. – Ст. 65.

146. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про національну систему сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах, Положення про Міжвідомчу комісію із сейсмічного моніторингу та Програми функціонування і розвитку національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах” від 28 червня 1997 року № 699 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 28. – Ст. 68.

147. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державну комісію за питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” від 16 лютого 1998 р. № 174 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 8. – Ст. 134.

148. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” від 30 березня 1998 року № 391 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 91.

149. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції охорони та відтворення навколишнього природного середовища Азовського і Чорного морів” від 10 липня 1998 року № 1057 // Офіційний вісник України. – 1998. – 28. – Ст. 77.

150. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки” від 18 липня 1998 року № 1122 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 29. – Ст. 57.

151. Постанова Кабінету Міністрів України від “Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” 3 серпня 1998 року № 1198 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 31. – Ст. 41.

152. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів” від 3 серпня 1998 року № 1216 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 31. – Ст. 90.

153. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом” від 29 січня 1999 року № 104 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 5. – Ст. 32.

154. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків” від 4 лютого 1999 року № 140 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 5. – Ст. 5.

155. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях” від 15 лютого 1999 року № 192 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 31.– Ст. 131.

156. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні” від 22 червня 1999 року № 1109 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 31.– Ст. 131.

157. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 16 серпня 1999 року № 1496 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 168.

158. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів” від 1 листопада 1999 року № 2034 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44. – Ст. 66.

159. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження типових положень про управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та відділи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення” від 5 вересня 2000 року № 1386 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 36. – Ст. 1540.

160. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків” від 29 березня 2001 року № 308 // Офіційний вісник України. – 2001.– № 14.

161. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження положення про Державну службу медицини катастроф” від 11 липня 2001 року № 827 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 29. – стор. 133.

162. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002-2006 роки та прогноз до 2015 року” від 24 жовтня 2001 року № 1388 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 43. – Ст. 173

163. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 26 жовтня 2001 року № 1432 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 44. – Ст. 1980.

164. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки” від 26 жовтня 2001 року № 1446 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 44. – Ст. 225.

165. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня” від 16 листопада 2001 р. № 1567 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 47. – Ст. 2100.

166. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію” від 17 листопада 2001 року № 1520 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 47. – Ст. 2084.

167. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України ” від 15 лютого 2002 року № 160 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 8. – Ст. 346. – Ст. 125.

168. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації” від 29 листопада 2002 року N 432 // Правова база ЛІГА:ЗАКОН.

169. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету” від 29 березня 2002 року № 415 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 734.

170. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми “Ліси України” на 2002-2015 роки” від 29 квітня 2002 № 581 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 18. – Ст. 933.

171. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів” від 1 червня 2002 року № 733 // Офіційний вісник України. – 2002 – № 23. – Ст. 1106.

172. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня” від 14 червня 2002 року № 843 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 25. – Ст. 1209.

173. Постанова Кабінету Міністрів України “Про ідентифікацію та декларування об’єктів підвищеної небезпеки” від 11 липня 2002 року № 956 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 29. – Ст. 1357.

174. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України” від 19 серпня 2002 року № 1218 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34. – Ст. 1613.

175. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів” від 29 серпня 2002 р. № 1288 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 36. – Ст. 1694.

176. Постанова Кабінету Міністрів України “Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель” від 25 грудня 2002 року № 1958 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 52. – Ст. 2378.

177. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями” від 24 березня 2004 року № 368 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 12. – Ст. 740.

178. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми запобігання і боротьби з підтопленням земель” від 29 квітня 2004 року № 545 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 17. – Ст. 1179.

179. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003 - 2015 роки” від 26 квітня 2003 р. N 634 // Офіційний вісник України. – 2003. - N 18-19. - Ст. 847.

180. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Комплексної програми захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року” від 3 липня 2006 року № 901 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 27. – Ст. 1942.

181. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України” від 2 листопада 2006 року № 1524 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 44. – Ст. 2949.

182. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” від 2 листопада 2006 року № 1539 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 2997.

183. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України” від 2 листопада 2006 року № 1542 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 3000.

184. Порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 733 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 23. – Ст. 1106.

185. Порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1219 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34. – Ст. 225.

186. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів” від 19 березня 2008 р. N 224 // Офіційний вісник України. – 2008. – N 23. -Ст. 698.

187. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду” від 23 листопада 2006 року № 1640 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 47 – Ст. 3133.

188. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний комітет ядерного регулювання України” від 27 грудня 2006 року № 1830 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 52. – Ст. 3516.

189. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження тимчасових критеріїв безпеки поводження з генетично модифікованими організмами та провадження генетично-інженерної діяльності у замкненій системі” від 16 жовтня 2008 р. N 922 // Офіційний вісник України. – 2008. - N 80. - Ст. 2693.

190. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей або державних апробацій (випробувань)” від 20 серпня 2008 р. N 734 // Офіційний вісник України. – 2008. - N 63. - Ст. 2144.

191. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі”від 2 квітня 2009 р. N 308 // Офіційний вісник України. – 2009. - N 24. - Ст. 810.

192. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням” від 18 лютого 2009 р. № 114 // Офіційний вісник України. – 2009. - N 12. - Ст. 373.

193. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи” від 31 жовтня 2007 року № 1269 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 84. – Ст. 3106.

194. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення” від 12 грудня 1994 р. N 827 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. - N 2.- Ст. 42.

195. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту” від 16 серпня 1999 р. N 1494 // Офіційний вісник України. – 1999. - N 33. - Ст. 1734.

196. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження правил заготівлі живиці в лісах України” від 8 лютого 1996 р. N 185 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. - N 7. - ст. 209.

197. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України” від 13 березня 2002 р. № 301 // Офіційний вісник України. – 2002. - N 12. - Ст. 573.

198. Постанова Кабінету Міністрів України “Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів” від 23 травня 2007 р. N 761 // Офіційний вісник України. - 2007. - N 39. - Ст. 1550.

199. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження нормативів збору за спеціальне водокористування” від 18 травня 1999 р. N 836 // Офіційний вісник України. – 1999. - N 20. - Ст. 889.

200. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин” від 12 вересня 1997 р. N 1014 // Офіційний вісник України. – 1997. - № 38. - С. 8.

201. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики України” 1 листопада 2006 р. N 1541 // Офіційний вісник України. – 2006. - N 45. - Ст. 2999.

202. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” від 19 березня 2008 року № 212 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 23. – Ст. 686.

203. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року” від 17 жовтня 2007 р. N 880-р // Офіційний вісник України. – 2007. - N 79. - Ст. 2961.

204. Наказ Державної інспекції з охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Методичних рекомендацій про порядок проведення інспекторських перевірок по дотриманню природокористувачами вимог законодавства по охороні навколишнього природного середовища,” від 28 березня 1994 року № 7 // Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. / Упорядники: А.М. Коренчук та В.Д. Солодкий. – Чернівці: Зелена Буковина, 1996. – С. 3 – 16.

205. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 26 травня 1999 року N 115 “Про затвердження Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення” // Офіційний вісник України. – 1999. - N 37. - Ст. 1878.

206. Наказ Міністерства охорони здоров'я України “Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів” від 19 червня 1996 року № 173 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Т. 5. – Ч. 1. – К., 1996. – С. 6 – 94.

207. Наказ Державного комітету по земельних ресурсах “Про затвердження положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів” від 26 серпня 1997 року № 85 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 45. – Ст. 104.

208. Наказ Державного комітету рибного господарства “Щодо організації передачі повідомлень про надзвичайні події” від 27 лютого 1998 № 29 // Офіційний вісник України. – 1998 – № 16 – Ст. 108.

209. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету лісового господарства України “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України)” від 18 липня 2007 року N 332/262 // Офіційний вісник України. – 2007. - N 58. - Ст. 2319.

210. Наказ Міністерства охорони здоровя України, яким затверджено Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, від 14 березня 2006 р. N 120 // Офіційний вісник України. – 2006. - N 14. - Ст. 1034.

211. Наказ Міністерства фінансів та Міністерства внутрішніх справ “Про затвердження Положення про порядок внесення юридичними та фізичними особами плати за проведення експертними підрозділами органів внутрішніх справ України досліджень та інших робіт (послуг) із застосуванням науково-технічних засобів і криміналістичних методів та використання цих коштів” від 6 липня 1998 № 694/499 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 20. – Ст. 441.

212. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи “Про затвердження типових положень про функціональну та територіальну підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” від 21 грудня 1998 № 387 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 7. – Ст. 239.

213. Наказ Міністерства праці і соціальної політики “Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій” від 17 червня 1999 № 112 // Офіційний вісник України. – 1999 – № 27 – Ст. 295.

214. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України по матеріальних резервах “Про затвердження інструкції та облік і звітність щодо використання коштів і матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 13 серпня 1999 року № 217/194/102/174 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 36. – Ст. 117.

215. Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про регламентацію трансплантаційної служби України” від 24 травня 2004 року N 261 // Правова база ЛІГА:ЗАКОН.

216. Наказ Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету зв’язку та інформатизації “Про затвердження інструкції про порядок експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільної оборони підприємствами електрозв’язку України” від 16 серпня 2000 року № 210/119 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 11. – Ст. 235.

217. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи “Про затвердження положення про паспортизацію потенційно небезпечних відходів” від 18 грудня 2000 № 338 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 4. – Ст. 345.

218. Наказ Державного комітету регуляторної політики та підприємництва та Міністерства екології та природних ресурсів “Про затвердження ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами” від 12 лютого 2001 року № 27/44 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 631.

219. Наказ Мінекоресусрів “Про затвердження Тимчасової методики визначення очікуваних збитків від забруднення довкілля при транспортуванні небезпечних речовин та відходів” від 15 травня 2001 року № 181 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 24. – Ст.135.

220. Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров’я України “Про Порядок проведення комплексної інвентаризації місць накопичення заборонених і непридатних до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин” від 18 жовтня 2001 № 315/376/412 // Офіційний вісник України. – 2001 – № 46 – Ст. 2053.

221. Наказ Державного комітету будівництва і архітектури житлової політики України “Про затвердження Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України” від 24 грудня 2001 року № 226 // Офіційний вісник України. – 2001 – № 10. – Ст. 489.

222. Наказ Міністерства охорони здоров'я України “Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісію з питань етики” від 13 лютого 2006 року N 66 // Офіційний вісник України. - 2006. - N 11. - Ст. 768.

223. Наказом МНС “Про затвердження класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій” від 22 квітня 2003 року № 119 // Офіційний вісник України. – 2003. – 31. – Ст. 1635.

224. Наказ Держспоживстандарту “Про затвердження Положення про Головне управління у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, головні обласні, обласні, Севастопольське міське управління у справах захисту прав споживачів та Департамент у справах захисту прав споживачів у місті Києві” від 9 жовтня 2003 року № 169 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 45. – Ст. 2375.

225. Наказ Державного комітету по земельних ресурсах “Про затвердження порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель” від 12 грудня 2003 року № 312 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – книга 2. – Ст. 2891.

226. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля” від 18 грудня 2003 року № 168 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 6. – Ст. 357.

227. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації.” від 18 грудня 2003 року № 169 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 6. – Ст. 358.

228. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства промислової політики України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин” від 31 січня 2006 року № 8/29 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 8. – Ст. 478.

229. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства “Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України” від 10 квітня 2006 року № 105 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 31. – Ст. 2276.

230. Наказ Державного комітету рибного господарства України “Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства” від 15 лютого 1999 року N 19 // Офіційний вісник України. -1999. - N 19. - Ст. 847.

231. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі та Положення про Державну екологічну інспекцію в областях містах Києві та Севастополі” від 19 грудня 2006 року № 548 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 11. – Ст. 399.

232. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію” від 6 грудня 2006 року N 526 // Офіційний вісник України. – 2007. - N 5. - Ст. 191.

233. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію Азовського моря від 6 грудня 2006 року N 527 // Офіційний вісник України. – 2007. - N 5. - Ст. 192.

234. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря” від 6 грудня 2006 року N 528 // Офіційний вісник України. - 2007. - N 5. - Ст. 193.

235. Постанова Головного держ. санітарного лікаря України “Про розподіл об'єктів державного санітарно-епідеміологічного нагляду за ступенем ризику” від 14 лютого 2008 року N 8 // Правова база ЛІГА: Закон.

236. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019 – 2001. Видання офіційне. К.: Держстандарт України, 2002. – С. 16.

237. ДСТУ 2156 – 93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення. – Затверджено наказом Держстандарту України від 27 грудня 1993 р. № 27. – Видання офіційне. – Держстандарт України, 1994. – 31 с.

238. ДСТУ 2195-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін. – На заміну ДСТУ 2195-93. – Затверджений наказом Держстандарту України від 8 вересня 1999 р. № 167. – К.: Держстандарт України,2000. – 20 с.

239. ДСТУ ISO 14001-97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування. – Затверджено наказом Держстандарту України від 18 серпня 1997 р. № 495. – Видання офіційне. – К.: Держстандарт України, 1997. – 15 с.

240. ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення. – Затверджено наказом Держстандарту України від 18 серпня 1997 р. № 495. – Видання офіційне. – К.: Держстандарт України, 1997. – 30 с.

241. ДСТУ 3891-99 Безпеки у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять; Чинний від 01.01.00. – К.: Держстандарт України, 1999. – 21 с.

242. ДСТУ 3970 – 2000 “Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації на акваторіях. Терміни та визначення”. Видання офіційне. К.: Держстандарт України. 2000.

243. ДСТУ 3994 - 2000 Безпека в надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення. Видання офіційне. К .: Держстандарт України, 2001. – 21 с.

244. ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги. – На заміну ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95, ДСТУ ISO 9003-95. – Затверджено наказом Держстандарту України від 27 червня 2001 р. № 317. – Видання офіційне. – К.: Держстандарт України, 2001. – 24 с.

245. ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю настанови щодо поліпшення діяльності. На заміну ДСТУ ISO 9004-1-95. – Затверджений Затверджено наказом Держстандарту України від 27 червня 2001 р. № 317. – Видання офіційне. – К.: Держстандарт України, 2001. – 44 с.

246. ДСТУ ISO 190011:2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління. – На заміну ДСТУ ISO 10011-1-97, ДСТУ ISO 10011-2-97, ДСТУ ISO 10011-3-97, ДСТУ ISO 14010-97, ДСТУ ISO 14011-97, ДСТУ ISO14012-97. – Затверджені наказом Держспоживстандарту України від 28 листопада 2003 р. № 215. – Видання офіційне – К.: Держстандарт України, 2004. – 25 с.

247. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. – М.: Издательство стандартов, 1980. – 7 с.

248. ГОСТ 12.1.008-76 Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования. – Издание официальное. – М.: Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР, 1976. – 4 с.

249. ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. – М.: «Издательство стандартов», 1980. – 13 с.

250. ГОСТ 17.1.5.02.80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов. – М.: Издательство стандартов, 1981. – 5 с.

251. ГОСТ 14189-81. Пестициды. Правила приемки, отбора проб, упаковки, маркировки, транспортирования и хранения. – М.: «Издательство стандартов», 1988. – 15 с.

252. ГОСТ 21507-81. Защита растений. Термины и определения. – М., Издательство стандартов, 1982. – 34 с.

253. ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. – М.: Издательство стандартов, 1993. – 8 с.

254. ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя грунта для землевания // Охрана природы. Почвы. – М.: «Издательство стандартов». – 1993. – С. 17-21.

255. ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения. – М.: «Издательство стандартов», 1984. – 9 с.

256. ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации. – М.: “Издательство стандартов”, 1985. – 16 с.

257. ГОСТ 17.5.3.01-78. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов // Охрана природы. Земли. – М.: «Издательство стандартов». – 1993. – С. 51-53.

258. ГОСТ 17.5.3.03-80. Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации // Охрана природы. Земли. – М.: «Издательство стандартов». – 1993. – С. 54-58.

259. ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель // Охрана природы. Земли. – М.: «Издательство стандартов». – 1993. – С. 59-69.

260. ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию // Охрана природы. Земли. – М.: «Издательство стандартов». – 1993. – С. 70-75.

261. ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя грунта при проведении земляных работ // Охрана природы. Земли. – М.: «Издательство стандартов». – 1993. – С. 76-80.

262. ГОСТ 17.8.1.01-86. Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения. – М.: “Издательство стандартов”. – 1987. – 8 с.

263. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка. – М.: Издательство стандартов, 1988. – 39 с.

264. ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 3 с.

265. ГОСТ 26640-85. Земли. Термины и определения. – М.: Издательство стандартов, 1986. – 8 с.

266. ДБН 360-92. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень // Пожежна безпека. Протипожежні вимоги в галузі проектування і будівництва. – Т. 4. – Київ, 1998. – С. 189-220.

267. ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Видання офіційне.– К.: Держбуд України, 2004. – 56 с.

268. ДБН А.2.2–3–2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва, затверджені наказом Державного комітету з будівництва та архітектури від 20 січня 2004 р. № 8 // Інформаційний бюлетень Держбуду України. – 2004. – № 5.

269. ДБН А.2.3-1-99 Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. – Затверджені наказом Держбуду України від 30 вересня 1999 р. № 236. – К.: Укрархбудінформ, 1999. – 22 с.

270. ДБН А.3.1-3-94 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. – Затверджені наказом Держкоммістобудування України від 5 жовтня 1994 р. № 48. – Видання офіційне. – К.: Видавництво “Укрархбудінформ”, 1994. – 29 с.

271. ДБН Б.1-2-95. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України // Державний комітет України у справах містобудування і архітектури. – Київ, 1996. – 15 с.

272. ДБН Б.1-3-97. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів // Держбуд України. – Київ, 1997. – 37 с.

273. ДБН Б.2.4.1-94. Планування і забудова сільських поселень // Пожежна безпека. Протипожежні вимоги в галузі проектування і будівництва. – Т. 4. – Київ, 1998. - С. 164-176.

274. ДБН Б.2.4-2-94. Планування і забудова сільських поселень. Види, склад, порядок розробки, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень // Державний комітет України у справах містобудування і архітектури. – Київ, 1994. - 37 с.

275. ДБН Б.2.4-3-95. Планування і забудова сільських поселень. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств. – К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1995. – 55 с.

276. ДБН Б.2.4-4-97. Планування і забудова сільських поселень. Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств. – К.: Держкоммістобудування України, 1997. - 27 с.

277. ДБН В 2.2.5-97. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони. – К.: Держкоммістобудування, 1998. – 80 с.

278. ДБН В.2.2-7-98. Будинки та споруди. Будівлі і споруди по зберіганню мінеральних добрив та засобів захисту рослин. – К.: Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, 1998. – 14 с.

279. ДБН В.2.5-16-99. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж // Київ: Державний комітет будівництва, архітектури і житлової політики України, 1999. – 20 с.

280. ВСН 43-85. Застройка территорий коллективных садов, здания и сооружения. Нормы проектирования. – Госгражданстрой. - М.: Стройиздат, 1988. – 8 с.

281. ВСН 38-82. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и проектов районной планировки, планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов: (ВСН 38-82/ Госграждансрой). – Стройиздат: Москва, 1984. – 52 с.,

282. РСН 341-86. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР: (РСН 341-86/Госстрой УССР). – Государственный комитет Украинской ССР по делам строительства, 1986. – 16 с.

283. ДБН В. 2.2.5-97 Захисні споруди цивільної оборони. – На заміну СНіП ІІ-11-77. Видання офіційне. – К.: Держкоммістобудування, 1998. – 80 с.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...