Главная Обратная связь

Дисциплины:


Treatment of a Minor Injury….. the wound thoroughly and apply an ….. to counteract germs which spread ….. .

Otherwise the wound may….. . Sticking ….. may be applied or the ….. may be bandaged. ….. may be smeared over the ….. .

 

48. DRUGS. Choose the right answer.

 

1. The doctor gave the woman a strong ….. to calm her down.

a) antidote b) antiseptic c) bromide d) sedative

 

2. Morphine is sometimes used to …..severe pain.

a) deaden b) decimate c) smother d) suffocate

 

3. I hope this headache ….. soon.

a) comes away b) goes out c) passes away d) wears off

 

4. Few poisons are more …. than cyanide.

a) deathly b) killing c) lethal d) mortal

 

5. The nurse made him swallow a(n) ….. to help him sleep better.

a) lotion b) lozenge c) ointment d) tranquilliser

 

6. Beside washing that cut, put some ….. on it in case you have got some dirt in it.

a) antidote b) antiseptic c) disinfectant d) medicine

 

7. Certain vitamins help to overcome a loss of ….. .

a) life b) vitality c) vitiation d) vividness

 

8. The medicine was so ….. that he was almost back to normal within a few days.

a) effective b) efficient c) influential d) proficient

 

9. He was in terrible pain, so he was given a(n) ….. .

a) injection b) scratch c) stab d) wound

 

10. She has killed herself. She took a(n) ….. of sleeping pills.

a) excess b) exorbitance c) overdose d) profusion

 

11.This is a very rare poison for which there is no known ….. .

a) antibody b) anticoagulant c) antidote d) antiseptic

 

12. They….. on a cure for tuberculosis while they were doing research on something else.

a) foundered b) stumbled c) tripped d) trod

? 49. Translate the following text into English using topical vocabulary:

Тільки те, що призначив лікар?

 

Людина звертається до місцевого фарма­цевта: "Чи є у вас щось від головного болю та розлад)' шлунку" Фармацевт відповідає: "3вісно ж є! Візьміть цю пігулку та роз­ділить її на дві частини: одна половинка від головного болю, а інша від розладу шлунку". Цей місцевий жарт містить у собі долю правди. Багато ліків, що мають відпускатися за рецеп­том лікаря, можна купити без рецепту в ук­раїнських аптеках. Після 70 років панування радянських торгових стандартів, сучасні ап­теки наповнені різними видами лікі торгових і генеричних назв. При бажанні застосувати найновіші ліки, рецепт має бути виписаним як на торгову, так і на генеричну назву одного й того ж препарату.

Споживачі мають стерегтися придбання анти­біотиків або гіпотензивних засобів за порадою місцевого фармацевта. Перед тим. як призначати ліки, медсестри або лікар мають перегля­нути анамнез хвороби та алергологічний анам­нез. Важливо знати про усі інші ліки, які прий­має особа, щоб виключити небажану взаємо­дію ліків. Невпорядкований прийом антибіоти­ків може призвести до виникнення резистент­них бактерій, які неможливо буде вилікувати навіть досить сильнодіючими антибіотиками. Крім того, будьте дуже обережні щодо лікуваль­них порад у всесвітній мережі Інтернет. Щоб упевнитися, що ви отримали відповідну та необхідну медикаментозну терапію, завжди звертайтеся за порадою до професійного лі­каря Ніхто не бажає відчувати лише симпто­матичне полегшення, коли є основна серйозна причина, на яку має звернути увагу фахівець.50. DRUGS. Fill the blanks with the right word from the list below. You may use each word only once.

administer after antibodies diseases figh generally harmless including injected orally prevent prevention

serums smallpox substances symptoms vaccines

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...