Главная Обратная связь

Дисциплины:


Fill in the blanks with an appropriate word from the topical vocabulary, making any necessary changes 

handicapped launch spin-off euthanasia drudgery
ultimate travesty anguish manslaughter sue
indulge        

 

 

1. The decision caused a huge public outcry and a national debate on __________.

2. A family with a severely ____________child will have many problems.

3. The__________ responsibility for policy lies with the President.

4. A test satellite _____________________ from Cape Canaveral.

5. What seemed a promising job turned into months of boredom and __________.

6. Of course, in past centuries, no global news network existed to capture the____ ___________of the victims.

7. It seems never to have been doubted that a corporation created by Royal Charter can __________for libel.

8. One of the main____________ for countries that host the Olympic Games is increased business for hotels, restaurants, and theatres.

9. The court decided there was insufficient evidence for a ____________charge.

10. It was a political act, a ____________from start to finish.

11. Women do not___________ in crime to the same extent as men.

? 11. Translate the text into English.

 

Евтаназія: убивство чи милосердя?


А може, убивство з милосердя?


Щодня у свiтi тисячi фiзично здорових людей добровiльно йдуть iз життя через те, що не в змозi витримати душевнi страждання. У той же час тисячi безнадiйно хворих мучаться, страждаючи вiд фiзичного болю. Чи вправi хтось iз людей (бо самi вони не в змозi) покласти край їхньому стражданню, вчинивши «убивство з милосердя»?

Гарне медичне слово «евтаназiя» означає безболiсне навмисне умертвiння хворого з метою полегшення його страждань. Проблема евтаназiї виникла не сьогоднi i не раптово. Англiйський фiлософ Френсiс Бекон (1561—1626) для означення легкої безболiсної смертi ввiв термiн «евтаназiя», тобто хороша, спокiйна i легка смерть, без мук i страждань.
Кiлька рокiв тому великого розголосу набув судовий процес над 71-рiчним хiрургом Джеком Кеворкяном, активним пропагандистом евтаназiї (звільнення вiд страждань тяжкохворої людини за допомогою безболісного умертвіння), що вiдбувся у м. Понтiак штату Мiчiган США. «Лiкар Смерть» за певний перiод з допомогою спецiального ним розробленого апарата умертвив 130 безнадiйних пацiєнтiв. Шiсть разiв за цей час вiн притягався до суду, i суд виправдовував лiкаря. Востаннє вiн вiдмовився вiд адвоката, i суд визнав його винуватим. Вирок — 25 рокiв тюремного ув’язнення. Багато хто висловлював на адресу «Лiкаря Смерть» осуд й неприязнь. Однак є i багато прихильникiв Кеворкяна серед вчених i хворих. Одна з його послiдовниць — медсестра з Угорщини, яка отримала прiзвисько Чорний Ангел, — нинi теж уже за гратами. Хоча й переконувала суддiв, що вводила смертельну iн’єкцiю хворим лише на їхнє прохання, чи, до прикладу, якщо хворий перебував у глибокiй комi й життя його пiдтримувалося лише з допомогою апаратiв, на прохання близьких родичiв.Якщо розiбратися детальнiше, то поняття «евтаназiя» має дуже глибоке коріння. Так, у Спартi вбивали немовлят, народжених слабими й хворими, у деяких первiсних племен був звичай убивати старикiв, якi стали тягарем для iнших. На початку минулого столiття юрист Бiндiнг i психiатр Гохе запропонували називати евтаназiєю знищення так званих «неповноцiнних» людей. Евтаназiя у такiй iнтерпретацiї широко застосовувалася в гiтлерiвськiй Нiмеччинi, де була спецiально розроблена програма масового знищення людей з рiзними формами захворювань (психiчно хворих, епiлептикiв, паралiзованих тощо). Все це робилося «в iнтересах нацiї». Нинi питання про допустимiсть евтаназiї обговорюється в багатьох країнах свiту, а в рядi країн евтаназiя визнана законною: зокрема, у Нідерландах, в Австралiї, з деякими застереженнями у Канаді. У нас же евтаназiю ранiше прийнято було згадувати як явище, властиве виключно капiталiстичному суспiльству, позбавленому елементарних принципiв моралi. Те, що подiбне може бути у нас, сприймалося як абсурд. Не тому, напевно, що всi українцi чи росiяни такi ревнi вiрники i у всьому, зокрема в питаннi життя i смертi, покладаються на Бога. Можливо, тут далося взнаки горезвiсне українське терпiння? А може, не одному поколiнню втовкмаченi незабутнi слова Павки Корчагiна, що «життя дається тiльки раз...» У той же час багато вчених зі свiтовим iменем вважають, що є категорiї людей, для яких є допустимим «убивство з милосердя».

Це i невилiковнi хворi, i хронiчно хворi з незворотними вiковими змiнами, хворi з безнадiйно ушкодженим мозком та iншi. Обгрунтовується доцiльнiсть примусової евтаназiї. Переважно це стосується новонароджених з уродженою патологiєю i хворих старечого вiку. Лауреат Нобелiвської премiї Ф. Крiк запропонував не надавати медичну допомогу особам, старшим за 80. На пiдтримку такої позицiї висуваються, як правило, тези про захист економiчних iнтересiв держави й необхiдностi перерозподiлу медичних ресурсiв на користь хворих, котрi мають бiльше шансiв на одужання. Адже перебування у лiкарнi й пiдтримка життя пацiєнта з безнадiйним ушкодженням мозку обходиться вiд 25 до 30 тисяч доларiв на рiк. Невилiковний хворий, котрий перебуває в лiкарнi протягом року, займає мiсце, яке могли б використати близько 20 хворих з термiном лiкування по 2—3 тижнi.

До того ж, бiльшiсть сучасних молодих лiкарiв не вважають самогубство смертним грiхом перед Богом або зовсiм не вiрять нi в Бога, нi в загробне життя. Отож вони не вбачають нiякого смислу i у продовженнi страждань хворого та його близьких.

Злиденне становище нашої медицини — важливий об’єктивний фактор популярностi евтаназiї. Воно формує думку, що медично дозволена смерть i припинення життя є достойнiшими за нестерпне споглядання того, як помирають безнадiйно хворi, котрим суспiльство не в змозi допомогти. У той же час це сприятиме поширенню в суспiльствi цинiзму, нiгiлiзму i моральної деградацiї в цiлому, що є неминучим при вiдмовi вiд дотримання заповiдi «не убий».

& 12. Quickly read the text and find out why Dr Kevorkian - the man in the picture - is in the news.

A monster or a saint?

In the USA, a doctor is racing trial tor helping a woman kill herself. Mrs Atkins, aged 54. contacted Dr Jack Kevorkian and explained that she wanted to end her life because she was suffering from an incurable disease. The doclor put his suicide machine into a van and he drove to a park where he told Mrs Atkins how to administer the fatal injection. If the court decides he killed Mrs Atkins, he could be jailed lor life. In his defence, the doctor said: 'She knew what she was doing, she wanted to end her life. I asked her if she knew what that meant. She said. "Yes. I'm going to die. There's nothing for me. There's no life".' The police have taken the machine but Dr Kevorkian will help other people to end their lives unless he is kept in prison. In the doctor's own words he says: "If they send me to jail, they'd better keep me there, otherwise I'll do it again when I get out.”

— 13.Discussion points

 

1. Is Dr Kevorkian a saint or a monster?

2. What 'rights' should a person have over medical treatment? Should they be allowed to choose whether or not to die?

3. What do you think a court in your country would decide in Dr Kevorkian's case?

4. Since this story happened, a cure has been found for Mrs Atkins' disease. Does this change your opinion at all?

—& 14. Speaking

Read the text about human 'guinea pigs' and on your own, answer the questions in exercise 2 below.

Guinea pigs

 

In some clinics in London, people can agree to be 'guinea pigs' for medical experiments; they stay in hospitals like luxury hotels and earn a lot of money if they are prepared to take the medicines the doctors give them. In one place which experiments with new medical equipment, they pay people £10,000 if they agree to have toes cut off then sewn back on again!

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...