Главная Обратная связь

Дисциплины:


Управління трудовими витратами поділяються на такі елементиДо змінних витрат належать

1.матеріальні

2.трудові

3.ті які пов’язані з експлуатацією виробничого устаткування

Від рівня змінних витрат залежить величина прибутку яке отримує підприємство

Якщо ціна на продукцію дорівнює,або перевищує змінні витрати тоді необхідно продовжувати виробництво та максимізувати прибуток

Якщо ціна не перевищує собівартість тоді необхідно мінімізувати збитки.

Серед змінних витрат виробництва особливе місце займають запаси

До них включають витрати на сировину,матеріали,запасні частини та тару.

 


 

9. Управління матеріальними витратами

Матеріальні витрати — витрати на сировину, матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, придбані у сторонніх організацій паливо і енергію, тару, будівельні матеріали, запасні частини, МШП, використані в операційній діяльності підприємства.

Управлінння матеріальними витратами здійснюється на 2 стадіях

1.Заготівля і придбання ресурсів

2.Використання

Заготівля і придбання ресурсів

1.Визначення переліку ресурсів які необхідні для виробництва

2.Визначення нормативної потреби в ресурсах за видами

3.Вибір раціональних постачальників

4.поділ ресурсів на такі що потребують зберігання і на ті що безпосередньо використовують

Є 2 варіанти закупівлі ресурсів

1.Закупівля великими партіями(знижки на купівлю,зменшення витрат на доставку,але є ризик старіння матеріалів та необхідні складські приміщення

2.Закупівля невеликими партіями (відсутня знижка)

Використання

Управління на 2 стадії передбачає

1. вибір виду оцінки виробничих запасів

2. контроль за дотриманням норм використання ресурсів

3. раціональна організ.нормативного господарства

4. економне і раціональне витрачання ресурсів

Методи оцінки виробничих запасів

1.За фактичною вартістю надходження матеріалів

2.Оцінка запасів за принципом перше надходження,перше списують fifo

3.Оцінка за середньозваженою ціною

4.Оцінка за нормативними затратами – використання норм,витрат,ресурсів

5.Оцінка за цінами продажу

Управління трудовими витратами

До трудових витрат, як відомо, належать витрати на основну і додаткову заробітну плату виробничих робітників (пряма заробітна плата).

Управління трудовими витратами поділяються на такі елементи

1.національна організація праці

2.своєчасний перегляд нормативів трудових затрат

3.контроль за дотриманням встановленних розцінок та за кількістю відпрацьованого часу

4.ліквідація зайвих втрат робочого часу

5.підвищення продуктивності праці

6.оперативний контроль за правильністю нарах.зарплати членам трудового колективу 

Система матеріального стимулювання повинна:

1.забезпечити кожному працівнику можливість брати участьв підвищені ефективності роботи

2.розмір премії повинен залежити від особистого внеску кожного працівника

3.В розробці матер. Стимулів повині брати участь усі зацікавлені

 

До витрат які пов’язані з експлуатацією устаткування належать:

1.витрати на паливно мастильні матеріали

2.електроенергію та ремонт

3.Витрати на оплату праці робітників

4.знос устаткування машин,майстерень,гаражів

5.сума нарахованих процентів за користуванням орендован. Устаткування

6.Інші.


 

11. Управління постійними витратами

 

До постійних, а правильніше все ж таки умовно-постійних витрат належать загальновиробничі та адміністративні витрати або накладні витрати — витрати, які пов'язані з управлінням та обслуговуванням окремого виробництва або всього підприємства чи організації.

Особливість постійних виробничих витрат полягає у тому, що ці витрати — величина відносно стабільна. Вона не може різко змінюватися і коливатися залежно від видів продукції, що виробляється, її обсягів і періодів виробництва. У короткостроковому періоді ця величина фіксована і залишається незмінною.

Амортизаційні відрахування є однією з найважливіших статей постійних виробничих витрат. Тому від методів нарахування амортизації значною мірою залежить рівень собівартості продукції. Амортизацію визначають шляхом розподілу початкової вартості основного капіталу пропорційно терміну його використання.

Амортизація повинна відображати втрату вартості фондів у часі. Втрата вартості основного капіталу визначається терміном служби фондів, рівнем їх експлуатації й зношування. При цьому ці три чинники вартості фондів мають різний ступінь важливості при нарахуванні амортизації за видами основних фондів.

Основна відмінність між різними методами нарахування амортизації полягає в рівномірності розподілу амортизаційних відрахувань протягом усього терміну використання основних фондів.

Переважна більшість інших видів постійних витрат має так звану готівкову форму свого формування.

Достатня кількість коштів у вигляді готівки, або ліквідність, говорить про здатність підприємства чи організації виконувати свої фінансові обов'язки в міру надходження термінів платежів. Розрахунок готівкових витрат дає змогу через зрівняння їх з грошовими надходженнями визначати суму наявних коштів за рахунок ділових операцій. Бюджет руху готівки нагадує в певній мірі баланс. Усі статті цього балансу розробляють за певними періодами часу — кварталами або місяцями і в такий спосіб визначають надлишок чи нестачу коштів за даними періодами.

12. Управління загальновиробничими витратами

Загальновиробничі витрати До них належать витрати, які пов'язані з організацією та управлінням певного виробничого підрозділу

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...