Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сучасні українські політичні лідери. Коротка характеристика персоналій і політичних доктринСеред політичних лідерів сучасної України виокремлюється два типи:

• "поступливий" — лідер консервативного типу, тобто такий, що під певним тиском намагається зберегти у країні існуючу систему;

• "інверсійний" — лідер, якого визнають і сприймають не так завдяки його особистим заслугам, як через переслідування його владою чи критику з боку інших лідерів або політичних сил.

Лідерів, які обстоюють ідеї справді революційних перетворень (у найкращому розумінні), в Україні нині ще надто мало, навіть на тлі надзвичайно розвиненого популізму та безлічі різноманітних розігруваних політичних спектаклів.

Нині в Україні не бракує так званих розмитих лідерів, які діють адекватно суспільно-політичним змінам і конкретним колізіям. Таких лідерів скоріше забагато. А тому поява дедалі більшої кількості лідерів елементарного популістського типу загрозлива для України. Хоча суспільство сьогодні надто гостро потребує сильних лідерів, гідних сповна взяти на себе відповідальність за долю всієї нації, а не лише своїх виборців.

Безумовно, сучасна Україна потребує насамперед демократичних лідерів, але багато з них все ще сповідують і використовують авторитарні норми управління. Серед багатьох якостей сучасного політичного лідера в Україні варто виокремити почуття національної самосвідомості і гордості, відчуття єдності з народом. Іншими словами, лідера посткомуністичної України характеризує не так уміння красиво висловлюватись, як те, якою мірою він здатний бути захисником національних інтересів, обстоювати їх.

Головними політичними лідерами сучасної України є Віктор Янукович і Юлія Тимошенко. Причому, якщо теперішній президент України є «поступливим» лідером, то пані Юлія, на даний момент, типовий «інверсійний» представник політичного лідерства.

Віктор Янукович

Вихід Віктора Януковича на всеукраїнську арену політичного лідерства відбувся після висування голови Донецької обласної державної адміністрації на посаду керівника уряду. І це, безперечно, сприяло зростанню його відомості не тільки серед представників шахтарського краю, а й у національному масштабі.

Серед позитивних рис характеру В. Януковича виокремили цілеспрямованість (28%), упевненість (20%), рішучість (15%), врівноваженість (14%), комунікабельність (13%), наполегливість і активність (по 9%). Ці риси характеру, що, на думку психологів, притаманні іміджу особистості колишнього прем'єр-міністра України, можна кваліфікувати як базові. За ними респонденти назвали його схильність до компромісу (4%), розважливість, правдивість, відповідальність і ораторські дані (по 3%).

Не обійшлося, звичайно, й без негативних рис характеру, В. Януковичу притаманні такі риси характеру, як неврівноваженість, емоційність, непослідовність, агресія і грубість.Юлія Тимошенко

Колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко – яскрава й непересічна особистість, що інтуїтивно відчуває, як треба працювати з мас-медіа, має дуже пристойну PR-команду. Зрозуміло, ці суб'єктивні й об'єктивні чинники сприяли дуже високому рівню відомості цієї жінки-політика. Як і в кожної живої людини, у Ю. Тимошенко є позитивні й негативні риси характеру.

Серед позитивних експерти виокремили насамперед вольові якості (39%) і цілеспрямованість (33%). За показником сили волі вона випередила всіх чоловіків.

Далі наші респонденти назвали впевненість (21%), активність, рішучість і розум (по 12%), лідерські якості (11%) і врівноваженість (9%). Окрім того, психологи назвали такі риси характеру, як сміливість (7%), комунікабельність, енергійність, стабільність (по 6%), переконливість і оптимізм (по 5%), хитрість – як позитив! – (4%), амбітність, емоційність, ораторські дані (по 4%), відвертість, дипломатичність, професіоналізм, освіченість і гнучкість (по 3%).

Водночас експерти назвали її неврівноваженою (31%), лицемірною (17%), неправдивою (13%) і безкомпромісною (10%). Далі вони вивели такі негативні, на їхню думку, риси характеру, як самовпевненість (7%), безвідповідальність (6%), егоїзм і агресивність (по 4%), жадібність і впертість (по 3% від загальної кількості опитаних).

Говорячи про політичних лідерів сучасної України, варто також згадати Віктора Ющенко, який на теорії здавався представником «інверсійного» типу, а практика показала, що він, як і його конкурент В. Янукович – «поступливий».

Віктор Ющенко

Колишній Президент нашої держави на початку свого президенства був охарактеризований психологами як вольовий (36%), цілеспрямований (34%) і впевнений у собі (30%) політик. Вони вважали його врівноваженим (22%) і таким, що має лідерські якості (20%).

На думку експертів, В. Ющенко – розумний (16%), рішучий і чесний (по 13%), комунікабельний (11%), добрий, розважливий і відповідальний (по 7%). Крім того, його назвали сміливою, щирою людиною, оптимістом, стабільною особистістю, що має ораторські дані (по 5%).

Респонденти також виокремили його відкритість, ініціативність, організаторські здібності і гнучкість (по 4%). На додаток до цього його оцінили як екстраверта (4%), енергійну, гуманну, справедливу, компромісну й самокритичну людину (по 3% відповідно).

Водночас В. Ющенко був охарактеризований як людина, що має недостатньо вольові риси характеру (11%), є нестабільним (6%), поступливим, непослідовним і повільним у діях (по 3%). До кінця його президентства відсоток цих рис зріс.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...