Главная Обратная связь

Дисциплины:


Композиційно-змістові елементи портрета політикаКомпозиційно-змістові елементи портрета політика.

-особиста біографія;

-світоглядні позиції

-розуміння філос. особл. влади

-х-ка близького оточення

-замальовки побуту і відпочинку

Обов язкові елементи політичного портрета

Найбільш типовими (певною мірою, обов’язковими для деяких форматів ЗМІ) елементами портретного колажу є:

• біографічна довідка/хроніка;

• портретний нарис/зарисовка (методи: опису, узагальнення, інтерпретації, образного осмислення);

• блок мемуарних свідчень;

• блок автобіографічного матеріалу;

• блок цитат (із супровідного документального матеріалу: історичні матеріали, виписки з архівів, соціальні, професійні анкети, атестати і т. п.);

• блок із матеріалів преси. (деякі – лише для історико-політичного портрету)

Особливість портрета політика - це ускладнення цієї форми завданням політичного прогнозу.

Французькі журналістикознавці дають такі характеристики портрета:

" 1. Добре виписаний портрет має залишати у читача враження, ніби він особисто познайомився з людиною, ім'я якої йому давно відомо.

2. Персонаж портрета має бути присутнім з перших рядків тексту і не зникати з жодного абзацу. Розповідь має містити багато цитат, сценок з життя, влучних зауважень.

3. Жанр передбачає, щоб автор зустрічався з персонажем особисто, а попередньо назбирав на нього гарне досьє...

4. Виписати портрет - це відшукати ті риси, які максимально точно окреслюють персонажа..."

У міжнародному політичному портреті має бути довідка, в ліді вказано, чому про цього політика пишуть.

Структура політичного портрета у тижневиках "Фокус", "Кореспондент".

Широко використовується метод колажування, який відтворюється як на рівні композиції (набору й організації змістових елементів), так і на графічному рівні (врізи, «стакани», розбивка на підрозділи, використання ілюстративного матеріалу заради збереження семантичної єдності й пластичності колажованого матеріалу).

Політико-психологічний аналіз у політичному портреті.

Вивчаючи психологічний портрет лідерів і впроваджуючи результати аналізу в практику політичного життя на різних рівнях, можна домогтися багатьох позитивних рішень, дій політиків. Керівник проекту "Психологія політичного лідерства" О. Єгорова виокремлює прийоми, які застосовуються при створенні психологічного портрета політика: реєстрація певних лексичних одиниць у промовах; визначення його потреби у владі, досягненні поставленої ним мети; докладне вивчення біографії; аналіз поведінки політика у стресових ситуаціях; встановлення ознак невротичної поведінки тощо.

Політико-психологічний аналіз особи лідера дає змогу уявити його тип. Так, американський політик ідентифікує себе зі своїм народом, його соціальними осередками. Наші ж політики мислять загальними категоріями, їх тип ще не склався. Вони оточують себе лояльними радниками, друзями, не вдаються до послуг експертів.

Способи розкриття характеру в портреті політика.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...