Главная Обратная связь

Дисциплины:


Концепції виникнення грошей та їх функцій. Закон грошового обігуГроші – це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента, виступає посередником в обміні товарів і виражає ек-ні відносини між людьми з приводу вир-ва та обміну товарів. Існують дві основні концепції, що пояснюють причини виникнення грошей: раціоналістична й еволюційна.

Раціоналістична концепція пояснює виникнення грошей як результат домовленості між людьми про введення спеціального інструмента (грошей) для зд-ння обміну товарів. Ця конц-я панувала до кінця 18 ст.

Еволюційна конц-я вперше була сформульована засновниками класичної політекономії А. Смітом, Д.Рікардо, а потім була розвинута К.Марксом. Дана конц-я стверджує, що гроші виникли стихійно, незалежно від волі людей, у результаті тривалого еволюційного розвитку суп-ого поділу праці, товарного вир-ва і обміну.

Гроші виникли в процесі об’єктивного багатовікового розвитку форми мінової вартості пройшовши при цьому ряд етапів: І етап – проста або випадкова форма вартості; ІІ етап – повна або розгорнута форма вартості; ІІІ етап – загальна форма вартості; ІV етап – грошова форма вартості.

На ранньому етапі розвитку людського суп-ва появі грошей передувала епоха натурального (бартерного) товарообміну, коли один товар виражав свою вартість у протиставленому йому товарі еквіваленті. Поступово розвиток обміну стимулював виокремлення із безлічі товарів якогось одного, найбільш ходового за своїми споживчими влас-тями і придатного для виконання ролі заг-ого еквівалента (худоба, хутро, зерно тощо). З розвитком товарних відносин роль загального еквівалента закріпилась за дорогоцінними металами – золотом і сріблом, а згодом лише за золотом. Завдяки своїм природним влас-тям (рідкісність, висока вартість, портативність тощо) золото почали називати грошима. Гроші сприяли трансформації бартерного товарообміну у товарно-грошовий обіг.

. Виділяють 5 функцій, виконуваних грошима: міра вартості; засіб обігу; засіб нагромадження та утворення скарбів; засіб платежу; світові гроші.

Ф-ія грошей як міри вартості полягає у здатності грошей як заг-ого еквівалента вимірювати вартість усіх інших товарів, надаючи їм форму ціни. Цю ф-ію гроші виконують ідеально, тобто на основі мисленого прирівнювання вартосі товару до уявленої к-сті грошей.

У ф-ії засобу обігу – гроші виконують роль посередника в обміні товарів і забезпечують їх обіг.

Ф-ія засобу платежу полягає в обслуговуванні грошима погашення різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами ек-них відносин. На основі цієї ф-ії виникли кредитні гроші – вексель, банкнота, чек.

Ф-ію утворення скарбу виконують ті гроші, які виходять з обігу, тимчасово переривають свій рух, нагромаджуються і перетворюються на скарб у своїй золотій або срібній «плоті».Ф-ія світових грошей полягає в обслуговуванні грошима міждержавних ек-них відносин, пов’язаних з розрахунками за зовнішньоторговельні операції, наданням кредитів та іншими угодами.

Загальний закон кількості грошей в обігу з урахуванням перших двох функцій грошей (міра вартості і засіб обігу) виражається формулою, в якій кількість грошей залежить від суми цін товарів і швидкості обігу однойменної грошової одиниці:К=Ц/О,Де К – кількість грошей, необхідних для товарного обігу в певному році; Ц – сума цін товарів, що реалізується у певному періоді; О – середне число оборотів за рік грошової одиниці. З розвитком функцій грошей, формула набула складнішого вигляду:Кп=(СЦ-К+П-ВВ)/Шо, Де СЦ – сума товарних цін; К – сума цін товарів, проданих у кредит; П – сума платежів за борговими зобов’язаннями; ВВ – сума взаємопогашуваних безготівкових платежів; Шо – середня кількість оборотів грошової одиниці.

Основними елементами є товарна маса, що перебуває у обігу, рівень цін товарів і швидкість обігу грошей. Збільшення швидкості обігу грошової одиниці рівноцінне зменшенню грошової маси.

Суть закону полягає в тому, що кількість грошей у сфері обігу повинна дорівнювати кількості золотих грошей, потрібних для нормального функціонування товарообороту. Цей закон діяв в умовах, коли в основі грошової вартості лежал золото.

Згідно із сучасною кількісною теорією грошей і цін кількість грошей в обігу визначається за формулою: К=P*Y/V, де Р – абсолютний рівень цін; Y – реальний обсяг виробництва; V – швидкість обігу грошей. Сучасні гроші: наявні – банкноти, безготівкові гроші...

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...