Главная Обратная связь

Дисциплины:


Соціально-психологічні особливості групи навчання 

Для того, щоб проведений урок був успішним, подана нова інформація була засвоєна, необхідно враховувати психологічні особливості учнів, для яких викладається матеріал.

Так як моя курсова робота за програмою: Світове господарство та міжнародний бізнес для учнів 11 класу загальноосвітніх закладів, то доцільно розглянути саме цю вікову категорію.

Врахування вікових особливостей - один із основних педагогічних принципів. Спираючись на нього, вчителі регламентують учбове навантаження, встановлюють відповідні обсяги зайнятості різними видами праці, визначають найбільш сприятливий для розвитку розпорядок дня, режим праці і відпочинку. Вікові особливості вимагають правильного вирішення питань вибору і розміщення навчальних предметів і учбового матеріалу в кожному предметі, а також вибору форм і методів учбово-виховної діяльності.

В даній віковій групі відсутні ті проблеми, які поставали у попередній, але постають і інші. Якщо умовно можна сказати, що підліток це наполовину дитина, то учень одинадцятого класу вже наполовину доросла людина, і він дуже цінує в собі цю дорослість і вимагає до себе відповідного ставлення. Саме таке ставлення і є запорукою успіху викладача. Також дуже важливо, щоб викладач з відповідною повагою ставився до учня. [6.c.78]

Старший шкільний вік, або, як його називають, рання юність, охоплює період розвитку дітей від 15 до 17 років. До кінця цього віку школяр здобуває той ступінь ідейної і психічної зрілості, що достатня для початку самостійного життя, подальшого навчання у вузі або виробничій роботі після закінчення школи.

Юнацький період характеризується тривалим розвитком загальних і спеціальних здібностей на базі основних провідних видів діяльності: навчання, спілкування і праці. У навчанні формуються загальні інтелектуальні здібності, особливо понятійне теоретичне мислення. Це відбувається за рахунок засвоєння понять, удосконалення уміння користування ними, міркувати логічно й абстрактно. Значний приріст предметних знань створює гарну базу; наступного розвитку умінь і навичок у тих видах діяльності, де ці знання практично необхідні.[1c. 211-213]

Юнаки можуть формулювати гіпотези, міркувати, досліджувати і порівнювати між собою різні альтернативи при вирішенні одних і тих самих задач. Підлітки знаходять заняття і книги, що відповідають їх інтересам, які здатні дати інтелектуальне задоволення. Прагнення до самоосвіти — характерна риса і підліткового, і раннього юнацького віку.

Специфічна риса морального розвитку в старшому шкільному віці — посилення ролі моральних переконань, моральної свідомості в поводженні. Саме тут формується уміння вибирати правильну лінію поведінки в різних умовах і обставинах, потреба діяти відповідно до власного морального кодексу, зі своїми моральними нормами та правилами, свідомо керуватися ними у своєму ставленні до інших.[8 c. 142]Старшокласники в порівнянні з підлітками набагато глибше усвідомлюють і розуміють моральні якості особистості, розбираються в найтонших відтінках відповідних понять. Якщо раніш, у підлітковому віці, школяр прагнув, щоб його визнали дорослим, прагнув стати поруч з дорослими, нічим не відрізнятися від них, то тепер він хоче, щоб визнали його індивідуальність, своєрідність, самобутність, оригінальність, його право чимось виділятися з загальної маси дорослих. Звідси й утрирування моди, показне захоплення абстрактним мистецтвом, що викликають форми поведінки.

Основні мотиви навчання старшокласників:

- самовизначення в предметі навчання;

- підготовка до самостійного життя;

- інтерес до змісту та процесу навчання;

- інтерес до теоретичних проблем‚ до методів наукового дослідження;

- самостійні пошуки вирішення складних навчальних теоретичних завдань;

- спільність широких соціальних та пізнавальних мотивів;

- довільна мотивація;

- краще усвідомлення свого відношення до навчання;

Уміння викладача зрозуміти потреби учнів, зацікавити своїм предметом і зробити бажаним вивчення матеріалу – можливість для старшокласників проявити свої здібності, вибрати майбутній шлях і самореалізуватися як особистість.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...