Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОНЯТТЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО РЕЖИМУВСТУП

 

Актуальність теми курсової роботи. Боротьба за становлення демократичного режиму в світі не може не привернути уваги. Проблеми утвердження демократії хвилюють сьогоднішнє суспільство як ніколи, адже людство, ставши на шлях тотальної демократизації зіткнулося із значними перешкодами щодо її втілення в життя або через неготовність до неї, або нерозуміння її важливості для забезпечення мирного існування людства. Проте це чи не єдина запорука забезпечення громадянських прав і свобод, рівності соціальної й економічної, становлення народовладдя взагалі. Демократія – форма державно-політичного устрою суспільства, яка ґрунтується на визнанні народу джерелом і носієм влади, на прагненні забезпечити справедливість, рівність, добробут усього населення певної країни.

Поняття «демократія» використовується не тільки для характеристики історичних типів державно-політичного режиму, а й на означення політичного процесу з відповідними методами і процедурами, що забезпечують участь народу в управлінні державою, всіма суспільними справами. Вживається воно і стосовно організації та діяльності окремих політичних і соціальних структур у різних сферах суспільного життя.

Для утвердження демократичного режиму необхідна висока політична культура населення, і саме в процесі демократизації така культура формується. Утвердитись повністю й відразу демократія не зможе. Для цього необхідно здійснити комплекс заходів у різних сферах суспільного життя, змінити існуючі соціально-політичні структури, сформувати демократичний тип політичної культури.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність теми дослідження курсової роботи.

Об’єктом дослідження курсової роботи є засади функціонування демократичного політичного режиму.

Предметом дослідження курсової роботи є типологія демократичних політичних режимів, поняття демократичний політичний режим, новітні концепції демократії.

Метою дослідження курсової роботи є вивчення суті демократії та встановлення її основних переваг над іншими політичними режимами. Дослідження демократичного політичного режиму.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні завдання:

• вивчити типологію демократичних політичних режимів;

• розглянути демократичний політичний режим;

• дослідити характеристику демократичного режиму;

• вивчити основні форми і типи демократії. Мінуси демократичного режиму;

• розглянути демократичні основи політичного життя суспільства та сучасні концепції демократії;

• вивчити проблеми формування демократичних політичних режимів.

.

Порівняльно-юридичний метод застосовувався при дослідженні сутності та ознак демократичного політичного режиму, його відмінність від інших політичних режимів. Системний метод використовувався при аналізі понять «демократія», «інститути демократії».

Джерельна база.Теоретико-методологічною основою роботи є праці таких відомих дослідників сучасності, як Скакун О.Ф., Сухонос В.В., Ткач О.І., Шляхтун П.П. тощо

Структура курсової роботи складається із вступу; основної частини, яка містить три розділи, підрозділи, висновки та список використаних джерел та загальним обсягом 30 аркушів.


 

РОЗДІЛ 1

ПОНЯТТЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО РЕЖИМУ

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...