Главная Обратная связь

Дисциплины:


УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СТЕНДІВЕлектричне коло, дослідження якого передбачається робочим завданням лабораторної роботи, набирається на складальному полі з набірних елементів за допомогою з'єднувальних провідників. Підключення .будь-якого джерела напруги до електричного кола здійснюється переведенням тумблера "СЕТЬ", розташованого на лицьовій панелі, в положення "ВКЛ". При цьому висвічується по­кажчик "сеть".

Вимірювальні прилади, розташовані на лицьовій панелі блоку сталої напруги, контролюють напругу і струм джерела. Величина

 

напруги регулюється ручкою "НАПРЯЖЕНИЕ".

Нерегульоване джерело напруги підключене до розетки "20 В".

Блок змінної напруги також забезпечений вимірювальними приладами. Форма й рівень вихідної напруги контролюються відпо­відними пристроями керування (перемикачами "ФОРМА","ЧАСТОТА ГРУ­БО", ручками "ЧАСТОТА ПЛАВНО" та "УРОВЕНЬ"). В разі переванта­жень в блоках спрацьовує захист, про що сповіщає покажчик "ЗАЩИТА". Після усунення причини спрацьовування захисту, необхідно натиснути на кнопку "ЗАЩИТА". При цьому коло захисту розмикаєть­ся, і якщо покажчик потухає, це свідчить про готовність джерела живлення до подальшої роботи. В блоці трифазної напруги, окрім загального тумблера "СЕТЬ", є тумблери для підключення кожної фази окремо.

Прилади, розташовані на лицьових панелях активних блоків, призначені лише для контролю вихідних струмів і напруг. Для дослідницьких цілей використовуються прилади більш високого класу точності, якими НДЛС оснащується додатково в залежності від робочого завдання. Живлення цих приладів здійснюється від мережі з напругою 220 В, що додатково підкреслює необхідність дотримання всіх заходів техніки безпеки.

ВИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ОПОРУ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ

1. Набрати на складальному полі електричне коло, схема якого зображена на рис.1.1.

2. Підключити до точок "а" і "б" вольтметр і визначити ве­личину електрорушійної сили (Е) джерела живлення. Одержаний результат занести в таблицю 1.1.

3. Набрати на складальному полі електричне коло, схема якого зображена на рис.1.2.

4. Підключити до точок "а" і "б" вольтметр і визначити ве­личину напруги (U0) на затискачах джерела живлення, а за допо­могою амперметра - струм (І) в електричному колі. Одержаний ре­зультат занести в таблицю 1.1.

5. Користуючись формулою, наведеною в таблиці 1.1, вираху­вати

величину внутрішнього опору R0 джерела живлення.

Nbsp;   Робочі монтажна (а) та принципіальна (б) схеми

Таблиця 1.1

Е U0 I R0 =
               

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...