Главная Обратная связь

Дисциплины:


В останнє десятиріччя в державі гостро постала проблема забезпечення населення питною водою високої якості за рахунок розширення використання ресурсів підземних водДобова потреба однієї людини у питній воді становить близько 10 літрів. Що складає понад 5 % загального об’єму використовуваної води мешканцем міста за централізованого водопостачання. Така якість якісної питної води може бути забезпечена за рахунок підземних вод із глибоких, надійно захищених горизонтів.

Підземні води відіграють важливу роль у водогосподарському комплексі України, як найбільш надійні джерела доброякісної питної води. Краща захищеність від поверхневого забруднення, більш значне їх територіальне поширення порівняно з поверхневими водами, якісний та більш стійкий в умовах техногенезу склад води, що найбільш відповідає екологічним вимогам, - все це дає змогу віднести даний вид водних ресурсів до життєво необхідних.

Згідно зі схемою районування, на території України виділяють гідрогеологічні регіони (рис. 4. 1), в межах в межах яких сформовані та гідрохімічні умови, що на сучасному етапі зазнають відповідних техногенних змін:

- Басейн тріщини та пластово-парових вод Українського щита;

- Дніпропетровський артезіанський басейн;

- Донецько-Донський артезіанський басейн;

- Донецький басейн пластово - тріщіних вод;

- Волинсько-Подільський артезіанський басейн;

- Басейн тріщинних та пластово - тріщінних вод складчастих Карпат;

- Передкарпатський артезіанський басейн;

- Азово - Кубанський артезіанський басейн;

- Басейн тріщинно - карстових вод Гірського Криму.

Таким чином, Україна розташована в межах 12 - ти геолого - гідрогеологічних структур, які різняться між собою як за умовами живлення підземних вод, так і за колекторськими властивостями гірських порід, що їх складають. Це зумовлює значну нерівномірність розподілу ресурсів підземних вод по території України. Загальна кількість прогнозних ресурсів підземних вод оцінюється в 61,7 млн. м3 / добу (21 км3 / рік).

Основна частина (понад 60 %) ресурсів підземних вод зосереджена в північних областях України (Чернігівська, Київська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Львівська). Найменш забезпеченні ресурсами підземних вод (400 … 750 тис. м3 / добу) Чернігівська, Кіровоградська, Миколаївська, Івано - Франківська, Житомирська та Одеська області.

Із рахунку на одного жителя найбільша кількість водних ресурсів (5,54 м3 / добу) припадає на Чернігівську область, а мінімальна (0,28 … 0,4 м3 / добу) – на Дніпропетровську, Одеську, Кіровоградську, Донецьку, Миколаївську, Житомирську та Вінницьку області при середній забезпеченості прогнозованими ресурсами підземних вод по Україні 1,13 м3 / добу.

Рис. 4. 1. - Гідрогеологічні регіони України: А - Закарпатський артезіанський басейн; Б - Карпатська складчаста область; В - Передкарпатський артезіанський басейн; Г – Волино - Подільський артезіанський басейн; Д - Український басейн тріщинних вод; Е - Дніпровський артезіанський басейн; Є - Донецько-донський артезіанський басейн; Ж - Донецька гідрогеологічна складчаста область; З - Причорноморський артезіанський басейн; І - Рівнинно-кримський артезіанський басейн; К – Азово - Кубанський артезіанський басейн; Л - гідрологічна складчаста область Гірського КримуРозподіл ресурсів підземних вод в межах басейнів основних річок показує, що більша їх частина (60 %) належить до басейну Дніпра (35,3 млн. м3/ добу). По інших основних басейнах цей розподіл становить: Сіверський Донець – 12 %, Дністер – 9 %, річки Приазов’я – 5 %, межиріччя Дністер – Південний Буг – 1 %.

Експлуатаційні запаси підземних вод, які характеризують розвіданість прогнозних експлуатаційних ресурсів підземних вод на рівні затверджених Державою та територіальними комісіями по запасах корисних копалин, дорівнюють 15,7 млн. м3 / добу. Розподіл їх також має нерівномірний характер. Найбільшою розвіданістю характеризуються області Донбасу (58 … 63 %), Дніпропетровська (69 %) та АР Крим (90 %).

На всіх материках розвідано великі водоносні горизонти, які є головним джерелом питної води для 1,5 ... 2,0 млрд. людей на всій планеті.

Всього на території України розвідані та затверджені запаси по 370 родовищах підземних вод, які включають 999 ділянок родовищ підземних вод. Найбільшу кількість родовищ розвідано у Донецькому артезіанському басейні, мінімальна – гірсько – складчастих регіонах України.

Вищевикладене робить вкрай актуальною проблему переоцінки запасів підземних вод на якісно новій основі, з використанням сучасних вимог щодо їх стану та використання.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...