Главная Обратная связь

Дисциплины:


Гідрологічні умови по трасах водоводівТраса магістрального трубопроводу і відгалуження від нього водоводи до окремих населених пунктів пересікають на своїй дорозі річки і тимчасові водотоки, найбільшими з яких є р. Молочна, Великий і Малий Утлюк, р. Тащенак.

У зв'язку з відсутністю спостережень за рівнями води в розрахункових розмірах максимальні рівні води визначені по кривих витрат, побудованим гідравлічним методом, і розрахунковим максимальним витратам води. За розрахункових прийняті великі з максимальних розмірів зливових паводків і весняної повені.

Максимальні витрати лівневих паводків і весняної повені в розрахункових створах обчислені по залежностях, рекомендованих № 435-72. Максимальні витрати зливових паводків обчислені:

а) при площі водозбору А< 200 км2 по формулі граничної інтенсивності стоку

, (5. 1)

де Н - добовий шар опадів вірогідністю перевищення на 1 %, мм;

- коефіцієнт паводкового стоку – максимальний модуль стоку (при = 1), виражений в долях на добуток;

- перехідній коефіцієнт від можливості перевищення P = 1 %.

F - площа водозбору, км2.

- коефіцієнт зарегульованості озерами.

Розрахункових створів, основні характеристики гідрографії водозборів і ухили водної поверхні на ділянках розрахункових створів наведено в таблиці 5. 7.

Таблиця 5. 7 Розрахунковий створ

№ створу Водовід Пікет Водотік Площа водозбору, F, км2 Довжина від стоку, км Середньозважений уклін русла Уклін водотік на дільниці створу, і
Магістральний трубопровід (МТ) ПК 98 Р.Великий Утлюк 0,00051
-‘’- ПК 249 р. Малий Утлюк 0,00016
-‘’- ПК 378 р. Тащенак 0,00061
-‘’- ПК 450 р. Молочна 0,000047
-‘’- ПК 562 р. Джекельня 24,6 1,57 0,0010
-‘’- ПК 672 р. Акчокрак 79,6 18,7 2,3 0,0012
-‘’- ПК 729 р. Домузла 30,4 1,5 0,00035
ПК 750+30МТ- с. Чкалова ПК 81 р. Мала Домузла 18,9 2,5 0,0016
-‘’- на Прим. Посад ПК 16 Б.Безіменна 24,1 9,46 3,3 0,0033
-‘’- ПК 136 р. Домузла 0,00020
ПК 513+0.4 МТ – с. Степанівка - 1 ПК 31 р. Джекельня 33,4 1,5 0,00055
-‘’- ПК 218 Б.в.е Олександрівка 79,1 12,2 1,6 0,0012
ПК 815+00МТ – с. Воскресенка ПК 136 р. Апанли 26,0 3,0 0,0017
-‘’- ПК 184 Б.Глибока 55,4 21,2 3,2 0,0029
ПК 352+75 МТ-с. Радивонівка ПК 6 р. Тащенак 0,00061
-‘’- ПК 96 р. Тащенак 0,0029
ПК 176+20МТ – с. Володимирівка ПК 54 р. Малий Утлюк 0,00040
с. Вовчанське – с. Солоне   р. Великий Утлюк 0,00011
МТ-с. Переможне   р. Великий Утлюк 0,0014
Експлуатаційна дільниця смт. Якимівка   р. Малий Утлюк 0,00016

 б) при площі водозбору у разі F км2 визначається за формулою:

Q = , (5. 2)

де - модуль максимальної витрати води вірогідністю зниження Р = 1 %, приведений до площі водозбору 200 км2.

n - показник міри редукції модуля максимального розрахунку витрати води;

- коефіцієнт, що враховує зниження максимальної витрати обмеженістю водозбору.

Таблиця 5. 8 Імовірність перевищення

№ створів Імовірність перевищення, Р%
Q, м3/сек Н, м Q, м3/ сек Н, м Q, м3/сек Н, м Q, м3/сек Н, м
10,30 93,2 10,19 82,8 10,13 66,7 10,03
11,72 89,1 11,54 79,2 11,45 63,8 11,29
11,10 89,9 10,99 79,3 10,93 64,4 10,83
1,93 1,84 1,77 1,69
73,3 10,13 10,00 25,8 9,94 42,5 9,83
51,5 19,15 39,9 19,01 34,2 18,93 25,9 18,80
58,0 13,43 47,0 13,31 41,8 13,25 33,6 13,15
76,5 6,79 62,0 6,68 55,1 6,62 44,4 6,51
34,0 4,52 24,8 4,39 20,4 4,32 15,0 4,23
1,42 96,4 1,30 85,7 1,23 69,0 1,14
75,5 2,48 61,2 2,39 54,4 2,33 43,8 2,25
75,2 4,13 57,9 3,98 49,6 3,91 37,6 3,78
57,2 23,51 46,3 23,34 41,2 23,25 33,2 23,08
47,5 24,09 36,6 23,95 31,4 23,87 23,8 23,73
8,66 89,9 8,49 79,9 8,40 64,4 8,25
3,18 91,5 30,3 81,4 2,96 65,5 2,83
7,64 90,7 7,41 80,6 7,30 65,0 7,12
3,82 90,7 3,61 80,6 3,41 65,0 3,18
1,55 94,8 1,44 84,2 1,38 67,9 1,29
21,48 84,2 21,12 74,9 21,30 60,3 21,18
10,39 89,1 10,24 79,2 10,16 63,8 9,98

Обчислення максимальних витрат весняної повені розраховано за формулою:

, (5. 3)

де - розрахунковий шар стоку повені тієї ж вірогідності, що і шукана максимальна витрата, мм.

- параметр, що характеризує дружність повені.

Криві витрат побудовані по формулі Шези - Павловського:

Q= , (5. 4)

де площа живого перетину, м2;

А - коефіцієнт, визначуваний по спеціальної таблиці Браславського залежно від середньої глибини h і коефіцієнта шорсткості n;

- середній ухил однієї поверхні.

Мінімальний стік за даними нетривалих спостережень в наступних пунктах: р. Великої Утлюк - р. Великий Утлюк (площа водозбору F = 686 км2), р. Малий Утлюк с. Золота Долина (F = 220 км2), р. Тащенак - сільськогосподарське підприємство ім. Леніна (F = 432 км2), р. Молочна с. Вознесенка (F = 3300 км2) пересихання і перемерзання річок відбувається майже щорік. Максимальний з триваліших періодів пересихання у вказаних пунктах спостерігався на р. Малий Утлюк –с. Золота Долина - 2181 день, мінімальний з більш тривалих 114 днів. Відповідні промерзання:максимальний період перемерзання на р. Тащенак - сільськогосподарське підприємство ім. Леніна – 76 днів, на р. Молочною в с. Воскресенка перемерзання не спостерігалося. На даних водотоках площі водозборів котрих менше пунктів спостережень, що замикаються, приведеними вище, періоди пересихання і перемерзання триваліші.

Малостійкий характер зими зумовлює і високу мінливість товщини льоду: максимальна за зиму товщина льоду досягає в одні зими 60 см, а в інших не перевищує 1 см. Розкриваються річки даного району зазвичай в першій половині березня. Середня тривалість періоду із стійким криголамом 68 … 89 днів.

Льодовий покрив приблизно в половині випадків тане на місці з утворенням закраїн, в окремі зими спостерігається льодохід із заторів льоду в суджених частинах потоку, але ці явища не інтенсивні і не тривалі. Середня тривалість періоду з льодовими явищами складає близько 100 днів, максимальна – 130 … 160 днів.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...