Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальна характеристика водних ресурсів річок країниПроблема забезпечення водою населення та різних галузей господарства є одною з найактуальніших проблем розвитку усієї економіки України на найближчі роки.

Виконані в Українському науково – дослідному гідрометеологічному інституті (УкрНДГМІ) у 1983 році дослідження по оцінці водних ресурсів України базувалися на розрахунках по рядах природно-побутового стоку (неоднорідних рядів), в яких один період відносився до природного режиму річок, а другий (після 1960 року) характеризувався інтенсивною господарською діяльністю. Крім того, для усіх розрахунків приймалися уніфіковані ряди з 1930 до 1980 року. У зв’язку з цим розрахункові величини стоку 50, 75 та 95 % забезпеченості не можуть бути визначені достовірними.

Слід зауважити, якщо норму стоку можливо визначити з достатньою точністю за період 1930 - 1980 роки, то коефіцієнт варіації необхідно визначати по більш довгих рядах, а коефіцієнт асиметрії розрахувати по усьому ряду спостережень з обов’язковим контролем співвідношення коефіцієнту варіацій та асиметрії по групі річок з найдовшим періодом спостережень. У протилежному випадку статистичні параметри стоку (Сv і Cs) будуть характеризувати властивості лише даного конкретного періоду спостережень, а не об’єктивно характерні для даної річки особливості.

При цьому треба відмітити, що нові дані спостережень (з 1980 р. до 2003 р.) у деяких випадках суттєво змінили розрахункові величини стоку, бо в ці роки спостерігалися аномальні явища в Україні.

Проаналізовано усі наявні ряди спостережень за стоком по 602 водпостах, з них 563 водпости розташовані на території України, 31 – в Молдові, 7 – в Росії, 1 – в Білорусі.Для забезпечення необхідної точності визначення норми річного стоку, для усіх рядів спостережень за річним стоком визначено середні квадратичні похибки, досліджено циклічність коливань річного стоку багаторічному ряді спостережень та вибрано репрезентативний розрахунковий період, який вміщує один або декілька нових циклів коливань стоку.

В тих випадках, коли тривалість спостережень за стоком перевищувала 50 … 60 років, норма річного стоку розрахована без урахування циклічності.

Репрезентативні розрахункові періоди встановлювались за різницевими інтегральними кривими модульних коефіцієнтів річного стоку.

Норму стоку, обчислену на базі значень побутового стоку, було скорегована на величину поправки, яка визначалися за даними про безповоротне водоспоживання та втрати на випаровування з площі водного дзеркала водосховищ і ставків.

Таблиця 10. 1 Водні ресурси основних річок України, млрд. м3 / рік

Назва річки Середньобагаторічний стік Стік розрахункових забезпеченностей
50 % 75 % 95 %
Західний Буг, Сан 1,93 1,82 1,39 0,90
Тиса 13,7 13,1 10,5 7,57
Прут 2,76 2,60 1,98 1,32
Сірет 0,49 0,46 0,36 0,24
Дністер 10,4 9,78 7,83 5,68
Південний Буг 3,62 3,32 2,46 1,55
Дніпро 54,4 51,6 41,6 30,0
Сіверський Донець 5,40 4,99 3,76 2,34
Річки Приазов’я 1,17 1,04 0,70 0,34
Річки Причорномор’я 0,41 0,32 0,16 0,028
Річки Криму 0,91 0,81 0,53 0,24
Всього 95,2 89,8 71,3 50,2

Для оцінки водогосподарської діяльності в басейнах річок України використано дані про скиди води, а також про зарегульованість стоку ставками та водосховищами.Таблиця 10. 2 Сумарні величини припливу, місцевого стоку та відтоку з України

  Вид ресурсів Середньобагаторічні величини Стік у різні за водністю роки
середній маловодний дуже маловодний
Приплив 40,5 38,9 32,5 24,6
Місцевий стік 54,7 50,9 38,8 24,6
Всього 95,2 89,8 71,3 50,2
Відтік 95,2 89,8 71,3 50,2

В таблицях 10. 1 та 10. 2 наведено дані про ресурси поверхневого стоку основних річок України та сумарні величини припливу, місцевого стоку та відтоку у різні за водністю роки (50 % - ної забезпеченості – середній, 75 % - маловодний та 95 % дуже маловодній).

Дані про середньобагаторічні значення водних ресурсів річкового стоку та ресурси річкового стоку у різні за водністю роки по областях України наведено у таблиці 10. 3.

Таблиця 10. 3 Водні ресурси річкового стоку по областях України, км3 / рік

Область Площа, тис. км2 Середньо багаторічне значення Ресурси річкового стоку у різні за водністю роки
середній маловодний дуже маловодний
Вінниця 26,5 11,5 10,9 8,69 6,30
Волинська 20,5 4,49 4,11 3,13 2,08
Дніпропетровська 31,9 53,9 51,3 41,4 29,9
Донецька 26,5 4,69 4,30 3,21 1,99
Житомирська 29,9 3,90 3,59 2,66 1,63
Закарпатська 12,8 13,7 13,2 10,6 7,55
Запорізька 27,2 54,0 51,4 41,6 30,0
Івано – Франківська 13,9 9,00 8,48 6,74 4,89
Київська 29,0 49,6 44,9 36,9 27,4
Кіровоградська 24,6 50,6 48,5 39,6 29,1
Луганська 26,7 5,53 5,10 3,84 2,40
Львівська 21,8 6,16 5,78 4,53 3,34
Миколаївська 24,7 4,14 3,80 2,72 1,61
Одеська 33,3 12,8 12,0 9,45 6,70
Полтавська 28,8 52,2 50,0 40,5 29,5
Рівненська 20,1 7,17 6,61 5,07 3,57
Сумська 23,8 5,80 5,52 4,36 3,00
Тернопільська 13,8 8,24 7,81 6,31 4,71
Харківська 31,4 3,63 3,36 2,58 1,73
Херсонська 28,5 54,5 51,8 41,7 30,0
Хмельницька 20,6 10,4 9,90 7,69 5,85
Черкаська 20,9 48,0 46,0 37,7 27,9
Чернігівська 31,9 29,6 28,5 24,2 19,1
Чернівецька 8,1 10,4 9,69 7,68 5,39
АР Крим 27,0 0,91 0,81 0,53 0,24

Оскільки модульні коефіцієнти залежать від ступеня змінності (коефіцієнта варіації річного стоку), криві побудовано по ординатах де вплив Сv виключено.

Виконано статистичну обробку гідрологічної інформації. При цьому застосування теоретичних кривих розподілу, для опису статистичної сукупності, правомірно лише тоді, коли ця сукупність складається з однорідних та незалежних елементів.

На базі даних Держкомітету статистики України про чисельність населення адміністративних областей станом на 01. 01. 2005 р. обчислено водозабезпеченість населення кожної області місцевим стоком. Ці дані наведено в табл. 10. 4.

Таблиця 10. 4 Водні ресурси річкового стоку по областях України, км3/ рік

Область Чисельність населення, млн. осіб Стік у різної водності, млрд. / м3 Водозабезпеченість на 1 особу у роки різної водності
маловодний дуже маловодний
маловодний дуже маловодний л/добу км3/рік л/добу км3/рік
Вінниця 1,72 1,61 1,11 0,94 0,65
Волинська 1,04 1,68 1,11 1,61 1,06
Дніпропетровська 3,48 0,57 0,23 0,16 0,07
Донецька 4,67 0,85 0,39 0,18 0,08
Житомирська 1,34 2,25 1,35 1,67 1,00
Закарпатська 1,25 6,25 4,44 5,01 3,56
Запорізька 1,88 0,44 0,23 0,23 0,12
Івано – Франківська 1,39 3,61 2,53 2,59 1,81
Київська 4,44 1,37 0,84 0,31 0,19
Кіровоградська 1,08 0,71 0,36 0,65 0,33
Луганська 2,44 1,07 0,59 0,44 0,24
Львівська 2,59 3,94 2,86 1,52 1,11
Миколаївська 1,23 0,23 0,08 0,19 0,07
Одеська 2,42 0,25 0,12 0,10 0,05
Полтавська 1,57 1,18 0,63 0,75 0,04
Рівненська 1,16 1,91 1,38 1,65 1,19
Сумська 1,24 1,74 1,14 1,40 0,92
Тернопільська 1,13 1,49 1,13 1,33 1,01
Харківська 2,85 1,38 0,89 0,48 0,31
Херсонська 1,14 0,07 0,009 0,06 0,01
Хмельницька 1,39 1,66 1,16 1,20 0,84
Черкаська 1,36 0,78 0,47 0,57 0,35
Чернігівська 1,19 2,22 1,66 1,87 1,40
Чернівецька 0,91 1,02 0,68 1,12 0,45
АР Крим 2,37 0,53 0,24 0,22 0,10
Всього по Україні 47,3 38,8 25,6 0,82 0,54

 

Для оцінки однорідності гідрологічних рядів відібрано водні пости, на яких тривалість рядів спостережень за стоком перевищувала 30 років. При цьому для аналізу результатів використовувалися критерії Фішера та Ст’юдента. В тих випадках, коли критерії перевищували критичні значення (0,01 та 0,05 відповідно), ряди вважалися неоднорідними.

Приплив стоку в Україні обчислено в розмірі 40,5 км3 / рік. Він здійснюється з території суміжних держав – Росії, Білорусі, Молдови, Угорщини, Польщі. Основні об’єми води поступають з території Білорусі (58 %) та Росії (26 %).

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...