Главная Обратная связь

Дисциплины:


Комітет України з питань гідрометеорологіїСучасний рівень розвитку народного господарства України потребує чіткого і надійного його гідрометеорологічного забезпечення, яке покладено на Комітет України з питань гідрометеорології.

Комітет реалізує державну політику в галузі гідрологічних, метеорологічних, агрометеорологічних і радіоекологічних спостережень. Він забезпечує потреби населення, народного господарства, оборону держави інформацією про фактичний стан і очікувані зміни гідрометеорологічних умов і стану природного середовища з метою зменшення збитків від їх впливу на господарське виробництво; забезпечує в межах своєї компетенції ефективну і безпечну роботу наземного, повітряного і водного транспорту, паливно-енергетичного комплексу, запобігання негативному впливу діяльності людини на навколишнє природне середовище, прогнозує і досліджує наслідки стихійних лих і небезпечних явищ; забезпечує функціонування і подальший розвиток державної системи гідрометеорологічних спостережень та спостережень за станом забруднення природного середовища, здійснює збирання, обробку і зберігання цих видів інформації та взаємний обмін нею з гідрометеорологічними службами інших держав; проводить спостереження за трансграничним забрудненням повітря, здійснює радіаційний контроль в районах розміщення атомних електростанцій України, забезпечує складання карт радіаційного стану території держави.

Основою діяльності Комітету з питань гідрометеорології є злагоджена робота розгалуженої мережі гідрометеорологічних спостережень та спостережень за станом атмосфери, поверхневих вод і вод морів, ґрунтів, сільськогосподарських угідь. На основі цих даних ґрунтується весь комплекс робіт по забезпеченню органів державного управління та народногосподарських організацій гідрометеорологічною інформацією та інформацією про стан забруднення навколишнього природного середовища.

Система спостережень Комітету з питань гідрометеорології унікальна за своєю формою, призначенням, режимом та обсягом роботи, оскільки вона формувалась протягом кількох десятиріч, накопичила значний обсяг матеріалів, без використання яких неможливе вирішування багатьох питань загальнодержавного значення.

Він (комітет України з питань гідрометеорології) на сталій систематичній основі забезпечує населення, засоби масової інформації, органи державного управління інформацією про стан навколишнього природного середовища, коротко- та довгостроковими метеорологічними, агрометеорологічними, річковими та морськими прогнозами, прогнозами забруднення атмосферного повітря, попереджує про небезпечні і стихійні гідрометеорологічні явища, забруднення атмосферного повітря; здійснює метеорологічне забезпечення польотів цивільної авіації, організовує відповідно до вимог Всесвітньої Метеорологічної Організаціїі Міжнародної цивільної авіації метеозабезпечення польотів на міжнародних авіалініях; проводить гідрометеорологічне забезпечення мореплавства та рибних промислів на морях і океанах.Комітет України з питань гідрометеорології здійснює агрометеорологічне забезпечення сільськогосподарського виробництва, бере участь у вирішенні питань гідрометеорологічного обґрунтування розміщення сільськогосподарських культур і втілення нових прийомів агротехніки; проводить гідрометеорологічне забезпечення будівництва й експлуатації промислових, транспортних і сільськогосподарських об'єктів, експедиційне обстеження районів, де передбачається їх розміщення; прогнозує стан водного і льодового режиму річок, водосховищ України і акваторій Азовського та Чорного морів, а також умови розвитку сільськогосподарських культур, їх урожайність та валові збори; координує роботу по розробці цільових програм у галузі гідрометеорології і спостережень за станом навколишнього природного середовища, виконанню міжнародних гідрологічних і кліматичних програм; здійснює наукові дослідження в галузі гідрології, метеорології, агрометеорології і кліматології, вивчає стан забруднення навколишнього природного середовища, веде державний фонд даних про стан природного середовища.

Для виконання цих завдань Комітет України з питань гідрометеорології має розгалужену державну мережу спостережень, яка являє собою комплексну багаторівневу вимірювально-інформаційну систему, призначену для проведення систематичних спостережень за станом природного середовища. У мережу входять 123 метеорологічних, 35 авіаметеорологічних, 9 аерологічних, 4 гідрологічних, 14 морських, 3 агрометеорологічних, 3 воднобалансових, 2 селестокових, 2 сніголавинних, 6 озерних станцій. Крім цього, діє 17 метеорологічних, 12 агрометеорологічних та 452 гідрологічних пости (в тому числі 61 — озерних і 18 — морських).

Відділи спостережень входять також до складу Українського гідрометеорологічного центру (1), Гідрометцентру Чорного і Азовського морів (1), Українського авіаметцентру (1), обласних центрів по гідрометеорології (22), гідрометеорологічних обсерваторій (3), гідрометбюро (3).

На станціях і постах проводять такі спостереження: приземні метеорологічні, гідрологічні (на річках і озерах), аерологічні, морські гідрометеорологічні, агрометеорологічні, метеорологічні радіолокаційні, актинометричні і тепло-балансові, озонометричні, радіометричні, за атмосферною електрикою, за забрудненням поверхневих і морських вод, ґрунтів важкими металами і пестицидами, атмосферних опадів і снігового покриву.

До складу Комітету України з питань гідрометеорології входять: Центр спостережень за забрудненням природного середовища. Головний інформаційно - обчислювальний центр, Служба автоматизованої передачі даних, Комплексна гідрографічна партія, Центр технічного обслуговування, а також служби матеріально-технічного забезпечення, технічного і господарського забезпечення, діловодства і друкування, централізована бухгалтерія, ремонтно-поновлювальні партії, автогосподарство, відділ оперативного друку і таке інш.

Дуже велике значення в діяльності Комітету України з питань гідрометеорології по гідрометеорологічному забезпеченню мають:

1. Гідрометеорологічні прогнози погоди й інформації, а саме довгострокові прогнози на місяць по Україні; прогнози на добу, 2 … 3 доби, 4 … 6 днів, на період по кожній із областей; спеціалізовані прогнози для автотранспорту по автотрасах України і окремих областях, для органів енергетики (по 8 енергосистемах), для тепломережі на холодний період року, для лісового господарства (прогноз пожежної безпеки), для органів охорони здоров'я (медичні прогнози).

2. Агрометеорологічні прогнози перезимівлі та стану озимих зернових культур навесні,запасів продуктивної вологи в ґрунті, середньообласної врожайності і валового збору всіх озимих, ранніх ярих зернових, і зернобобових, гречки, рису, кукурудзи, соняшнику, цукрових буряків, льону-довгунця та інших культур.

3. Гідрологічні прогнози поверхневих і морських вод; авіаційні прогнози.

4. Інформація про гідрологічні, метеорологічні та агрометеорологічні умови та їх вплив на виробничу діяльність основних галузей народного господарства.

5. Інформація про фактичні й очікувані умови погоди і гідрологічного режиму вод суші й моря у вигляді щоденних метеорологічних, гідрологічних і морських бюлетенів.

6. Термінова інформація про несприятливі гідрометеорологічні умови, які негативно впливають на діяльність народного господарства.

Поряд з Комітетом з питань гідрометеорології гідрологічні спостереження і дослідження проводять Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, Український науково-дослідний інститут гідротехніки, Інститут геофізики НАН України, Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем, відповідні кафедри Одеського гідрометеорологічного інституту, Рівненського державного технічного університету та деяких інших університетів, а також проектно-вишукувальні інститути Комітету водного господарства України та ін.

Опубліковані в довідниках та інших державних документах дані по водних ресурсах, клімату і режиму морів використовуються при плануванні виробництва, при проведенні заходів по захисту населення, виробничих об'єктів і матеріальних цінностей від небезпечних гідрометеорологічних явищ. Вони широко використовуються при проектуванні гідротехнічних споруд різного призначення, гідроелектростанцій, водосховищ, шляхів сполучення та інших об'єктів промислового та громадського призначення.

Науково-методичне керівництво всіма гідрологічними, метеорологічними і агрометеорологічними роботами та роботами по оцінці забруднення навколишнього природного середовища на території України здійснює Науково - дослідний гідрометеорологічний інститут Комітету України з питань гідрометеорології.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...