Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ядра черепных нервов в дорсальной части мостаВ задней (дорсальной) части моста лежат ядра верхней оливы, ретикулярной формации и ядра V - VIII пар черепных нервов. Эти нервы выходят на основании мозга сбоку от моста и позади него на границе с мозжечком и продолговатым мозгом.

17. Четвертий шлуночок: розвиток, топографія, стінки, сполучення.

IV шлуночок,ventriculus quartus, Являє собою залишок порожнини заднього мозкового міхура ітому є спільною порожниною для всіх відділів заднього мозку, сосгавляющіх ромбоподібний мозок, rhombencephalon. IV шлуночок нагадує намет, в якому розрізняють дно і дах.

Дно, або основа, шлуночка має форму ромба, як би вдавленого в задню поверхню довгастого мозку і моста. Тому його називають ромбовидної ямкою, fossa rhomboidea. В задненіжніх кут ромбоподібної ямки відкривається центральний канал спинного мозку, а в передневерхнем кутку IV шлуночок сполучається з водопроводом. Латеральні кути закінчуються сліпо у вигляді двох кишень, recessus laterales ventriculi quarti, що загинаються вентрально навколо нижніх ніжок мозочка.

Дах IV желудочка, tegmen ventriculi quarti, має форму шатра і складена двома мозковими вітрилами: верхнім, velum medullare superius, і нижнім, velum medullare inferius. Частина даху між вітрилами утворена речовиною мозочка. Нижній мозковий парус доповнюється листком м'якоїоболонки, tela choroidea ventriculi quarti, покритої зсередини шаром епітелію, lamina choroidea epithelialis, що представляє рудимент задньої стінки заднього мозкового міхура.

Tela choroidea спочатку цілком замикає порожнину шлуночка, але потім в ній з'являються три отвори: одне в області нижнього кута ромбоподібної ямки, apertura mediana ventriculi quarti (найбільше), і два в області бічних кишень шлуночка, aperturae laterales ventriculi quarti. При посередництві цих отворів IV шлуночок повідомляється з підпаутинимпростором головного мозку, завдяки чому спинномозкова рідина надходить з мозкових шлуночків в міжоболочним простору. У разі звуження або заращения цих отворів на грунті запалення мозкових оболонок (менінгіт) накопичується в мозкових шлуночках спинномозкова рідина не знаходить собі виходу в подпаутинное простір і виникає водянка головного мозку.

 

18. Перешийок ромбоподібного мозку, його частини.

Перешеек ромбовидного мозга (isthmus rhombencephali) представляет небольшой участок, лежащий между ромбовидным и средним мозгом. Из этой части развиваются верхние ножки мозжечка, верхний мозговой парус, треугольник слуховой петли (trigonum lemnisci). Верхние ножки мозжечка начинаются от его ядер и заканчиваются у края нижнего двухолмия среднего мозга. Между ножками натянут верхний мозговой парус, состоящий из эпендимальных клеток. Впереди и латерально от конца верхних ножек мозжечка на боковой поверхности ножек мозга имеется треугольная площадка (trigonum lemnisci). В этом треугольнике пучок волокон слуховой петли приближается к поверхности ромбовидного мозга.19. Середній мозок: розвиток, межі, зовнішня будова, частини.

Это оральная часть ствола мозга. Передняя граница среднего мозга – задняя комиссура и сосцевидные тела, задняя – перешеек ромбовидного мозга.

В среднем мозге выделяют крышу, четверохолмие, Сильвиев водопровод (ядра III, IV пар черепных нервов, красное ядро, черная субстанция, ядра вокруг Сильвиева водопровода, ядра ретикулярной формации), основание среднего мозга (ножки мозга).

20.Середній мозок: зовнішня будова, сіра речовина.

Середній мозок, mesencephalon, Розвивається в процесі філогенезу під переважним впливом зорового рецептора,тому найважливіші його утворення мають відношення до іннервації ока. Тут же утворилися центри слуху, які разом з центрами зору надалі розрослися у вигляді чотирьох горбків даху середнього мозку.

На поперечному розрізі середнього мозку розрізняють три основні частини:

1) пластинку даху, lamina tecti;

2)покришку, tegmentum, що представляє верхній відділ pedunculi cerebri;

3)вентральний відділ pedunculi cerebri, або підставаніжки мозку, basis pedunculi cerebralis.

У середньому мозку людини є:

1)підкіркові центри зору і ядра нервів, що іннервують м'язи ока;

2)підкіркові слухові центри;

3)всі висхідні та низхідні провідні шляхи, що зв'язують кору головного мозку із спинним і йдуть транзитно через середній мозок;

4)пучки білої речовини, що зв'язують середній мозок з іншими відділами центральноїнервової системи.

21. Середній мозок: ніжки мозку, їх частини, межі, будова сірої і білої речовини.

Вентральна частина, ніжки мозку, pedunculi cerebri, містить всі провідні шляхи до переднього мозку. Ніжки мозку мають вигляд двох товстих напівциліндричних білих тяжів, які розходяться від краю моста під кутом і занурюються в товщу півкуль великого мозку.

Порожнина середнього мозку, що є залишком первинної порожнини середнього мозкового міхура, має вигляд вузького каналу і називається водопроводом мозку, aqueductus cerebri. Він представляє вузький, вистелений епендими канал 15-20 см завдовжки, що з'єднує IV шлуночок з III. Дорсально водопровід обмежується дахом середнього мозку, вентрально - покришкою ніжок мозку.

Ніжки мозку діляться на вентральній частина, або підстава ніжки мозку, basis pedunculi cerebralis, і покришку, tegmentum. Межею між ними служить чорне речовина, substantia nigra, зобов'язанесвоїм кольором міститься в складових його нервових клітинах чорного пігменту - меланіну. Покришка середнього мозку, tegmentum mesencephali, - частина середнього мозку, розташована між його дахом і чорним речовиною (substantia nigra) ніжок мозку. Від неї відходить tractus tegmentalis centralis - центральнийпокришечно шлях - проекційний спадний нервовий шлях, розташований в центральній частині покришки середнього мозку. Він містить волокна, що йдуть від таламуса, блідої кулі, червоного ядра і ретикулярної формації середнього мозку до ретикулярної формації та оливідовгастого мозку; відноситься до екстра системі.

 

22. Стовбур головного мозку. Характеристика ядер черепних нервів.

Ствол мозга – это часть головного мозга, включающая в себя продолговатый мозг, варолиев мост и средний мозг. Здесь находятся ядра черепно-мозговых нервов, труктуры ретикулярной формации, ядерные образования, имеющие отношение к осуществлению широкого круга рефлекторных реакций соматического и вегетативного обеспечения высших функций центральной нервной системы. Кроме того, через ствол проходят восходящие и нисходящие пути, связывающие его со спинным мозгом и корой больших полушарий. Ствол мозга теряет свойство метамерности, характеризующее спинной мозг, и представляет собой систему специализированных ядерных образований. К стволовым функциям физиологи относят сложные цепные рефлексы, регуляцию тонуса и позы, влияние ретикулярной формации.

 

► Функции ствола мозга, которые реализуются ядрами черепных нервов

В стволе мозга находятся ядра III – XII пар черепных нервов, через которые осуществляются чувствительные (сенсорные), двигательные (соматические) и вегетатиыне (парасимпатические) функции.

Ядра глазодвигательного нерва (III пара) расположены в среднем мозге.

Двигательное ядро сокращает верхнюю, нижнюю, внутреннюю прямые, нижнюю косую мышцы глаза и мышцу, поднимающую верхнее веко, участвуя в глазодвигательных рефлексах.

Добавочное (парасимпатическое) ядро, иннервируя сфинктер зрачка и ресничную мышцу, осуществляет рефлексы сужения и аккомодации глаза.

Ядро блокового нерва (IV пара) находится в среднем мозге. Иннервируя верхнюю косую мышцу, оно осуществляет поворот глазного яблока вниз и кнаружи.

Тройничный нерв (V пара) имеет двигательное и чувствительные ядра.

Двигательное ядро расположено в мосту, иннервирует жевательную мускулатуру и вызывает движение нижней челюсти вверх, вниз, в стороны и вперед, а также напрягает мягкое небо и барабанную перепонку.

Чувствительные ядра (средне-мозговое, мостовое, спинальное) получают от кожи, слизистых оболочек, органов лица и головы тактильную, температурную, висцеральную, проприоцептивную и болевую импульсацию. Кроме этого они входят в проводниковый отдел соответствующих анализаторов и участвуют в различных рефлексах, например, жевательном, глотательном, чихательном.

Ядро отводящего нерва (VI пара) расположено в мосту. Вызывает поворот глаза наружу, сокращая наружную прямую мышцу глаза.

Ядра лицевого нерва (VII пара) находятся в мосту.

Двигательное ядро вызывает сокращение мимической и вспомогательной мускулатуры, регулирует передачу звуковых колебаний в среднем ухе в результате сокращения стременной мышцы.

Чувствительное ядро одиночного пути, иннервируя вкусовые луковицы передних 2/3 языка, анализирует вкусовую чувствительность, участвует в моторных и секреторных пищеварительных рефлексах.

Верхнее слюноотделительное (парасимпатическое) ядро стимулирует выделение секретов подъязычной, подчелюстных слюнных желез и слезной железы.

Чувствительные ядра преддверно-улиткового нерва (VIII пара) расположены в продолговатом мозге.

Вестибулярные ядра, иннервируя рецепторы вестибулярного аппарата, участвуют в регуляции позы и равновесия тела (статические и статокинетические рефлексы), в вестибулоглазных и вестибуловегетативных рефлексах, входят в проводниковый отдел вестибулярного анализатора.

Улитковые ядра, иннервирующие слуховые рецепторы, участвуют в слуховом ориентировочном рефлексе, входят в состав проводникового отдела слухового анализатора.

Ядра языкоглоточного нерва (IX пара) расположены в продолговатом мозге.

Двойное (двигательное) ядро вызывает поднимание глотки и гортани, опускание мягкого неба и надгортанника в глотательном рефлексе.

Чувствительное ядро одиночного пути получает вкусовую, тактильную, температурную, болевую и интероцептивную чувствительность от слизистой оболочки глотки, задней трети языка, барабанной полости и каротидного тельца, входит в состав соответствующих анализаторов, участвует в рефлексах жевания, глотания, в секреторных и моторных пищеварительных рефлексах, а также в сосудистых и сердеяных рефлексах (из каритидного тельца).

Ядра блуждающего нерва (X пара) расположены в продолговатом мозге.

Двойное (двигательное) ядро, сокращая мышцы неба, глотки, верхней части пищевода и гортани, участвует в рефлексах глотания, рвоты, чихания, кашля, в формировании голоса. Чувствительное ядро одиночного пути, иннервируя слизистую оболочку неба, корня языка, дыхательных путей, аортальное тельце, органы шеи, грудной и брюшной полости, участвует в качестве афферентного звена в глотательном, жевательном, дыхательных, висцеральных рефлексах. Оно входит в проводниковый отдел интероцептивного, вкусового, тактильного, температурного и болевого анализаторов.

Заднее (парасимпатическое) ядро, иннервируя сердце, гладкую мускулатуру и железы шеи, грудной и брюшной полостей, участвует в сердечных, легочных, бронхиальных и пищеварительных рефлексах.

Двигательное ядро добавочного нерва (XI пара) расположено в продолговатом и спинном мозге и посылает импульсы к грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышцам, что ведет к их сокращению и вызывает наклон головы набок с поворотом лица в противоположную сторону, поднимание плечевого пояса вверх, сведение лопаток к позвоночнику.

Двигательное ядро подъязычного нерва (XII пара) находится в продолговатом мозге. Иннервирует мышцы языка, вызывая его движение в рефлексах жевания, сосания, глотания и осуществлении речи.

Таким образом, с участием ядер черепных нервов реализуются сенсорная и рефлекторная (соматическая и вегетативная) функции ствола мозга.

23. Мозочок: розвиток, зовнішня будова.

Развитие мозжечка. Мозжечок образуется за счет разрастания дорсолатеральной стенки нервной трубки в области заднего мозга. Кора в эмбриогенезе формируется относительно поздно. Гладкая на ранних стадиях развития область закладки мозжечка в последующем становится складчатой. Борозды и извилины на разрезе имеют характерную для мозжечка картину — "древо жизни". От эпендимного слоя матричных клеток нервной трубки путем миграции по отросткам радиальных глиоцитов формируется наружный клеточный слой мозжечка. Отсюда клетки, дифференцируясь в нейробласты, мигрируют в обратном направлении, встречаясь с нейробластами следующей волны миграции из эпендимного слоя. Такая встречная миграция двух потоков нейробластов способствует по мере их созревания формированию послойной структуры коры мозжечка и образованию характерных для нее внутренних межнейрональных связей. Строение мозжечка. В мозжечке различают кору и белое вещество. В коре мозжечка различают три слоя: молекулярный (наружный), ганглионарный (средний) и зернистый (внутренний). От вершины тела этих клеток отходят 2-3 дендрита, которые дают первичные, вторичные и третичные ветви. На дендритах имеются многочисленные синапсы в виде шипиков (до 40 тыс. на одной клетке).

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...