Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахунок міцності похилих перерізівПри армуванні балки в’язаними каркасами міцність похилих перерізів забезпечується сумісною роботою поперечної арматури, відгинів та бетону.

 

Рис. 25. До розрахунку похилих перерізів головної балки.

Умова міцності похилого перерізу на дію поперечної сили має вигляд:

,

де розрахункова величина поперечної сили, що сприймається бетоном;

розрахункова величина поперечної сили, що сприймається поперечною арматурою;

розрахункова величина поперечної сили, що сприймається похилими стержнями;

розрахункова поперечна сила в перерізі що розглядається.

Характеристику бетону при розрахунку міцності похилих перерізів відповідно до ДБН В.2.6 – 98:2009 необхідно приймати з коефіцієнтом .

За конструктивними вимогами необхідно призначити крок стержнів. Визначаємо його, виходячи з трьох наступних умов.

1) см; 2) см; 3) ;

 

 

де – коефіцієнт, прийнятий для важкого бетону;

– коефіцієнт, що враховує вплив виду бетону.

Приймаємо крок поперечної арматури менший із трьох значень з кратністю 50 мм, та округлюємо в менший бік. Таким чином приймаємо см.

Враховуючи те, що см приймаємо двогілкові хомути діаметром

мм. Площа перерізу одного стержня складає см2.

Перевіримо необхідність постановки поперечної арматури із умови

 

 

де кН – найбільша за абсолютною величиною сила;

– розрахунковий коефіцієнт для конструкцій з важкого бетону, що враховує вплив хомутів.

Таким чином на приопорних ділянках балки розрахункові значення поперечних сил перевищують міцність бетонного перерізу, що складає 107,89 кН, отже необхідно ставити поперечну арматуру за розрахунком.

Визначаємо горизонтальну проекцію найбільш небезпечної похилої тріщини , враховуючи, крім того, що .

Таким чином

 

 

тут – кількість гілок хомута;

см2 – площа поперечного перерізу однієї гілки хомута мм;

см – крок хомутів;

– коефіцієнт, прийнятий для важкого бетону;

– коефіцієнт, який враховує вплив звисів полки таврового перерізу;

 

 

– розрахункова ширина полки;

Відповідно

 

 

Приймаємо

Розрахункову величину поперечної сили, що сприймається попередньо призначеною поперечною арматурою (хомутами)

де кН/см – зусилля в хомутах на одиницю довжини, визначається за формулою на початку розрахунку.

Обчислюємо величину поперечної сили, яка сприймається бетоном при , в цьому випадку сила , буде мінімальною.

 

Таким чином величина поперечної сили, яка сприймається поперечною арматурою та бетоном складає

Враховуючи, що:

 Необхідно виконати розрахунок відгинів на ділянках ліворуч і праворуч від опори . Якщо у всіх випадках розрахунок відгинів не потрібен.

 

Площа поперечного перерізу відігнутої арматури

Для прийнятої в проекті арматури класу А400С, при висоті балок см рекомендується . Результати розрахунку зводимо до табл. 19.

 

Таблиця 19

Визначення площі відігнутих стержнів

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...