Главная Обратная связь

Дисциплины:


Побудова епюри матеріалівМіцність балки на дію згинаючого моменту буде забезпечена, якщо у всіх перерізах по довжині балки виконується умова

.

Балку армуємо поздовжньою робочою арматурою з урахуванням зміни згинаючого моменту. В прольотах балки арматура визначається за максимальним моментом. В напрямі до опори згинаючі моменти прольоту зменшуються, отже доцільно частину стержнів відігнути та перевести в верхню частину перерізу для сприйняття згинаючого моменту на опорі.

За результатами розрахунків будуємо епюру згинаючих моментів та епюру моментів , які сприймає арматура (епюра матеріалів).

 

Визначення довжини анкерування робочих стержнів, які обриваються.

Робочі стержні, що обриваються, необхідно заводити за місце їх теоретичного обриву на величину , яка за наявності відгинів у похилому перерізі визначається за виразом

де – поперечна сила на відповідній ділянці балки;

– площа відігнутої арматури однієї площини;

– зусилля в хомутах на одиницю довжини елемента при розрахунку похилих перерізів за згинаючим моментом

При розрахунку міцності балки за похилими перерізами хомути прийняті двозрізними ( ) діаметром 8 мм ( см2 ) з кроком на крайніх ділянках см.

Для чотирьохпролітних балок довжину анкерування на опорі C визначаємо аналогічно опорі .

Якщо відгини прийняті з конструктивних міркувань, анкерування робочих стержнів обчислюємо з урахуванням їх фактичної площі перерізу .

 

Таблиця 20

Обчислення w

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...