Главная Обратная связь

Дисциплины:


Визначення розмірів поперечного перерізу колониПлоща поперечного перерізу колони

 

де, враховуючи те, що величини , , є невідомими, визначення розмірів поперечного перерізу здійснюється методом послідовних наближень. У формулі, в першому наближені, приймаємо

– при розмірах сторін перерізу колони більше ніж 20 см;

– коефіцієнт, який враховує гнучкість елементу, тривалість дії навантаження, характер армування;

– коефіцієнт армування (оптимальне значення 0,01…0,02).

Таким чином розміри перерізу колони

Приймаємо см, см2.

Коефіцієнти та визначаються з урахуванням прийнятих розмірів поперечного перерізу колони

.

Для відношення

;

 

 

Таблиця 21

Визначення зусиль на колону

  Вид навантаження Характеристичне навантаження, кН Коефіцієнт надійності за навантаженням Граничне розрахункове навантаження, кН  
  І. Постійне навантаження  
Підлога 155,52 1,3 202,18  
Залізобетонна плита 345,60 1,1 380,16  
Ребра другорядних балок 133,2 1,1 146,52  
Ребро головної балки 155,52 1,1 171,07  
Колона 76,8 1,1 84,5  
  Всього постійне: 866,64   984,43  
  ІІ. Тимчасове короткочасної дії    
Люди, матеріали в зоні обслуговування 194,4 1,2 233,28  
Сніг Эксплуатационное расчетное значение (м. Кіровоград) (див. додаток табл.7) Предельное расчетное значение:   26,04   -   60,58    
  Всього тимчасове короткочасної дії 237,6   293,76    
  ІІІ. Тимчасове довготривалої дії    
1360,8 1,2 1632,96    
  Всього тимчасове довготривалої дії 1360,8   1632,96    

 

 

Таблиця 22

Зведена таблиця зусиль на колону, з урахуванням коефіцієнта надійності за призначенням

  Вид навантаження Нормативне, кН Розрахункове, кН
Постійне 866,64·0,95=823,31 984,43·0,95=935,21
Тимчасове короткочасної дії 237,6·0,95=225,72 293,76·0,95=279,07
Тимчасове довготривалої дії 1360,8·0,95=1292,76 1632,96·0,95=1551,31
Довготривалої дії (1+3) 2116,07 2486,52
Повне (1+2+3)

 

та гнучкостіде – коефіцієнт, який враховує гнучкість, тривалість дії навантаження, визначається за табл. 5 додатку.

– коефіцієнт, який враховує гнучкість елементу, тривалість дії навантаження та характер армування, визначається за табл. 5 додатку.

Таким чином

Площа поздовжньої робочої арматури

 

 

Приймаємо 4Ø20A400С,

Визначаємо фактичний коефіцієнт армування

Величина знаходиться в межах рекомендованих параметрів . Таким чином розміри поперечного перерізу колони см приймаються остаточно.

Рис. 29. Поперечний переріз колони

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...