Главная Обратная связь

Дисциплины:


Характеристика ПРП Україниа)класифікація мінеральних ресурсів. Головними складовими ПРП нашої держави, тобто сукупності природних ресурсів території, що можуть використовуватися в господарській діяльності відповідно до тенденцій науково-технічного прогресу, є земельні, мінерально-сировинні та рекреаційні ресурси. За галузями використання мін. ресурси поділяються на: паливно-енергетичні; руди чорних металів; руди кольорових металів; руди рідкісних і благородних металів; гірничохімічна сировина; коштовні і виробні камені; гідромінеральні. Мінерально-сировинна база України включає близько 20010 родовищ і проявів 113 видів корисних копалин. У вартісному виразі розвідані протягом другої половини XX століття запаси цих родовищ оцінюються у 7,5 трлн дол. США. До промислового освоєння залучено 40-75% розвіданих запасів основних видів корисних копалин. За обсягами мінеральних ресурсів найкращу позицію займають Донецький (73,3% загального потенціалу) і Придніпровський (44,6%) ек. райони, що мають значні запаси кам'яного і бурого вугілля, залізних, марганцевих, нікелевих руд, руд кольорових металів і нерудної сировини.

б)економічна оцінка рудних та нерудних ресурсів України. Запаси залізних руд складають понад 14% загальносвітових запасів цих мінералів, марганцевих – понад 43%. Розвідані, тобто підтверджені запаси залізних руд складають біля 26 млрд. тонн, або 6% світових запасів та 30% запасів країн СНД. Розвідані та підготовлені до видобутку запаси марганцевих руд складають 2,3 млрд. тонн, або 86% запасів країн СНД. Україна посідає провідні місця за запасами титану, цирконію, урану, літію, графіту, каоліну, вогнетривких глин, сірки, калійних солей, декоративного каменю тощо. Україні належать і провідні позиції у світі з видобутку багатьох видів мінеральної сировини: вугілля, марганцевих і залізних руд, титану, графіту, каоліну тощо. Ресурси сировини, яка має у своєму складі алюміній, в Україні небагато і за своєю якістю вона не конкурентоздатна. Найбільш високі інтегральні показники природно-ресурсного потенціалу характерні для регіонів, що володіють значними запасами сумарного потенціалу. Лідерами в цьому списку є Донбас і Придніпров'я у складі Дніпропетровської (10,4%), Донецької (12,3%), Луганської (8,8%) та Запорізької (3,9%) областей. На їхній території зосереджені значні запаси мінеральних ресурсів які с основним природним багатством.

в)економічна оцінка паливних ресурсів України.До цієї групи відносяться нафта, газ, вугілля, торф, горючі сланці. В Україні керуюче місце серед паливних корисних копалин займає кам’яне вугілля. Його добувають в Донецькому і Львівсько-Волинському басейнах. Також добувають буре вугілля у Придніпровському басейні. Родовища горючих сланців є в Карпатах, на Поділлі, в Кіровоградській області. Торфові родовища знаходяться переважно на Поліській низовині, в річкових долинах. В Україні виявлено за останні роки близько 150 нових нафтових, нафтогазових, газоконденсатних і газових родовищ. Родовища нафти і газу зосереджено в трьох регіонах: Карпатському, Дніпровсько-Донецькому, Причорноморсько-Кримському. Перспективними щодо газу є ділянки Чорного моря на глибинах 700-750м. На глибині 300-350м існують умови для утворення сумішей вуглеводневих газів. Про можливість їх добування свідчить досвід інших країн.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...