Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хар-ка міжгалуз. господарських комплекс, соціальний ка)регіональні особливості розвитку легкої пром. Укр. Міжгалузеві комплекси - це система економічно взаємопов'язаних галузей виробничої або невиробничої сфер, яка сформована внаслідок кооперації та інтеграції підприємств, організацій, установ та галузей. Легка промисловість України представлена текстильною, швейною та шкіряно-взуттєвою галузями. За випуском продукції, за вартістю основних виробничих фондів перше місце займає текстильна промисловість. Головною галуззю в Україні, як і в усьому світі, є бавовняна галузь (Харків, Луганськ, Одеса, Дунаєвець). Трикотажна промисловість тяжіє до районів з великою щільністю населення, бо виробництво зорієнтовано на споживача. Ця спеціалізована галузь продукує в'язані вироби з різних пряж: бавовняної, вовняної, хімічного волокна та змішаних волокон. Найбільші центри трикотажної промисловості: Київ, Харків, Житомир, Львів, Одеса, Донецьк, Миколаїв, Луганськ, Кременчук та інші. Разом в Україні діє понад 60 підприємств трикотажної промисловості. У структурі трикотажних виробів переважає виробництво панчішно-шкарпеткових виробів та білизняного трикотажу. Друге місце займає швейна промисловість: понад 1/3 обсягу валової продукції легкої промисловості. Швейна промисловість устаткована вельми складним технологічним обладнанням, і тому їй потрібні кадри високого рівня. Вона зосереджена у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Запоріжжі, Чернівцях.

б)рекреаційний комплекс отримав назву від слова рекреація – відновлення, компенсація здоров'я, працездатності людини. Багатофункціональний рекреаційний комплекс можна умовно поділити на 3 групи: 1) лікувально-оздоровчі (санаторно-курортне лікування та оздоровлення); 2) пізнавальний (туризм); 3) економічний (регенерація робочої силі сфера господарчої діяльності). Комплекс слід розглядати як частину світового господарства, пов'язану з опанування територій для відпочинку профілактичного та реабілітаційною лікування, туризму. В окремих країнах він дає чималі прибутки у загальній економічній діяльності, випереджаючі іноді промисловість та сільське господарство. Україна має всі необхідні умови для розвитку рекреаційного комплексу: лікувально-оздоровчі, спортивні (туристичні), пізнавальні системи комплексу. У нас багато рекреаційних ресурсів: бальнеологічних (мінеральних вод, грязей), кліматичних, ландшафтних пляжних, пізнавальних. На території країни є мінеральні води майже всіх основних бальнеологічних груп, величезні запаси лікувальних грязей. В Україні експлуатується 7 торфових і 10 сульфідних родовищ лікувальних грязей. Основними рекреаційними районами прийнято вважати Крим, Карпати і Одесу.

в)соціальний комплекс. До соціального комплексу входить комплекс галузей легкої промисловості, до складу якого включають текстильну, взуттєву і швейну галузь, які тісно пов'язані з сільським господарством, галузями машинобудування та хімічною промисловістю. Однією з особливостей розміщення підприємств легкої промисловості є їх територіальне сполучення з важкою індустрією - наприклад, металургією, - що дозволяє раціонально використовувати трудові ресурси. Легка промисловість найчастіше присутня в тому або іншому територіальному комплексі як додаткова галузь, або обслуговуюча, але іноді вона відіграє ще й районоутворюючу роль. Ключові фактори розміщення підприємств легкої промисловості: споживчий, сировинний, забезпеченість труд. ресурсами.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...