Главная Обратная связь

Дисциплины:


Патологія гемостазу81. У хворого на цингу спостерігаються кровоточивість ясен та петехії на шкірі. Що спричинює порушення гемостазу при цьому захворюванні?

A. Тромбоцитопенія

B. Надлишок антикоагулянтів

C. Активація фібринолізу

D. Дефіцит прокоагулянтів

E. @Порушення синтезу колагену

82. У дівчинки після перенесеної ангіни з’явився петехіальний висип на шкірі кінцівок та тулуба. Об’єктивно: кількість тромбоцитів 80 Г/л, антитромбоцитарні антитіла. Алергічні реакції якого типу (за Кумбсом і Джелом) лежать в основі цього захворювання?

A. I типу (анафілактичні)

B. @II типу (гуморальні цитотоксичні )

C. III типу (імунокомплексні)

D. IV типу (клітинні цитотоксичні)

E. V типу (стимулюючі)

83. У хворого порушена адгезія тромбоцитів до колагену та спостерігаються кровотечі з дрібних судин. Порушення якої ланки гемостазу можна припустити у хворого?

A. Коагуляційної, І фази

B. @Судинно-тромбоцитарної

C. Коагуляційної, ІІІ фази

D. Фібринолізу

E. Коагуляційної, ІІ фази

84. У хворого діагностовано тромбоцитопенію. Які клінічні прояви типові для порушень тромбоцитарно – судинного гемостазу?

A. @Петехії, екхімози (синці)

B. Гемартрози

C. Гематоми

D. Зменшення часу кровотечі

E. Збільшення часу згортання крові

85. У хворої при обстеженні виявили тромбоцитопатію. Вкажіть, яка зміна відіграє важливу роль в патогенезі тромбоцитопатій?

A. Зниження активності антикоагулянтів

B. @Продукція патологічних тромбоцитів кістковим мозком

C. Гіперактивація тромбоцитопоезу

D. Підвищення концентрації в крові прокоагулянтів

E. Пригнічення фібринолізу.


86. Перед проведенням оперативного втручання виявлено, що в людини час кровотечі збільшений до 10 хв. Дефіцит яких формених елементів у складі крові може бути причиною таких змін?

A. Еритроцитів

B. Моноцитів

C. Лімфоцитів

D. @Тромбоцитів

E. Лейкоцитів

87. У пацієнтки тривале вживання аспірину викликало крововиливи. Об’єктивно: тромбоцитопенія з порушенням функціональної активності тромбоцитів. Тромбоцитопатія в даному випадку зумовлена пригніченням активності:

A. Цитохромоксидази

B. Ліпооксигенази

C. @Циклооксигенази

D. Супероксиддисмутази

E. Фосфоліпази А2.

88. У хворого діагностовано зменшення продукції ендотелієм судин фактора Віллебранда. Яке порушення судинно-тромбоцитарного гемостазу спостерігається при цьому?

A. Порушення агрегації тромбоцитів

B. Гіперкоагуляція

C. Порушення полімеризації фібрину

D. @Порушення адгезії тромбоцитів

E. Посилений фібриноліз

89. У дитини з геморагічним висипом, що виник після ГРВІ, діагностовано геморагічний васкуліт (хвороба Шенляйн – Геноха). Алергічні реакції якого типу (за Кумбсом і Джелом) лежать в основі цього захворювання?A. I типу (анафілактичні)

B. II типу (гуморальні цитотоксичні )

C. @III типу (імунокомплексні)

D. IV типу (клітинні цитотоксичні)

E. V типу (стимулюючі)

90. У дитини з геморагічним висипом, що виник після ГРВІ, діагностовано геморагічний васкуліт (хвороба Шенляйн – Геноха). Що спричинює порушення гемостазу при цьому захворюванні?

A. Спадковий дефект сполучної тканини судинної стінки

B. @Пошкодження судинної стінки

C. Спадковий дефіцит антикоагулянтів

D. Пригнічення фібринолізу

E. Спадковий дефіцит прокоагулянтів


91. У жінки, що страждає на жовчно-кам’яну хворобу виявлено геморрагічний синдром, зумовлений дефіцитом вітаміну К. Який з перелічених факторів є неповноцінним при гіповітамінозі К?

A. Антигемофільний глобулін А (ф. VIII)

B. Фактор Віллебранда

C. Фібринстабілізуючий (ф. XIII)

D. @Стюарта-Прауера (ф. X)

E. Фібриноген (ф. I)

92. У дитини з бронхіальною астмою спостерігається підвищена кровоточивість, сповільнення процесу згортання крові, що зумовлено вивільненням однієї з біологічно активних речовин з тканинних базофілів. Яка речовина призвела до патології згортання крові в даному випадку?

A. Гістамін

B. Серотонін

C. Лейкотриєн

D. Тромбоксан

E. @Гепарин

93. У пацієнта при обстеженні було виявлено тромбофілію (прискорення процесу зсідання крові ). Що могло стати причиною порушення?

A. Підвищення концентрації простацикліну

B. Зниження концентрації тромбіну в крові

C. Підвищення концентрації гепарину в крові

D. @Дефіцит інгібіторів протеолітичних ферментів

E. Підвищення концентрації фібринолізину в крові

94. У хворого із захворюванням печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе до порушення перш за все:

A. Фібринолізу

B. Третьої фази коагуляційного гемостазу

C. @Другої фази коагуляційного гемостазу

D. Судинно-тромбоцитарного гемостазу

E. Першої фази коагуляційного гемостазу

95. У хворого, що страждає на стрептококову інфекцію, розвинувся геморагічний синдром. Яка причина підвищеної кровоточивості при цьому?

A. @Посилений фібриноліз

B. Зменшення кількості гепарину в плазмі крові

C. Нестача вітаміну А

D. Збільшення кількості калікреїну в плазмі крові

E. Нестача вітаміну С


96. У хворого на хронічний гепатит видалили зуб. Кровотечу, що виникла після цього, не вдавалося зупинити протягом 2-х годин. Проведене дослідження гемостазу встановило зменшення вмісту декількох факторів згортання крові. Який вид гемостазу порушений у цьому випадку?

A. Тромбоцитарний

B. @Коагуляційний

C. Тромбоцитарно-судинний

D. Судинний

E. Змішаний

97. У хворого 45 років діагностована механічна жовтяниця, що супроводжується стеатореєю та геморагіями на шкірі. У крові - зменшення вмісту протромбіну та інших факторів зсідання крові. Яка причина порушення коагуляційного гемостазу в даного хворого?

A. Токсичне ушкодження гепатоцитів

B. Підвищена секреція в кров протеолітичних ферментів

C. Порушення перетравлення та всмоктування білка

D. Коагулопатія споживання

E. @Порушення всмоктування в кишечнику вітаміну К

98. У хлопчика 7 років, після падіння з велосипеда виник гемартроз колінного суглоба. Введення кріопреципітату та відкачування крові з суглоба призвело до значного поліпшення стану дитини. Про яке захворювання слід думати?

A. Геморагічний васкуліт.

B. Тромбоцитопатія

C. Тромбоцитопенія

D. Ревматоїдний артрит

E. @Гемофілія А

99. У хлопчика з вираженим геморагічним синдромом в плазмі крові відсутній антигемофильній глобулін А (фактор VIII). Яка фаза гемостазу первинно порушена у цієї дитини?

A. Ретракція кров’яного згустка

B. Перетворення фібриногену на фібрин

C. Перетворення протромбіну на тромбін

D. Зовнішній шлях активації протромбінази

E. @Внутрішній шлях активації протромбінази

100. Хлопчик страждає на гемофілію. Якими клінічними ознаками проявляються порушення коагуляційного гемостазу?

A. Петехіальними крововиливами

B. Мікрогематурією

C. Екхімозами (синцями)

D. Порушенням гостроти зору

E. @Гематомами, тривалими кровотечами


101. У постраждалого внаслідок ДТП через деякий час після перенесеної політравми розвинувся синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові (ДВЗ). Який фактор був ініціатором цього ускладнення?

A. Фібриноген (ф. I)

B. Антигемофільний глобулін А (ф. VIII)

C. Фактор Стюарта-Прауера (ф. X)

D. @Тканинний тромбопластин (ф. III)

E. Антигемофільний глобулін В (ф. IX)

102. У хворого на гострий панкреатит розвинувся синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові (ДВЗ). Яка речовина була ініціатором цього ускладнення?

A. Фібриноген (ф. I)

B. Антигемофільний глобулін А (ф. VIII)

C. Фактор Стюарта-Прауера (ф. X)

D. @Трипсин

E. Антигемофільний глобулін В (ф. IX)

103. У хворого на політравму з гострою нирковою недостатністю, стан ускладнився внутрішньою кровотечею. Що є головною ланкою патогенезу цієї стадії ДВЗ - синдрому?

A. Викид лейкоцитів з депо

B. Тромбоцитоз

C. Активація протромбінази

D. Пригнічення фібринолізу

E. @Споживання факторів згортання крові

104. У хворого з опіковою хворобою як ускладнення розвинувся ДВЗ - синдром. Яку стадію ДВЗ - синдрому можна запідозрити, якщо відомо, що кров хворого згортається менше ніж за 3 хв.?

A. Гіпокоагуляції

B. Відновлення

C. @Гіперкоагуляції

D. Латентну

E. Термінальну

105. У хворого з травмою розвинувся ДВЗ - синдром. Які зміни гемостазу спостерігаються в ІІ фазу ДВЗ -синдрому?

A. Гіперкоагуляція.

B. @Гіпокоагуляція

C. Фібриноліз

D. Тромбоцитопенія

E. Тромбоцитопатія


106. У пацієнта після переливання несумісної крові виник ДВЗ – синдром. Що є головною ланкою в патогенезі цього ускладнення при гемолізі?

A. @Надходження у кров внутрішньоклітинних протеаз

B. Накопичення білірубіну в крові

C. Надлишок у крові тромбопластину

D. Надлишок у крові протромбіну

E. Збільшення вмісту плазміногену

107. У вагітної жінки відбулося відшарування плаценти, розвилася перша стадія ДВЗ - синдрому, що характеризується прискоренням процесу згортання крові. Який фактор спричинив виникнення цього синдрому в даному випадку?

A. Нестача у крові тромбопластину

B. @Надлишок у крові тромбопластину

C. Надлишок у крові протромбіну

D. Збільшення вмісту плазміногену

E. Підвищення вмісту іонів Са++

108. У хворого на тлі хронічної ниркової недостатності розвився ДВЗ-синдром. При обстеженні виявлено збільшення часу згортання крові, тромбоцитопенію, підвищення рівня фібрин-мономерних комплексів та продуктів деградації фібрину. Про яку стадію ДВЗ-синдрому слід думати?

A. Гіперкоагуляції

B. @Гіпокоагуляції

C. Відновлення

D. Латентну

E. Нестабільну

109. У пацієнта перебіг токсичної гемолітичної анемії ускладнено розвитком гострої ниркової недостатності. Що є головною ланкою в патогенезі цього ускладнення при гемолізі?

A. @ДВЗ - крові

B. Накопичення білірубіну в крові

C. Ретикулоцитоз

D. Еритроцитоз

E. Диспротеїнемія

110. У хворого на хронічний лімфолейкоз виникли геморагії внаслідок розвитку ДВЗ - синдрому. Які зміни показників периферичної крові будуть спостерігатися при цьому?

A. Еритроцитоз, підвищення в’язкості крові

B. Тромбоцитоз, зменшення часу згортання крові

C. Гіперкоагуляція, збільшення агрегації тромбоцитів

D. @Гіпокоагуляція, тромбоцитопенія

E. Підвищена активність прокоагулянтів

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...