Главная Обратная связь

Дисциплины:


Патофізіологія нирок. 271. У хворого на аденому простати знизилась швидкість клубочкової фільтрації271. У хворого на аденому простати знизилась швидкість клубочкової фільтрації. Який механізм цього ускладнення?

A. Зниження гідростатичного тиску крові

B. @Підвищення гідростатичного тиску в капсулі клубочка

C. Підвищення онкотичного тиску крові

D. Зменшення кількості функціонуючих нефронів

E. Зменшення площі фільтруючої поверхні

272. 43-річний хворий скаржиться на масивні набряки та артеріальну гіпертензію. У сечі: відносна щільність 1,017, білок 4,0 г/л, Ер – 15-18 в полі зору (вилужені). Який нирковий процес переважно порушений у хворого?

A. @Фільтрація

B. Реабсорбція

C. Секреція

D. Інкреція

E. Екскреція

273. У хворого А., 38 років, на 3-му році захворювання на системний червоний вовчак виявилось дифузне ураження нирок, що супроводжувалося нефротичним синдромом. Який механізм розвитку протеїнурії у хворого?

A. @Автоімунне ушкодження клубочків нефронів

B. Запальне пошкодження канальців нефронів

C. Ішемічне ушкодження канальців

D. Збільшення рівня протеїнів у крові

E. Ураження сечовидільних шляхів

274. При обстеженні хворого встановлено, що кліренс ендогенного креатиніну після 24‑х годинного збору сечі становить 50 мл/хв (при нормі – 110-150 мл/хв.). Про порушення якого ниркового процесу свідчить наявність такої ознаки?

A. @Клубочкової фільтрації

B. Канальцевої реабсорбції

C. Ниркової інкреції

D. Канальцевої секреції

E. Екскреції сечі

275. У хворого на мієломну хворобу з вираженою гіперпарапротеїнемією знизилась швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ). Який фактор зумовив зменшення ШКФ в даному випадку?

A. Зниження гідростатичного тиску крові

B. Підвищення гідростатичного тиску в капсулі клубочка

C. @Підвищення онкотичного тиску крові

D. Зменшення маси діючих нефронів

E. Зменшення площі фільтруючої поверхні


276. У хворого, віком 58 років, з гострою серцевою недостатністю, спостерігалось зменшення добової кількості сечі – олігурія. Який механізм цього явища?

A. Підвищення гідростатичного тиску крові в клубочкових капілярах

B. Зниження кількості функціонуючих нефронів

C. Збільшення онкотичного тиску крові

D. @Зниження гідростатичного тиску крові в клубочкових капілярах

E. Зниження проникності клубочкової мембрани

277. Хворий після автомобільної катастрофи непритомний, АТ 70/40 мм рт. ст. За добу виділяє біля 300 мл сечі. Який механізм порушення сечоутворення у даному випадку?

A. Підсилення клубочкової фільтрації

B. @Зменшення клубочкової фільтрації

C. Послаблення канальцевої реабсорбції

D. Підсилення канальцевої реабсорбції

E. Зменшення канальцевої секреції

278. У хворого з гострою нирковою недостатністю в стадії поліурії азотемія не тільки не зменшилась, але й продовжувала підвищуватись. Що в даному випадку викликало поліурію?A. Збільшення фільтрації

B. Збільшення секреції

C. Збільшення реабсорбції

D. Зменшення фільтрації

E. @ Зменшення реабсорбції

279. У результаті порушення техніки безпеки відбулося отруєння сулемою (хлорид ртуті). Через 2 дні добовий діурез становив 200 мл. У хворого з¢явилися головний біль, блювання, судоми, задишка, у легенях – вологі хрипи. Як називається така патологія?

A. @Гостра ниркова недостатність

B. Хронічна ниркова недостатність

C. Нефротичний синдром

D. Гломерулонефрит

E. Пієлонефрит

280. Хворий доставлений у лікарню із шлунковою кровотечею в тяжкому стані. АТ - 80/60 мм рт. ст. Діурез 60-80 мл сечі за добу з відносною щільністю 1,028-1,036. Який механізм зумовив зменшення добового діурезу?

A. Підвищення онкотичного тиску крові

B. @Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків

C. Підвищений рівень залишкового азоту в крові

D. Підвищення колоїдно-осмотичного тиску в крові

E. Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського - Боумена


281. У хворого, який був госпіталізований після того, як перебував під завалом протягом 4 годин, спостерігається різке зниження діурезу, гіперазотемія, ознаки набряку головного мозку. В якій стадії гострої ниркової недостатності перебуває хворий?

A. Початковій

B. @Олігоануричній

C. Поліуричній

D. Одужання

E. Термінальній

282. У хворого після тяжкої травми грудної клітки розвинувся шок та з’явилися ознаки гострої ниркової недостатності (ГНН). Що є провідним механізмом розвитку ГНН в даному випадку?

A. Порушення відтоку сечі

B. @Зменшення артеріального тиску

C. Підвищення тиску в капсулі клубочка

D. Підвищення тиску в ниркових артеріях

E. Зменшення онкотичного тиску крові

283. У хворого, що тривалий час страждає на хронічний гломерулонефрит, виникла азотемія при помірній поліурії. Що є головною ланкою в патогенезі цих симптомів при хронічній нирковій недостатності?

A. @Зменшення маси діючих нефронів

B. Підвищення клубочкової фільтрації

C. Зниження канальцевої секреції

D. Порушення проникності клубочкових мембран

E. Недостатність вазопресину

284. У чоловіка 48 років, що давно хворіє на хронічний гломерулонефрит, обстеження виявило наявність хронічної недостатності нирок. Чим пояснюється гіперазотемія при хронічній нирковій недостатності?

A. @Зниженням клубочкової фільтрації

B. Зниженням канальцевої реабсорбції

C. Зниженням канальцевої екскреції

D. Порушенням білкового обміну

E. Порушенням водно-електролітного балансу

285. У хворого з хронічною нирковою недостатністю встановлено зменшення кліренсу за інуліном до 60 мл/хв. З порушенням якої функції нирок це пов’язано?

A. @Клубочкової фільтрації

B. Канальцевої секреції

C. Реабсорбції в проксимальному відділі нефрону

D. Реабсорбції в дистальному відділі нефрону

E. Реабсорбції в збиральних ниркових трубочках


286. У хворого на хронічну ниркову недостатність з’явилися анорексія, диспепсія, порушення ритму серця, свербіння шкіри. Який механізм розвитку цих порушень є головним?

A. Розвиток ниркового ацидозу

B. Порушення ліпідного обміну

C. Зміни вуглеводного обміну

D. @Гіперазотемія

E. Порушення водно-електролітного обміну

287. У хворого, що тривалий час страждає на цукровий діабет І типу, виникли азотемія, олігурія, гіпо-, ізостенурія, протеїнурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих симптомів при хронічній нирковій недостатності?

A. Порушення проникності клубочкових мембран

B. Підвищення клубочкової фільтрації

C. Зниження канальцевої секреції

D. @Зменшення маси діючих нефронів

E. Посилення реабсорбції натрію

288. У хворого з хронічною патологією нирок після проведення проби Зимницького виявлено гіпостенурію. Які зміни сечовиділення будуть спостерігатися при цьому?

A. Анурія

B. Олігурія

C. @Поліурія

D. Полакіурія

E. Ніктурія

289. У хворого М. діагностовано хронічний гломерулонефрит. Внаслідок значних склеротичних змін маса функціонуючих нефронів зменшилася до 10%. Яке з перерахованих нижче порушень зумовлює уремічний синдром?

A. Артеріальна гіпертензія

B. Порушення водного гомеостазу

C. Порушення осмотичного гомеостазу

D. Ниркова остеодистрофія

E. @Азотемія

290. Білому щуру ввели під шкіру сулему в дозі 5 мг/кг маси тіла. Через 24 години в плазмі крові концентрація креатиніну збільшилася в декілька разів. Який механізм ретенційної гіперазотемії в даному випадку?

A. Зростання клубочкової фільтрації

B. Збільшення утворення креатиніну в м`язах

C. Зростання реабсорбції креатиніну

D. @Зниження клубочкової фільтрації

E. Збільшення секреції креатиніну в канальцях нирок


291. У результаті гострої ниркової недостатності у хворого виникла олігурія. Яка добова кількість сечі відповідає даному симптому?

A. @100-500 мл

B. 1500-2000 мл

C. 1000-1500 мл

D. 500-1000 мл

E. 50-100 мл

292. В результаті гострої ниркової недостатності у хворого виникла анурія. Яка добова кількість сечі відповідає даному симптому?

A. 100-500 мл

B. 1500-2000 мл

C. 1000-1500 мл

D. 500-1000 мл

E. @50-100 мл

293. У хворого на первинний нефротичний синдром встановлений вміст загального білку крові 40 г/л. Яка причина зумовила гіпопротеїнемію?

A. Порушення всмоктування білка у кишечнику

B. Вихід білка з судин у тканини

C. Зниження синтезу білка у печінці

D. Підвищений протеоліз

E. @Протеїнурія

294. У хворого на хронічний пієлонефрит розвинулась ізостенурія. Яка питома вага сечі має бути у цього хворого?

A. 1,000

B. 1,003

C. @1,010

D. 1,020

E. 1,030

295. Хворій Н. 3 роки тому був поставлений діагноз хронічний гломерулонефрит. Останні 6 місяців з¢явились набряки. Що головним чином спричинює їх розвиток?

A. Гіпоальдостеронізм

B. Гіперпродукція вазопресину

C. Порушення білковоутворюючої функції печінки

D. Гіперосмолярність плазми

E. @Протеїнурія


296. У 20-річного хлопця через 2 тижня після перенесеної лакунарної ангіни був поставлений діагноз: гострий гломерулонефрит. Які патологічні зміни в складі сечі найбільш імовірні?

A. Наявність свіжих еритроцитів

B. Циліндрурія

C. Лейкоцитурія

D. @Протеїнурія

E. Натрійурія

297. В експерименті кролю ввели нефроцитотоксичну сироватку морської свинки. Яке захворювання нирок моделювалося в цьому досліді?

A. Нефротичний синдром

B. @Гострий дифузний гломерулонефрит

C. Гострий пієлонефрит

D. Хронічна ниркова недостатність

E. Хронічний пієлонефрит

298. У хворого з гломерулонефритом виявлено: АТ – 185/105 мм рт.ст., анемія, лейкоцитоз, гіперазотемія, гіпопротеїнемія. Який показник свідчить про ускладнення гломерулонефриту нефротичним синдромом?

A. Анемія

B. Лейкоцитоз

C. Гіперазотемія

D. Артеріальна гіпертензія

E. @Гіпопротеїнемія

299. У хворого на гострий гломерулонефрит спостерігається протеїнурія з молекулярною масою білка понад 70000 D. Яке порушення спричинило це явище?

A. Зниження фільтрації білка

B. @Ушкодження клубочкової мембрани

C. Зниження реабсорбції білка

D. Зниження канальцевої секреції

E. Ушкодження канальців

300. У дитини 5 років через 2 тижні після перенесеної ангіни виник гострий дифузний гломерулонефрит, що характеризувався олігурією, протеїнурією, гематурією, збільшенням ОЦК. Порушення якого з ниркових процесів найбільш суттєве для виникнення цих симптомів?

A. Ниркової інкреції

B. Канальцевої реабсорбції

C. Канальцевої секреції

D. Концентрування сечі

E. @Клубочкової фільтрації

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...