Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сталинрадская и Курская битвы.Карен перелом в войнеСталинградская битва:

Преодолевая жестокое сопротивление советских войск 25 августа 6 армия вермахта достигла западных окраин Сталинграда,с Юго-запада наступали 4 танковая армия и румынские части. С сентября начинаются жестокие бои в городе. Создаются отряды народного ополчения. 14 октября немцы вышли к Волге в районе завода”Баррикады”. В городских боях Вермахт утратил преимущество-мобилность и свободу маневра.Решение о контрнаступлении Красной Армии и окружений войск Вермахта было принято в сентябре 1942г и готовилось в строжайшей тайне. Контрудар был нанесён с двух сторон но румынским и итальянским войскам ,прикрывающим фланги 6-ой и 4-ой немецких армий,которые не успели перейти к обороне. К 23 ноября окружение было завершено, Красная Армия приступила к ликвидации окруженных войск(операция”Кольцо”). В окружении-более 330 тыс. солдат Вермахта.

Лето 1942-го.Сталинградский фронт.

Лето 1942-го.Бой на окраине Сталинграда.

Итоги: Снятие блокады с Ленинграда 18 января 1943г. Полное поражение Вермахта на Кавказе. Глубокий политический кризис в Германии, начало широкой критики деятельности нацистской партии и Гитлера. Активизация движения сопротивления в Европе. Разлад в лагере союзников в Германии. Требования о заключении сепаратного мира. Создание мощной военной группировки США в Англии с весны 1943г. Прекращение активных действий Вермахта в Северной Африке.

Сдача Паулюса: С 12 декабря 1942г.-попытка разблокировать армию Паулюса ударной группировкой Гота. Снабжение окруженцев с помощью “воздушного моста”провалилось. В плен попало 113 тыс. человек. Весна 1943г.-мощный контрудар Вермахта у Харькова.

 

6. Савецка-германскі дагавор “Аб дружбе і граніцы” 1939 г.

28 верасня 1939 г. – закл дагавора аб дружбе і граніцы паміж СССр і Германіяй, паводле якого граніца была праведзена па “лініі Керзана”, вызначаннай яшчэ ў 1919 г.Вярхоўным саветам Антанты як усходняя граніца Польшы. Гэта была этнічная мяжа паміж беларусамі і палякаміб Да дагавора былі прыкладзены 2 сэкрэтныя пратаколы, згодна з якімі ў сферу ўплывуСССР былі уключаны дадаткова Літва і Фінляндыя.

4. Спроба стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе. Савецка-французска-англійскія перагаворы ў Маскве летам 1939 г.

Мерапрыемствы па стварэнню сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе храналагічна можна падзяліць на два перыяды. Мяжа паміж імі праходзіць вясной 1939 г. Першы перыяд характарызуецца панаваннем палітыкі «замірэння», ігнараваннем ролі СССР у супрацьстаянні блоку агрэсіўных дзяржаў, надзеямі заходніх дэмакратый павярнуць германскую агрэсію супраць СССР. У другі перыяд прыходзіць да лонданскіх і парыжскіх палітыкаў разуменне неабходнасці цесных кантактаў з Масквой у стварэнні еўрапейскай сістэмы бяспекі.Важным этапам фарміравання міждзяржаўных адносін з’явілася праца Жэнеўскай міжнароднай канферэнцыі па разбраенню (1932-1935 гг.) з удзелам прадстаўнікоў 63 краін. Дэлегацыя СССР прапанавала здзейсніць прынцып усеагульнага і поўнага разбраення, але іншыя дзяржавы не падтрымалі гэтую прапанову. Па ініцыятыве СССР у маі 1935 г. былі падпісаны савецка-французскі і савецка-чэхаславацкі пакты аб узаемадапамозе супраць агрэсіі. Гэтыя ініцыятывы маглі б стаць сур’ёзным падмуркам стрымлівання агрэсіўнай палітыкі Германіі і яе саюзнікаў і паслужыць асновай стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе. Але сур’ёзнай перашкодай для знешняй палітыкі СССР былі пастановы VI кангрэса Камінтэрна (1928 г.) дзе гаварылася аб хуткай «сусветнай рэвалюцыі» і краху сістэмы капіталізму. Такія ўстаноўкі УКП(б) і Камінтэрна ў большасці краін захаду ўспрымаліся як заклік да «сусветнай рэвалюцыі». Не дабаўлялі міжнароднага аўтарытэта Савецкаму Саюзу сталінскія рэпрэсіі. Палітычная актыўнасць на міжнароднай арэне Масквы ў 30-я гг. успрымалася як спроба навязаць камуністычныя ідэалы. Толькі ў 1939 г. ад гэтых стэрэатыпаў пачалі адыходзіць.

 

10.

Результат советско-финской войны:

Потери советских войск:Убитыми,умерщими,пропавшими без вести 126875 чел. Убитых-65384,раненых,обмороженых-265 тыс. Пленные-5567. Итого:400 тыс.за 105 дней из армии в 1 млн.

Патери финских войск:Убитые-48.3 тыс,Раненные-45 тыс,Пленные-806 чел.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...