Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЯВИЩЕ ЧЕРГУВАННЯ, СПРОЩЕННЯ ТА УПОДІБНЕННЯ ЗВУКІВТеоретичні питання до обговорення:

1. Чергування голосних звуків

2. Чергування приголосних звуків

3. Спрощення у групах приголосних

4. Уподібнення приголосних звуків

Завдання для аудиторної роботи:

Вправа 29. Запишіть слова, вставте, де потрібно, пропущені букви. Прокоментуйте їх правопис. Погрупуйте приклади за чергуванням голосних:

Ш…стеро – ш...стий, допом…гати – допом…га, ч...твертий – ч...тири, сх…пити – х…пати, трав…нь – трав…ня, л…тіти – л…тати, пл...сти – пл...т, покл…нитися – кл…нятись, с…ми – с…м, н...чі – н...ч, веч...ря – звеч...ра, л…зти – л..зити, с…сти – с…дити, д...ти – д...тина, д...нь – д...ні, в...зити – в...з, п…кти – вип….кати, дзв...нити – дзв...н, с…н – спати, воля – в...літи – в...льний, л...д – л...ду.

Вправа 38.Випишіть слова у яких можуть чергуватися приголосні. Поясніть правопис.

1.І дорога блакитно перлиста зостається широка за нами (Л. Українка). 2. З якогось часу похнюпив [батько] голову, примовк, занепав духом (Ю. Збанацький). 3. Що може бути миліше, як по довгому дню косовиці повертати на заході сонця з веселого лугу додому! (О. Довженко). 4. Це ж просто гріх з Вашого боку, що про себе ані словечка (М. Коцюбинський). 5. А той Петро Шостозуб та був перший чоловік у громаді, — вже старезний такий, боже! Як молоко білий (М. Вовчок). 6. У очах втіха заясніла; Усмішка грає гордовита (Л. Українка). 7. По ровах, де ще недавно лежали сніги, стояла густа і чорна, як дьоготь, вода (Г. Тютюнник). 8. Десять разів виходила актриса на виклики, успіх був надзвичайний (Ю. Смолич).

Вправа 43. Зазначте, спрощення яких приголосних відбулося у словах.

Тижня, пісний, празник, борозна, кожний, чесний, капосний, напасник, пропасниця, власний, звісний, вісник, існувати, нещасний, персня, корисний, первісний, кількісний, якісний, щасливий, зависливий, жалісливий.

Вправа 44. Знайдіть слова, у яких відбулося спрощення у групах приголосних. Наведіть приклади інших форм цих слів або однокореневі слова для підтвердження спрощення.

1.Глянь сюди, — стрункий комиш осоку стиска міцніш і, облесливий, шепоче про її літа дівочі (О. Олесь). 2. Голуба ти наша Прип’ять, мов та мати... — Скільки тулиться до тебе срібних рік, пестливих дочок (П. Усенко). 3. Наш рідний край справді благословенний край; правда, не ростуть в ньому ні цитрини, ні золоті помаранчі, та й лавр ледве-ледве скніє (Л.Українка). 4. Хата простора, чиста: кругом стін липові лави..; по стінах під склом картини (П. Мирний) 5. На ту пару русалонька тільки подивилась, змінилася у личеньку, за серце схопилась (Л. Українка). 6. Саги у лататті срібнім, під наморозі сивиною, Стоять у присмерку, край колій проїзних (М.Зеров). 7. Уже б тепер не вдав [тесля] різьби такої, хоч би хто й замовив, минулося... Тепер аби хоч як, хоч без мистецтва хліба заробити... (Л. Українка). 8. Опріч поденної ціни, я тебе й награжу [нагороджу] за твою правду і коли будеш чесний (Квітка-Основ'яненко). 9. Жінки порались в городі, вив'язували з вузликів насіння й висаджували з пристрасним запалом в нагріту весняним сонцем землю (О. Довженко). 10. То ти легковажиш мої слова, сину? — спитала [мати] і глянула на мене з жалісливим докором (О. Кобилянська).Вправа 48. Поясніть наявність чи відсутність уподібнення приголосних у словах.

Розхмарилося, зчистити, якби, безкраїй, голубка, дудка, нігті, розправити, зсунути, схибити, тягти, лебідка, ліжко, вогкість, сказати, ходьба, розплата, обпекти, дьогтю, навстіж, підсунути, каска, безпорадний, зсипати, схилити, берегти, анекдот, сфокусувати, зчесати, розшукати, безчинство, у книжці, матч, злізши, у тумбочці, з жінкою, без жалю.

Домашнє завдання:

Вправа 28. Запишіть слова, вставте, де потрібно, пропущені букви. Чергування яких звуків відбувається? Поясніть правопис слів.

Сх…д – сх….ду, н…ч, н…чі, спос…б – спос…бу, устр…й – устр…ю, б…й – б…ю, виб…р – виб…ру, б…ль – б…лю, к…нь – к…ня, ст….л – ст…ла, н…с – н..са, гурк…т – гурк…ту, хут…р – хут…ра, с…к – с…ку, д…м – д…му, спок…й – спок…ю, ос…нь – ос…ні, ячм…нь – ячм…ню, кам…нь – кам…ню, пап…р – пап...ру, поп…л – поп...лу, леб…дь – леб..дя, л..д – л…ду, с…м – с…ме, н…г – н…га, к…с – к…са, бдж…л – бдж..ла, яг…д – яг...да, роб…т – роб..та, сл…в – сл…во, с…л – с…ло, чоб…т – чоб..ти.

Вправа 30. Поставте іменники у родовому відміну однини. Прокоментуйте наявність або присутність чергування [о], [е] – [і].

Львів, обхід, зір, гордість, кріп, кремінь, докір, намір, крій, папір, тінь, хліб, сніп, камінь, облік, гнів, кукіль, косогір, поріг, ліс, зріст, гіркість, хлів, міст, ніс, грім, добродій, досвід, горіх, сік, узвіз, попіл, куліш, рід.

Вправа 31. Випишіть слова у яких [о], [е] чергуються з нулем звука та слова у яких [о], [е] виступають у звукосполученнях -ор-, -ер-, -ов-.

1. Люблю блискучий день, коли земля цвіте, пташиний хор співає і славить у піснях тих сонце золоте (М. Рильський). 2. Біля острова лунко викинувся сом і перелякано, крізь сон, заячали лебеді (М. Стельмах). 3. Панас Юхимович на всі руки майстер. Як кажуть і швець, і жнець, і на дуду грець (Ю. Збанацький). 4. Хвилястий чорний чуб спадає на високий прямий лоб (М. Стельмах). 5. Підкинули іще одно поліно, воно стріляло, схоплене вогнем (Микола Бажан). 6. Ідучи, раз у раз зустрівалися з хлопцями, що верталися веселі або смутні, дивлячись по тому, хто який жереб узяв (Л. Українка). 7. Вийся, жайворонку, вийся над полями (Максим Рильський).

Вправа 37.Перепишіть, вставляючи пропущені букви у словах. Чергування яких приголосних відбувається?

Кни…а – у кни…і – кни…ечка, ру…а – в ру…і – ру…ка, яблу…о – на яблу…і – яблу…ко, книж…а – у книж…і – книже…ка, рибал…а – рибал…і – рибал…ин, жін…а – жін…і – жін…ин, доч…а – доч…і – доч…ин, квіт…а – квіт…і – квіт…астий, Кочер…а – Кочер…і – Кочер…ин, гус…а – гус…і – гус…ин, Натал…а – Натал…і – Натал…ин.

Вправа 35. На місці крапок поставте пропущені букви. Поясніть явище чергування [е] з [о] після шиплячих та [j].

1.Про сонце розповім, що награє ланам, про золото пш…ниць, що села облягає (М. Зеров). 2. Не ж…нися на багатій, Бо вижене з хати, Не ж…нися на убогій, Бо не будеш спати (Т. Шевченко). 3. Нехай же ми раби, невільники продажні, Без сорому, без ч…сті, — хай же й так! А хто ж були ті вояки одважні, Що їх зібрав під прапор свій Спартак?.. (Л. Українка). 4. Жінка снувалася по хаті, веч…рю варила (І. Франко). 5. Поруч з Джерихою сиділи ч…тири молодиці, позав'язувані здоровими хустками на високих очіпках (Нечуй-Левицький). 6. Гра йде своєю чергою, ж…рстока, болюча і запальна (М. Коцюбинський). 7. Встала й весна, ч…рну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила (Т. Шевченко). 8. Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці, Бо на веч…рницях дівки чарівниці (Укр. народн. пісня). 9. Де ж тоді правда і світло на світі? — щ…мить його вразлива і тривожна душа (М. Стельмах).

Вправа 36. Прочитайте уривок із тексту. Вкажіть усі наявні або можливі випадки чергування приголосних звуків.

Була весна, цвіли дерева, кричали птахи, і парувала пітна чорна земля. Пізніше щодня сходило сонце і щодня заходило. Цвіт опадав, сіявся легким пухом, торкався землі й стлівав. На гілках зав'язувалися зелепухи, обтрушували ознаки зародження, більшали і квапилися дозріти.

Сонце весь час працювало. Засилало зливу, наганяло пелехаті хмари, бризкало, грюкотіло та ставило від краю до краю семибарвну веселку. Зелений лист тоді обтяжений прозорими краплями, китяхи недоспілих яблук оздоблені рубінами, топазами, аметистами. Похилені лани пшениці зводять спини, ніби ченці по довгій молитві."

Земля повертає боки. Вишні, черешні набули властивих барв, барв крові та сонячного променя. Вони прозорі хрустально. Яблука, сливи й виноград налилися соками і також прозорі. Пити й п'яніти хочеться. Ліси загорілись пожежею, горіли не стліваючи. Полум'яні язики відривалися від гілок, поволі спадали до землі й кричали під ногами.

А після озивалася північ. Великий Віз скочувався далеко вниз, зорі чітко хрусталіли на сталевому небозводі. Курчилася сердитим кулаком земля і натягала м'яку білу рукавицю (У. Самчук «Марія»)

Вправа 40. Поставте дієслова у першій особі однини, підкресліть чергування приголосних, поясніть їх.

Світити, посадити, виростити, обрізати, знаходити, пустити, бігти, стерегти, могти, допомогти, відкусити, скакати, нагородити, лазити, радити, колихати, кликати, казати, берегти, крутити, пекти, мазати, носити, мостити, їздити, хотіти, просити, возити, плакати, водити, платити, чистити.

Вправа 42. Прочитайте уривок із тексту. Вкажіть усі наявні або можливі випадки чергування приголосних звуків.

Надворі весна вповні. Куди не глянь - скрізь розвернулося, розпустилося, зацвіло пишним цвітом. Ясне сонце, тепле й приязне, ще не вспіло наложити палючих слідів на землю: як на Великдень дівчина, красується вона в своїм розкішнім убранні... Поле - що безкрає море - скільки зглянеш - розіслало зелений килим, аж сміється в очах. Над ним синім шатром розіп'ялось небо - ні плямочки, ні хмарочки, чисте, прозоре - погляд так і тоне... З неба, як розтоплене золото, ллється на землю блискучий світ сонця; на ланах грає сонячна хвиля; під хвилею спіє хліборобська доля...

Легенький вітрець подихав з теплого краю, перебігав з нивки на нивку, живить, освіжав кожну билинку... І ведуть вони між собою тиху-таємну. розмову: чутно тільки шелест жита, травиці... А згори лине жайворонкова пісня: доноситься голос, як срібний дзвіночок, - тремтить, переливається, застигав в повітрі... Перериває його перепелячий крик, зірвавшись угору; заглушає докучне сюрчання трав'яних коників, що як не розірвуться, - і все те зливається докупи в якийсь чудний гомін, вривається в душу, розбуркує в ній добрість, щирість, любов до всього... (П. Мирний «Хіба ревуть воли як ясла повні?»)

Вправа 47. Перекладіть слова українською мовою. Порівняйте особливості написання цих слів у обох мовах.

Целостный, ненавистный, местный, буревестник, свистнуть, сердце, устный, предвестник, наездник, костлявый, туристский, злостный, контрастный, бескорыстный, гигантский, честность, проездной, доблестный, участник, наместник, поздний.

Вправа 51.У тексті знайдіть слова, у яких є збіг двох неоднакових приголосних. Обґрунтуйте можливість чи неможливість уподібнення між ними.

Настав жовтень. Небо звисало одною сірою, мрячною масою над землею.

Великий ліс, що задержався коло села, виглядав поважно і стурбовано, і лиш десь-не-десь дрижало замираюче пожовкле листя на чорному гіллі, зеленілась якась витривала ростинка на землі, зрештою, лежали лиш грубі верстви обпалого листя у пнях дерев і панувала тиша...

Над лісом виглядало інакше. Густі маси мряк, здавалося, лежали в лінивих формах, у німій боротьбі з чимось. Магічна сила лісу силувала їх клубитися над його понурим верхом, між тим коли їх тягнуло в далечінь.

І потяглися в далечінь. У сумовитих неповторних постатях простяглися над голими стернистими полями, доки око сягало, одностайно, сіро, знімаючися й упадаючи, неначеб шукали відповідного місця, де б могли сформуватися в хмари. Так тягалися, блукаючи цілими днями. Відтак згубилися, і на полях стало ще густіше (О.Кобилянська «Земля»)

Вправа 52.Серед поданих речень назвіть слова, у яких наявне уподібнення дзвінких – глухих, твердих – м’яких, шумних. Запишіть ці слова у три колонки.

1. Яблука доспіли, яблука червоні! Ми з тобою йдемо стежкою в саду (М. Рильський). 2. Озуть пана у постоли! У цьому слові була ціла картина, розкішний план, справедливість людська і небесна (М. Коцюбинський). 3. Він вів полки до київських висот на боротьбу за місто златоглаве (М. Бажан). 4. Було колись в Україні — ревіли гармати; було колись — запорожці вміли панувати (Т. Шевченко). 5. Забудеш рідний край — тобі твій корінь всохне. Все людське замовчиш — обчухраним зростеш (П. Тичина). 6. А казок яких він уміє розказувати.. Чи страшної, чи смішної, — як з книжки читає (П. Мирний). 7. Обманула, дурисвітко, раз, то хоч тепер май кришку совісті (М. Стельмах). 8. Дитячі очі... Ось вони дивляться на вас, іскряться безмежною цікавістю (Іван І. Волошин). 9. Засіли [Плачинда з Давидом] по самий драбиняк у чорному, як дьоготь, болоті (М. Стельмах).10. Ну, а скажи від серця, не виховуючись, легше тобі тепер живеться, правда, легше? (М. Кропивницький). 11. Вийшли з лісу знов на ту саму польову доріжку (І. Франко).

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Плющ, М. Я. Сучасна українська літературна мова/ М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас. – К.: Вища школа, 2009. – 430 с.

2. Ющук, І. П. Українська мова/ І.П. Ющук. – К.: Либідь, 2004. – 640 с.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...