Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: ШТРИХКОДОВІ ПОЗНАЧЕННЯ EANМета ознайомитися із форматам кодів EAN, розглянути структури відповідних штрих кодових позначок, навчитися розраховувати і перевіряти контрольне число коду EAN

Матеріальне забезпечення ДСТУ 3144-95. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги; ДСТУ 3146-95 . Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихові позначки EAN. Вимоги до побудови; міліметровий папір, зразки маркування товарів штрих кодовими позначками EAN-8 і EAN-13, лупи.

Завдання 1 Вивчити принципи побудови штрихових кодів.

Використовуючи рекомендовані нормативні документи, інструктивні матеріали, літературні джерела та конспект лекцій, розглянути принципи побудови штрихових кодів і відповісти на питання:

1) модульна будова штрихових кодів

2) не модульна будова штрихових кодів

3) можливі алгоритми визначення значення контрольних розрядів штрихового коду

4) обґрунтування доцільності подання інформаційних знаків штрихового коду EAN різними наборами символів (набори А, В, С)

5) визначення значення контрольного розряду за модулем числа 10.

 

Завдання 2. Вивчити структуру та розміри штрихкодових

Позначок EAN

Використовуючи ДСТУ 3146 – 95, зобразити на міліметровому папері в довільному масштабі структури штрих кодових позначок EAN-8 та EAN-13. У звіті відобразити також структуру інформаційного знаку ШК, обмежувального та роздільного знаків.

Обґрунтувати вибір способу подання знаків (набори А, В, С), визначивши для запропонованих викладачем зразків ШК позначок цифровий код товару.

 

Методичні вказівки

Виконуючи завдання 1, ознайомлюються з модульним принципом будови штрихових кодів. Проте, незалежно від принципів будови штрихових кодів, потрібно звернути увагу на те, що будь-який знак кодового повідомлення повинний бути переведений у послідовність знаків ”1” і ”0” відповідно до символіки обраного штрихового коду.

У не модульній будові штрих кодової позначки кожній одиниці кодового знака відповідає широкий елемент (штрих або проміжок), а кожному нулю – вузький елемент штрихового коду, і позначка 1010100 буде мати вигляд, поданий на рис. 1а.

Якщо, наприклад, кодується знак 10011100110, то у модульній будові штрих кодової позначки кожній одиниці цього знака буде відповідати штрих певної товщини (модуля), а кожному нулю буде відповідати проміжок такої ж товщини (модуля), а позначка буде мати вигляд, поданий на рис. 1б.

 

Рис.1. Подання знаків у штрих кодовій позначці: а – немодульне; б – модульне


ТЕСТИ

1. Код EAN має будову

1.1. немодульну1.2. модульну

1.3. змішану

1.4. правильні відповіді 1.1. та 1.3.

2. За модулем якого числа розраховують контрольний знак коду EAN-13

2.1. 8

2.2. 10

2.3. 12

2.4. 13

3. Для визначення значення контрольного коду EAN коефіцієнт вагомості парних розрядів становить

3.1. 1

3.2. 2

3.3. 3

3.4. 4

4. Для визначення значення контрольного коду EAN коефіцієнт вагомості непарних розрядів становить

4.1. 1

4.2. 2

4.3. 3

4.4. 4

5. Розмір інформаційного знаку коду EAN-13 становить

5.1. 3 Mod

5.2. 5 Mod

5.3. 7 Mod

5.4. 9 Mod

6. Розмір обмежувального знаку коду EAN-13 становить

6.1. 3 Mod

6.2. 5 Mod

6.3. 7 Mod

6.4. 9 Mod

7. Розмір роздільного знаку коду EAN-13 становить

7.1. 3 Mod

7.2. 5 Mod

7.3. 7 Mod

7.4. 9 Mod

 

8. Скільки цифрових знаків містить ШК-позначка коду EAN-13

8.1. 10

8.2. 11

8.3. 12

8.4. 13

9. Відповідний набір знаків лівої частини ШК-позначки EAN-13 (А або В ) дозволяє зчитувальному пристрою автоматично визначати

9.1. префікс коду

9.2. контрольну цифру

9.3. першу цифру префікса коду

9.4. цифру тринадцятого розряду коду

10. Загальна ширина інформаційного знаку ШК- позначки EAN-8 становить:

10.1. 4 Mod

10.2. 5 Mod

10.3. 7 Mod

10.4. 9 Mod

11. Максимальна ширина штриха в коді EAN-13 становить:

11.1. 2 Mod

11.2. 4 Mod

11.3. 5 Mod

11.4. 7 Mod

12. Максимальна ширина проміжку в коді EAN-8 становить:

12.1. 2 Mod

12.2. 4 Mod

12.3. 5 Mod

12.4. 7 Mod

13. Для кодування цифр товарних кодів EAN-13 використовується:

13.1. один набір знаків

13.2. два набори знаків

13.3. три набори знаків

13.4. чотири набори знаків

14. Для кодування цифр товарних кодів EAN-8 використовується:

14.1. один набір знаків

14.2. два набори знаків

14.3. три набори знаків

14.4. чотири набори знаків

15. Сумарна ширина знаків ШК-позначки EAN-13

15.1. 81 Mod

15.2. 89 Mod

15.3. 95 Mod

15.4. 113 Mod

16. Сумарна ширина знаків ШК-позначки EAN-8

16.1. 61 Mod

16.2. 67 Mod

16.3. 81 Mod

16.4. 89 Mod

17. Сукупність елементів у знаках та знаків у ШК, взаємозв’язків між ними, що визначаються встановленими правилами, - це

17.1. ШК

17.2. структура ШК

17.3. формат ШК

17.4. символіка ШК

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...