Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: КОДУВАННЯ ОДИНИЦЬ СПОЖИВАННЯ 

Мета робота Навчитися розробляти та проектувати штрихкодові позначки найбільш поширених у світі штрих кодових кодів, що застосовуються для одиниць споживання.

Матеріальне забезпечення ДСТУ 3144-95. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги; ДСТУ 3146-95 . Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихові позначки EAN. Вимоги до побудови; міліметровий папір, лінійки, олівці, мікрокалькулятори, зразки маркування товарів штрих кодовими позначками EAN-8 і EAN-13,

 

Завдання 1. Вивчити розмірні характеристики штрих кодових позначок EAN

Використовуючи рекомендовані нормативні документи, інструкційні матеріали, літературні джерела та конспект лекцій, розглянути вимоги до розмірних характеристик штрихкодових позначок та відповісти на питання:

1) номінальні розміри штрихкодових позначок EAN-8 i EAN-13;

2) залежність розмірів штрихкодових позначок EAN від масштабних коефіцієнтів;

3) розміри зон стабілізації штрихкодових позначок EAN;

4) розміри візуально-прочитуваних знаків штрихкодових позначок EAN.

Завдання 2. Розробка штрих кодової позначки EAN-13

Розробити штрихкодові позначки EAN-13 для запропонованого викладачем варіанта (табл.1).

Префікс коду EAN визначити за назвою нумерувальної організації (Додаток А). Контрольне число розрахувати самостійно.

Розроблені позначки накреслити на міліметровому папері, враховуючи масштабний коефіцієнт 1,5 і масштаб рисунку 2:1. Вимоги до інформаційних знаків, роздільного знаку і обмежувальних знаків обрати з ДСТУ 3146-95

Таблиця 1.

Варіанти до виконання завдання

№ варіанта Нумерувальна організація Код підприємства Код товару
GENCOD
SAANA
CCG
UNISCAN
ABAS
ANA Ltd
HELLCAN
NKANA
Israel Coding Association
GS1-NORGE
GS1 Czech
INDICOD
AECOD
CODIPOR
GS1 Denmark
Central Chamber of Commerze

 

Методичні вказівки

 

Завдання 1 потребує, перш за все, ознайомлення із структурами ШК позначок EAN-8 i EAN-13, поданих на рис 1 і 2 ДСТУ 3146-95. Потрібно врахувати, що розміри ШК позначок EAN залежить від масштабного коефіцієнта і номінального значення модуля штрихового коду. У зв’язку з цим, розмірні характеристики ШК позначок у ДСТУ 3146-95 подаються у відносних одиницях – Mod. Наприклад, права зона стабілізації ШК позначкиEAN не повинна бути меншою, ніж 7 Mod (≥ 7 Mod).Ліві зони стабілізації ШК позначок EAN-8 i EAN-13 за розмірами відрізняються (рис. 1 і 2 ДСТУ 3146-96).

Виконання завдання 2 доцільно розпочати з побудови формату коду EAN-13 у позначенні знаком «х» прямокутники (табл.1 ДСТУ 3146-95) необхідно вписати заданий викладачем префікс коду (табл.6 Додаток А), код підприємства і код товару (табл.6) і розраховану за стандартним алгоритмом (після табл.2. ДСТУ 3146-95) контрольну цифру.

Наступним кроком у виконанні завдання є вибір відповідного способу подання знаків лівої і правої частини штрихкодової позначки EAN.

 

ТЕСТИ

1. Якими кодами кодують одиниці споживання

1.1. EAN-8

1.2. EAN-13

1.3. Codabar

1.4.ITF

2. Який розряд відведений в коді EAN-13 для кодування підприємства, товару

2.1. 11-13

2.2. 13

2.3. 2-10

2.4. 1

3. Яким чином розташовують візуально-прочитувані знаки коду EAN-13

3.1. тільки в нижній частині ШК-позначки

3.2. в нижній або правій частині ШК-позначки

3.3. в нижній або лівій частині ШК-позначки

3.4. немає значення

4. Чим визначається парний і непарний паритети наборів знаків штрихового коду EAN

4.1. сумарною кількістю модулів у знаку

4.2. сумарною кількістю одиничок у двійковому коді

4.3. сумарною кількістю нулів у двійковому кодів

4.4. першою цифрою префікса ШК

5. Оптимальне зачення модуля ШК EAN становить

5.1. 0, 264 мм

5.2. 0,33 мм

5.3. 0,66 мм

5.4. 1,0 мм

6. Мінімально допустима ширина проміжку ШК EAN становить

6.1. 0,2 мм

6.2. 0,264 мм

6.3. 0,3 мм

6.4. 0,33 мм

7. Номінальна висота візуально-прочитуваних знаків ШК EAN

7.1. 0,86 мм

7.2. 1,75 мм

7.3. 2,65 мм

7.4. 3,00 мм

8. Номінальне значення кроку візуально-прочитуваногознаку ШК EAN становить:

8.1. 0,86 мм

8.2. 1,75 мм

8.3. 2,20 мм

8.3. 2,65 мм


 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...