Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема Якість друкування штрихкодових позначокМета ознайомитися з основними до якості друку і до розміщення штрихкодових позначок на одиницях споживання та одиницях постачання. Навчитися визначати та оцінювати розмірні характеристики штрихових кодів та дотримання вимог НД щодо їх розміщення.

Матеріальне забезпечення ДСТУ 3147-95. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування ШК-позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги; ДСТУ 3146-95 . Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихові позначки EAN. Зразки маркування товарів; мікроскопи, лінійки, олівці.

 

Завдання 1. Вивчити загальні вимоги до якості друкування штрихкодових позначок.

Використовуючи рекомендовані нормативні документи, інструктивні матеріали, літературні джерела та конспект лекцій, розглянути вимоги до якості друкування штрихкодових позначок та правила їх розміщення на одиницях споживання, тарі та пакуванні товарної продукції і відповісти на питання:

1) розмірні характеристики штрихкодових позначок EAN

2) оптичні характеристики штрихкодових позначок EAN

3) коефіцієнт відбиття елемента штрихкодової позначки EAN

4) оптична щільність елемента штрихкодової позначки EAN

5) контрастність друку елемента штрихкодової позначки EAN

6) загальні вимоги до розміщення штрихкодових позначок на тарі та пакованні.

 

Завдання 2 Вивчити розмірні характеристики штрихкодових позначок на носіях маркування

 

Для запропонованих носіїв маркування визначити розмірні характеристики штрихкодових позначок і їх відповідність вимогам ДСТУ 3146-95 і ДСТУ 3147-95. Роботу оформити у вигляді табл.1. і 2. Для визначення розмірних характеристик застосувати вимірювальні мікроскопи.

Таблиця 1.

Розмірні характеристики штрихкодових позначок EAN на маркуванні одиниць споживання

№ з/п Назва товару Нумерувальна організація Вироб- ник Візуально-прочитувані знаки ширина позначки, мм Ширина зон стабілізації, мм Ширина ШК, мм Висота штрихів, мм Висота прочитуваних знаків
За НД Факт. лівої правої За НД Факт. За НД Факт. За НД Факт.
                                 

 

Таблиця 2

Розмірні характеристики штрихкодових позначок DUNна маркуванні одиниць постачання

№ з/п Назва товару Нумеру-вальна органі-зація Виробник Візуально-прочитувані знаки Товщина лінії штрих носія, мм Крок візуально-прочиту-ваних знаків, мм Середня ширина вузького елемента, мм

 Для запропонованих носіїв маркування виявити і охарактеризувати місце розміщення штрихкодових позначок EAN i DUN. Перевірити умови розміщення ШК на відповідність вимогам ДСТУ 3146-95 і ДСТУ 3147-95. Зробити загальний висновок за отриманими результатами.

 

Методичні вказівки

Виконуючи завдання 1 , необхідно розглянути за ДСТУ 3146-95 і ДСТУ 3147-95 розмірні і оптичні характеристики, які визначають якість друку штрихкодових позначок.

Для контролю якості друку ШК ITF в штрихкодових позначках DUN застосовують додатково такі розмірні характеристики:

- середню ширину вузького елемента

- найбільше відхилення ширини пари знаків

- відношення ширини широкого елемента до ширини вузького елемента

Оптичними характеристиками, що застосовуються з цією метою є

- коефіцієнт відбиття елемента штрихкодової позначки

- оптична щільність елемента штрихкодової позначки

- контрастність друку елемента штрихкодової позначки

оптичні характеристики штрихкодових позначок DUN повинні бути не гіршими за такі ж самі характеристики штрихкодових позначок EAN, викладених у ДСТУ 3146 – 95

Виконання завдання 2 потребує використання вимірювального мікроскопа з ціною поділки 0,05 мм і металевих лінійок. Результати вимірювань одиниць постачання занести в різні таблиці і проаналізувати окремо.

Назви нумерувальних організацій визначають за таблицею додатка А.

Перевірку розмірних характеристик здійснюють у такій послідовності:

1) визначають модуль ШК (вимірюють вимірювальним мікроскопом товщину найтоншого штриха), наприклад: m=0,20 мм;

2) визначають масштабний коефіцієнт M=m/mопт=0,20/0,33=0,61

3) порівнюють отримане значення з допустимим (табл. 5 ДСТУ 3146-95). Мінімально допустиме значення масштабного коефіцієнта дорівнює0,8, максимально допустиме – 2,0;

4) вимірюють інші розмірні характеристики ШК, використовуючи металеву лінійку. Для вимірювання товщини лінійку. Для вимірювання товщини ліній візуально-прочитуваних знаків застосовують вимірювальний мікроскоп.

Перевіряючи розміщення штриходових позначок на тарі та пакуванні, потрібно врахувати загальні вимоги, викладені у пункті 7.1. ДСТУ 3147-95, а також особливості розміщення штрихкодових позначок на одиницях постачання, що мають плоску поверхню, на дрібних пакуваннях, на обгорнутих плівкою одиницях постачання, на піддонах, на вигнутих поверхнях, відповідно до пунктів 7.2-7.5 ДСТУ 3147-95.

ТЕСТИ

1. Якими характеристиками оцінюють якість друкування штрихкодових позначок

1.1. Розмірними

1.2. Оптичними

1.3. Масштабними

1.4. Характеристиками розташування

2. Яка формула подає правильне співвідношення між оптичною щільністю елемента штрихкодової позначки (D) і коефіцієнтом дифузного відбиття світла від елемента штрихкодової позначки (R):

2.1. D=lg R

2.2. D=-lg R

2.3. R=lg D

2.4. R =-lg D

3. Яке значення приймає оптична щільність штриха ШШК позначки, якщо за коефіцієнтом відбиття він не відрізняється від поверхні, вкритої шаром оксиду магнію (MgO):

3.1. 0

3.2.

3.3.

3.4.

4. Яке значення приймає контрастність друку ШК позначки, якщо коефіцієнт відбиття світла від штриха позначки у 2 рази менший за коефіцієнт відбиття світла від зони стабілізації

4.1. 0,25

4.2. 0,5

4.3. 0,75

4.4. 1,0

5. Штрихкодову позначку дозволяється розміщувати перпендикулярно до твірної вигнутої поверхні

5.1. є більшим за 30°

5.2. є меншим за 30°

5.3. дорівнює 30°

5.4. є меншим за 45°

6. На якій відстані від нижнього краю пакування повинна розташовуватися ШК позначка

6.1. 19 мм

6.2. 32 мм

6.3. 70 мм

6.4. правильної відповіді немає

7. який об’єкт ідентифікації (паковання) повинен обов’язково маркуватися ШК-позначкою на двох суміжних вертикальних сторонах:

7.1. одиниці постачання, що мають плоску поверхню

7.2. дрібні пакування

7.3. одиниці споживання

7.4. одиниці постачання обгорнуті плівкою

8. в яких межах допускається зміна масштабного коефіцієнта ШК-позначки коду DUN

8.1. 0,8 – 2,0

8.2. 0,625 – 2,0

8.3. 0,8 – 1,2

8.4. 0,625 – 1,2

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...