Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема Маркування об’єктів ідентифікації штрих кодовимиПозначками GS1

 

Метанавчитися проектувати та розробляти штрихкодові позначки для індивідуальної упаковки, споживчої та транспортної тари. Вивчити особливості застосування штрихкодових позначок GS1 128 для кодування об’єктів ідентифікації.

Матеріальне забезпечення: ДСТУ 3776-98. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Код 128. Вимоги до побудови; ДСТУ 3144-95. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення; ДСТУ 3145-95. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги; міліметровий папір, олівці, гумки, зразки об’єктів маркованих ШК-позначками Код 128, лупи, вимірювальні мікроскопи.

 

Завдання 1 Вивчити загальні вимоги до об’єктів кодування ідентифікації штрих кодовими позначками GS1 128

Використовуючи рекомендовані нормативні документи, інструктивні матеріали, літературні джерела та конспект лекцій, розглянути загальні вимоги до кодування об’єктів ідентифікації штрих кодовими позначками GS1 128 і відповісти на питання:

1) З якою метою символи ASC II і всім спеціальних знаків у символіці GS1 128 поділені на три кодових набори. Охарактеризуйте кодовий набір С у символіці С у символіці GS1 128

2) Для чого використовується спеціальний знак SHIFT і функціональні знаки GS1 128

3) Як розраховують значення контрольного знаку GS1 128

4) На які групи поділяються знаки GS1 128

 

Завдання 2. Вивчити методику розробки штрихкодових

Позначок GS1 128

 

Використовуючи ДСТУ 3776 п. 5.1, розглянути структуру штрихкодової позначки GS1 128. Схематично замалювати цю структуру, відзначивши на схемі знаки та елементи штрихової позначки.

Закодувати у вигляді візуально-прочитуваних знаків власне прізвище та імя (латинськими літерами), день та місяць народження (чотирма арабськими цифрами).

Приклад Kosturko Grugoriy 0108

Розробити структуру ШК-позначки для кодування GS1 128 інформації, наданої у попередньому пункті завдання. Для кодування використати усі піистеми (А, В, С) GS1 128. При цьому, враховуючи символіку GS1 128, обрати відповідну GS1 128 підсистему (відображення великих і малих латинських літер, відображення пар цифр) і знаків переходів з однієї підсистеми в іншу.

Приклад:

Ліва зона стабілізації Знак «Старт Знаки штрихового коду Контрольний знак Знак «Стоп» Права зона стабілізації
K O S T U R K O     G r i g o r i y \  
                                                     

Використовуючи ДСТУ 3776-98 (п.4.2.7.), обчислити контрольний знак ШКРозрахувати загальну ширину ШК-позначки з номінальною шириною модуля 1,0 мм. Для розрахунку застосувати формулу:

)+2] X+2Q,

Де М – кількість знаків ASCII, не включених до F, плюс кількість спеціальних знаків, плюс кількість знаків SHIFT і знаків CODE A, CODE В, CODE C;

F – кількість цифр, закодованих набором С

X – ширина модуля

Q – ширина зони стабілізації

Використовуючи основну та розширену символіки ШК Код 128, спроектувати у зручному асштабі та міліметровому папері штрихкодову позначку ШК GS1 із запропонованою інформацією.

Візуально-прочитувані знаки розташувати за вимогами п. 5.1.8. ДСТУ 3776-98.

Висоту елементів знаків штрихового коду в штрихкодовій позначці обрати за 5.1.5.

Для оптимізації довжини штрихкодової позначки цифрову інформацію подати набором С.

Для запропонованих зразків кодування об’єктів ідентифікації штрих кодовими позначками GS1 128 проаналізувати розмірні характеристики. Порівняти їх з вимогами НД. Висновки сформулювати в довільній формі.

 

Методичні вказівки

 

Виконуючи завдання 1, вивчити за ДСТУ 3776-98 принципи кодування доних у GS1 128.

Необхідно врахувати, що кодові набори (А,В,С) містять певну послідовність символів ASC II і спеціальних знаків. Набір А називають основною символікою коду.

Спеціальні знаки мають керувати декодуванням знаків ШК GS1 128 при зчитуванні ШК-позначок.

Функціональні знаки дозволяють розширювати функції кодування даних у ШК GS1 128. Наприклад, функціональний знак FNC 1 на першій позиції означає, що ШК – позначка належить до коду UCC/EAN-128.

Номер контрольного знаку ШК GS1 128 розраховують через контрольну суму за модулем числа 103. Порядок розрахунку наведений у п.4.2.7 ДСТУ 3776 – 98.

Виконання завдання 2 передбачене на міліметровому папері. Розглядаючи структуру штрихкодової позначки (рис.2 ДСТУ 3776-98), необхідно врахувати її модульну будову. Інформаційні знаки ШК GS1 128 мають ширину в 11 модулів.

Між прізвищем та імям між імям та цифами у кодовому рядку необхідно передбачити спеціальні знаки зміни поточного набори знаків прикодуванні даних на інший.

Ця зміна діє до кінця кодованого набору знаків або до появи іншого знаку, який віміняє кодування даних попереднім кодовим набором.

Перевіряючи якість нанесення ШК-позначки GS1 128 для запропонованого зразка маркування, необхідно врахувати, що номінальна ширина модуля знака ШК GS1 128 дорівнює 1,0 мм.мінімальна ширина модуля – 0,2 мм. Номінальна ширина знаків ШК GS1 128, за винятком знака «STOP», дорівнює 13,2 мм. Номінальна знака «STOP» дорівнює 15,6 мм.

Висота елементів і знаків ШК GS1 128 повинна становити не менше 15% ширини цієї позначки і бути не менше 5,0 мм.

Для вимірювання розмірів ШК GS1 128 застосовують металеві лінійки за ГОСТ 427-75 і вимірювальні мікроскопи.

 

ТЕСТИ

 

1. GS1 128 має змогу кодувати

1.1. 128 різних символів

1.2. 128 різних символів і ASC II

1.3. 128 різних символів і ASC II і чотири функціональні знаки

1.4. 128 різних символів і ASC II і додатково 128 інших символів

2. Всі знаки штрихового коду GS1 128 складаються з:

2.1. трьох штрихів і трьох проміжків за винятком знаку «старт»

2.2. трьох штрихів і трьох проміжків за винятком знаку «стоп»

2.3. чотирьох штрихів і трьох проміжків за винятком знаку «старт»

2.4. чотирьох штрихів і трьох проміжків за винятком знаку «стоп»

3. Скільки модулів потрібно для створення знаку «Старт» у GS1 128

3.1. 7

3.2. 9

3.3. 11

3.4. 13

4. Скільки модулів потрібно для створення знаку «Стоп» у GS1 128

4.1. 7

4.2. 9

4.3. 11

4.4. 13

5. Набір, що складається із 100 пар цифрових знаків від 00 до 99 і трьох спеціальних знаків GS1 128, - це

5.1. Кодовий набір А

5.2. Кодовий набір В

5.3. Кодовий набір С

5.4. Кодовий набір Д

6. Яке призначення має функціональний знак FNC4 у GS1 128

6.1. Розділяє поля даних, о належать різним ідентифікаторам призначення

6.2. Наказує зберігати попередні дані як префікс для наступних

6.3. Керівна команда для пристрою декодування

6.4. Перехід до розширеної символіки ШК GS1 128

7. Контрольний знак GS1 128 обчислюється за модулем

7.1. 10

7.2. 11

7.3. 103

7.4. 128

8. До елементів ШК-позначки GS1 128 належать

8.1. Знаки стабілізації

8.2. Знаки «Старт» і «Стоп»

8.3. Інформаційні знаки

8.4. Контрольний знак

9. Чому дорівнює номінальна ширина модуля знака ШК GS1 128

9.1. 1,00

9.2. 1,28

9.3. 1,50

9.4. 2,0

10. Висота елементів і знаків штрихового коду в ШК-позначці GS1 128 повинна бути не менше

10.1. 5 мм

10.2. 7 мм

10.3. 10 мм

10.4. Не регламентується

11. Висота візуально-прочитуваних знаків штрихового коду в ШК-позначці GS1 128 повинна бути не менше:

11.1. 5 мм

11.2. 7 мм

11.3. 10 мм

11.4. Не регламентується

12. Знаки ШК GS1 128 поділяють на такі групи (доповнити)

12.1. Керівні

12.2.

12.3.

12.4.

13. Якими характеристиками оцінюють якість друкування ШК-позначок

13.1. Розмірними

13.2. Оптичними

13.3. Масштабними

13.4. Характеристиками розташування

14. Яка формула подає правильне співвідношення між оптичною щільністю елемента штрихкодової позначки (D) і коефіцієнтом дифузного відбиття світла від елемента ШК-позначки (R)

14.1. D = lg R

14.2. D = - lg R

14.3. R = lg D

14.4. R = lg D


 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...