Главная Обратная связь

Дисциплины:


У науковій літературі розрізняють декілька поколінь еволюції бенчмаркінгуПерше покоління бенчмаркінга інтерпретується як реінжинірінг або ретроспективний аналіз продукту. Що стосується сфери безпеки то реінжииіринг безпеки полягає у реконцептуалізації заходів, що вживаються для забезпечення безпеки. Це означає, що вони переосмислюються та виправляються відповідно до нових реалій.

Друге покоління, бенчмаркінг конкурентноздатності — розвивається як наука (1976-1986 р.), завдяки діяльності фірми Ксерокс.

Третє покоління бенчмаркінга розвивається в період 1982-1986 р., коли підприємства — лідери якості з'ясовують можливість повчитися більш просто в підприємств поза їхнім сектором або галуззю, ніж досліджуючи конкурентів.

Четверте покоління бенчмаркінга — це стратегічний бенчмаркінг, що розглядається як систематичний процес, спрямований на оцінку альтернатив, реалізацію стратегій і удосконалення характеристик продуктивності на основі вивчення успішних стратегій зовнішніх підприємств партнерів.

П'яте покоління — глобальний бенчмаркінг розглядається майбутнім інструментом організації міжнародних обмінів з урахуванням культури і національних процесів організації виробництва.

Еволюція бенчмаркінгу є неминучою, з огляду, на розвиток новітніх технологій у різних сферах життєдіяльності, формування інформаційної цивілізації, а також ескалацією процесів глобалізації. Водночас знання витоків і початку виділення в окрему галузь знання дає можливість по-новому підходити до розгляду його можливостей, зокрема в сфері безпеки.

Призначення методу

Застосовується для створення конкурентної переваги при вирішенні проблем, пов'язаних з якістю, витратами і поставкою. Бенчмаркінг - один з інструментів управління якістю.

Мета методу

Вивчення стану справ з якістю та ефективністю бізнесу партнерів і використання їх передових прийомів і практичних методів в конкурентній боротьбі для досягнення комерційних успіхів своєї компанії.

Суть методу

Бенчмаркінг - це метод об'єктивного систематичного зіставлення власної діяльності з роботою кращих компаній (підрозділів своєї компанії), з'ясування причин ефективності бізнесу партнерів, організація відповідних дій для поліпшення власних показників та їх реалізація.

План дій

1. Виявлення тих аспектів діяльності компанії, за якими споживачі виділяють постачальників, котрі домоглися ділової досконалості.
2. Встановлення еталонної компанії, з якою будуть порівнюватися показники роботи.
3. Визначення способів досягнення еталонної компанією високого рівня ефективності.
4. Встановлення стандартів ефективності для ключових аспектів діяльності компанії, що перевершують рівень ефективності еталонної компанії.
5. Виявлення того, що повинно бути зроблено для доведення показників роботи компанії до оптимального рівня.
6. Розробка плану реалізації отриманих ідей з метою приведення бізнесу у відповідність до стандартів та отримання переваги над ними.
7. Виконання намічених планів.

Особливості методу

Поняття бенчмаркінгу не нове. Коріння поняття бенчмаркінгу йдуть у глиб століть. Як еталон для оцінки рівня продукції бенчмаркінг використовувався в організаціях всього світу з початку 90-х років минулого сторіччя.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...