Главная Обратная связь

Дисциплины:


Санитарно-паразитологического исследования№__________от «____»_____________ 20____ж. (г.)

1. Заявитель (Мәлімдеуші) _________________________________________________________________________

2. Үлгіні тіркеу нөмірі (Регистрационный номер образца)_______________________________________________

3. Үлгінің атауы мен саны (Наименование и число образцов)____________________________________________

4. Ыдысы, орауы, маркалануы(тара, упаковка, маркировка) _____________________________________________

5. Дайындалған күні (Дата изготовления)_____________________________________________________________

6. Мөлшері (Объем)________________________________________________________________________________

7. Топтама сана (Номер партий)______________________________________________________________________

8. Өндірілген мерзімі (Дата выроботки)_______________________________________________________________

9. Жарамдылық мерзімі (Срок годности)_____________________________________________________________

10. Үлгі алу орны, ұсынушы (Место отбора образца, предъявитель) _____________________________________

11. Үлгінің келіп түскен күні (Дата поступления образца) «_____» _________________20____ж. (г.)

12. Зерттеу мақсаты (Цель исследования)_____________________________________________________________

13. Нормативтік құжаттарға сәйкестігіне (На соответствие нормативной документации)______________________ ________________________________________________________________________________________________

14. Зерттеу нәтижесі (Результат исследования) ________________________________________________________

15. Нәтижелер берілген күн (Дата выдачи результатов) «____» ____________ 20 _______ ж

Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді

( Исследование проб проводились на соответствие НД)_________________________________________________

 

Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)____________________

____________________________________ Қолы(Подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

 

Мөр орны Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)

Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

____________________________________________________________________________________Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

 

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

178-қосымша

 

Приложение 178

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от« »мая 2015 года

Нысан

Форма

 

 

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 178/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 178/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

 

Топырақ үлгілерін зерттеудiң
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
исследования образцов почвы
№__________(от) «____»_____________күні 200___ж. (г.)

 

1. Обектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес)__________________________________________
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца)_________________________________________________________
3. Сынамалар алу мақсаты (Цель исследования образца)________________________________________________
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора)_____________________________________________________
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки)________________________________________________
6. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования)________________________________________________

7. Үлгі алу әдiсiне НҚ (НД на метод отбора)_________________________________________________________
8. Тасымалдау жағдайлары (Условия транспортировки)________________________________________________
9. Сақтау жағдайы (Условия хранения)______________________________________________________________

 

Көрсеткіштердіңатауы Наименованиепоказателей Өлшеу бірлігі Единицаизмерения НҚ НҚ бойыншанорма Норма по НД Зерттеу нәтижесі Результатисследования Зерттеуәдісіне НҚ НД на методиспытания

 

Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді

( Исследование проб проводились на соответствие НД)________________________________________________

 

Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)____________________

____________________________________ Қолы(Подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

 

Мөр орны Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)

Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

____________________________________________________________________________________

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

 

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

179-қосымша

 

Приложение 179

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от« »мая 2015 года

 

Нысан

Форма

 

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 179/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 179/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...