Главная Обратная связь

Дисциплины:


КАРТА учета носителя бактерий брюшного тифа, паратифов А,В № __ 

1. Тегі (Фамилия)_____ Аты (Имя)_____ Әкесінің аты (Отчество)_______
2. Туған күні (Дата рождения)_______________________________________
3. Мекен-жайы (Домашний адрес)_____________________________________
4. Жұмыс, оқу орны (Место работы, учебы)___________________________
_____________________________________________________________________
5. Кәсібі (Профессия)____________________________________________
6. Қысқаша анамінездік деректері (Краткие анамнестические данные): іш сүзегімен, паратифтермен қашан және қайда ауырды, ауырған жоқ (когда и где переболел брюшным тифом, паратифами, заболевание отрицает)_________________________________________________________
7. Бактерия тасымалдаушылығының тексерудің қандай түрінде анықталғаны туралы деректер (Данные выявления бакносительства, при каком виде обследования) диагноз қою үшін, профилактикалық (для диагностики, профилактическое), өсірінді қандай материалдан бөлініп алынды (нәжіс, несеп, өт) (материал из которого выделена культура (кал, моча, желчь))______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Есе, А,В парасүзегінің қоздырғышының түрі (Вид возбудителя брюшного тифа, паратифов А,В) ______________________________________________________________________________________________________
10. Есептен шығарылған күні мен себебі (Дата и обоснование снятия с учета) ___________________________________
11. Тасымалдаушының айналасындағы ауру жұқтырғандарды есепке алу (Учет заразившихся в окружении носителя)____________________________________________________________

 

Тегі Фамилия Ошақтың сипаты (жанұя, пәтер, жұмыс орны және басқалар) Характеристика очага (семья, квартира, место работы и другие) Ауырған күні Дата заболевания Фаготүрі Фаготип

Мекен-жайы ауысқанда бұл туралы қайда және кімге хабарланғанын көрсетіңіз (При перемене жительства указать, куда и кому сообщено об этом) ________________________________________________________________
12. Бактерия тасымалдаушының тұрған үй және коммуналдық жағдайлары (пәтер, үй, жатақхана, су құбыры, канализация және басқалар) (Жилищные и коммунальные условия проживания бактерионосителя (квартира, дом, общежитие, водопровод, канализация и др.)) ____________________________________________________________
13. Тасымалдаушыға қатысты шаралар (Мероприятия в отношении носителя) түсіндіру жұмыстары, санитариялық режимді жақсарту,күнделікті здезинфекциялау, фагтау, ауруханаға жатқызу,емдеу мен т.б.-күндер бойынша (разъяснительная работа, улучшение

санитарного режима, текущая дезинфекция, фагирование, госпитализация, лечение и др. – по датам) _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 


14. Бактерия тасымалдаушыны зертханалық зерттеудің нәтижелері (Результаты лабораторных исследований носителя бактерий)

Тiркеу нөмірi Регистра- ционный номер Бактериологиялық Бактериологические Серологиялық Серологические
күні дата зерттеу материалы (өт,несеп, нәжіс) материал исследо- вания (желчь,кал, моча) нәтиже результат фаготүр фаготип күні дата Іш сүзегі Брюшной тиф
Н О ВИ

 

Орындаушының тегі, аты, әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество должность исполнителя) ________________ қолы (подпись)

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

213-қосымша

 

Приложение213

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от« »мая 2015 года

 

Нысан

Форма

 

 

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 213/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 213/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...