Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вакциналар мен басқа да иммундық-биологиялық препараттар қозғалысы туралы есеп Отчет о движении вакцин и других иммунобиологических препаратов поЕсепті кезең 20 __ жылғы ________________ айға

Отчетный период за ___________ месяц (ев) 20 ___ года

Индексі: 3-нысан

Индекс: Форма 3

 

Кезеңділігі: ай сайын

Периодичность: ежемесячная

 

Ұсынылатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің тұтынушылардың құқытарын қорғау комитетінің аумақтық ұйымдар мен мекемелер

Круг лиц представляющих:Территориальные органы и организации комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

 

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетіне

Куда представляется: Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

 

Тапсыру мерзімі: Балаларға, жасөспірімдерге және ересектерге медициналық көмек көрсететін, денсаулық сақтау жүйесіндегі амбулаториялық-емханалық ұйымдар, басқа ведомстводағы ұйымдар (бөлімшелер), селолық жердегі фельдшерлік-акушерлік пункттер - орталық аудандық, қалалық ауруханалар мен емханаларға есепті айдан кейін 4-ші күні;

Аудандық, қалалық ауруханалар мен емханалар - облыстық денсаулық сақтау басқармасына - есепті айдан кейін 6-шы күні;

Облыстық денсаулық сақтау басқармасы – РМҚК «Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми-практикалық орталығына» - есепті айдан кейін 10-шы күні;

РМҚК «Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми-практикалық орталығы» – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетіне - есепті айдан кейін 13-ші күні ұсынады.

Срок представления: Амбулаторно-поликлинические организации системы здравоохранения, организации (подразделения) других государственных органов, оказывающие медицинскую помощь детям, подросткам и взрослым, фельдшерско-акушерские пункты сельской местности - центральной районной, городской больнице или поликлинике - 4 числа после отчетного месяца;Районные, городские больницы или поликлиники - областному управлению здравоохранения - 6 числа после отчетного месяца;

Областные управления здравоохранения - в РГКП «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» - 10 числа после отчетного месяца;

РГКП «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» - в Комитет по защите прав потребителей Министрество национальной экономики Республики Казахстан - 13 числа после отчетного месяца.


 

Вакциналар және МИБП атауы Наименование вакцины и других МИБП Өлшем бірлігі   Единица измерения Есептік айдың басындағы вакцина қалдығы (А)   Остаток вакцин на начало отчетного месяца (А) Есепті айдағы кіріс Приход в отчетном месяце Есепті айдағы шығыс Расход в отчетном месяце Есепті ай соңындағы қалдық I = A+B+C+D+E-F-G-H)   Остаток на конец отчетного месяца (I=A+B+C+D+E-F-G-H) Есепті айда егілген екпелер (J)   Cделано прививок в отчетном месяце (J) Бір екпеге шаққандағы шығын (K=F/J)   Расход на одну прививку(K=F/J)
Өнім берушілерден (облыстар үшін), денсаулық сақтау басқармаларынан (аудандар үшін) алынды (В   Получено от поставщиков (для области), от управления здравоохранения (для районов) (В) Басқа денсаулық сақтау басқармаларынан алынған (облыстар үшін), басқа медициналық ұйымдардан (аудандар үшін) алынды (С)   Получено от других управлений здравоохранения (для области), других медицинских организациях (для районов) (С) Басқа көздерден алынды (D)   Получено из других источников(D) Пайдаланылмаған вакциналарды және МИБП кері қайтару (E)   Возврат неиспользованных вакцин и МИБП (E) Пайдаланылды (F)   Использовано (F) Басқа мекемелерге берілді (G)   Передано в другие учреждения(G) Есептен шығарылған вакциналар (H)   Списано вакцин (H)
АжКДС + Хиб + ИПВ АбКДС + Хиб + ИПВ доза                      
АжКДС + ВГВ + Хиб + ИПВ АбКДС + ВГВ + Хиб + ИПВ доза                      
АжКДС АбКДС доза                      
АДС-М АДС-М доза                      
БЦЖ БЦЖ доза                      
Оральды полиовакцина Оральная полиовакцина доза                      
Қызамыққа қарсы вакцина Вакцина против краснухи доза                      
Қызылшаға қарсы вакцина Вакцина против кори доза                      
Қызылша, қызамық, паротитке қарсы вакцина Вакцина против кори, краснухи, паротита доза                      
«В» гепатитіне қарсы вакцина Вакцина против гепатита В доза                      
Іш сүзегіне қарсы вакцина Вакцина против брюшного тифа доза                      
Обаға қарсы вакцина Вакцина против чумы доза                      
Кене энцефалитіне қарсы вакцина Вакцина против клещевого энцефалита доза                      
Антирабиялық вакцина Вакцина антирабическая доза                      
Тұмауға қарсы вакцина Вакцина против гриппа доза                      
«А» гепатитіне қарсы вакцина Вакцина против гепатита А доза                      
Туляремияға қарсы вакцина Вакцина против туляремии доза                      
Күйдіргіге қарсы вакцина Вакцина против сибирской язвы доза                      
Меннингококты вакцина Вакцина менингококковая доза                      
Сары қызбаға қарсы вакцина Вакцина против желтой лихорадки доза                      
Кене энцефалитіне қарсы иммуноглобулин Иммуноглобулин противклещевого энцефалита миллилитр                      
Антирабиялық иммуноглобулин (сарысу) Иммуноглобулин (сыворотка) антирабический миллилитр                      
Дифтерияға қарсы сарысу Противодифтерийная сыворотка ампула                      
Туберкулин Туберкулин миллилитр                      
Ботулизмге қарсы сарысу Ботулинистическая сыворотка доза                      
СҚС/иммуноглобулин ПСС/иммуноглобулин ампула                      
Сальмонеллез бактериофагі Бактериофаг сальмонеллезный таблетка                      
Дизентерия бактериофагі Бактериофаг дизентерийный таблетка                      
ӨБ шприцтер, 0,05 мл СР шприцы 0,05 мл штука                   ХХХ ХХХ
ӨБ шприцтер, 0,1 мл СР шприцы, 0,1 мл штука                   ХХХ ХХХ
ӨБ шприцтер, 0,5 мл СР шприцы на 0,5 мл штука                   ХХХ ХХХ
ӨБ шприцтер, 1,0 мл СР шприцы на 1,0 мл штука                   ХХХ ХХХ
Бір рет қолданылатын шприцтер Одноразовые шприцы штука                   ХХХ ХХХ

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығына 222-қосымша   Приложение 222 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от « »мая 2015 года №     А4 Форматы Формат А4 Нысан Форма   Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Форма, предназначенная для сбора административных данных   Профилактикалық екпелермен қамту туралы есеп Отчет об охвате профилактическими прививками Есепті кезең 20 __ жылғы ________________ айға Отчетный период за ___________ месяц (ев) 20 ___ года Индексі: 4-нысан Индекс: Форма 4   Кезеңділігі: ай сайын Периодичность: ежемесячная   Ұсынылатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің тұтынушылардың құқытарын қорғау комитетінің аумақтық ұйымдар мен мекемелер Круг лиц представляющих:Территориальные органы и организации комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан   Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетіне Куда представляется: Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан   Тапсыру мерзімі: Балаларға, жасөспірімдерге және ересектерге медициналық көмек көрсететін, денсаулық сақтау жүйесіндегі амбулаторлық-емханалық ұйымдар, басқа мемлекеттік органдардың ұйымдар (бөлімшелер), селолық жердегі фельдшерлік-акушерлік пункттер - аудандық, қалалық тұтынушылардың құқытарын қорғау басқармасына - есепті айдан кейін 4-ші күні; Аудандық, қалалық тұтынушылардың құқытарын қорғау басқармасы - облыстық тұтынушылардың құқытарын қорғау департаментіне - есепті айдан кейін 6-шы күні; Облыстық тұтынушылардың құқытарын қорғау департаменті – РМҚК «Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми-практикалық орталығына» - есепті айдан кейін 10-шы күні; РМҚК «Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми-практикалық орталығы» – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетіне - есепті айдан кейін 13-ші күні ұсынады. Срок представления: Амбулаторно-поликлинические организации системы здравоохранения, организации (подразделения) других министерств, оказывающие медицинскую помощь детям, подросткам и взрослым, фельдшерско-акушерские пункты сельской местности - районному, городскому управлению по защите прав потребителей - 4-го числа после отчетного месяца; Районные, городские управления по защите прав потребителей - областному департаменту по защите прав потребителей - 6 числа после отчетного месяца; Областные департаменты по защите прав потребителей - в РГКП «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» - 10 числа после отчетного месяца; РГКП «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» – в Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан - 13 числа после отчетного месяца.    

 

Мақсатты топ Целевая группа Есепті айдың басындағы балалар саны Количество лиц на начало отчетного месяца Қайтыс болғандар Умерло Келгендер Прибыло Кеткендер Выбыло Есепті айдың соңындағы балалар саны Количество лиц на конец отчетного месяца
1 жасқа дейінгі до 1 года          
1 жас 1 год          
6 жас 6 лет          
16 жас 16 лет          
есепті кезеңде тірі туылған балалар саны (барлық балалар) родились живыми за отчетный период (всего детей)  
оның ішінде басқа жақтан келгендердің барлық саны (балалар саны) в том числе иногородних всего (количество детей)  
оның ішінде басқа жақтан - аудандардан, қалалардан келгендер из них иногородние - приезжие из других районов, городов  
басқа жақтан келген - облыстардан келгендер иногородние - приезжие из других областей  
басқа жақтан келген - басқа елдерден келгендер иногородние - приезжие из других стран  
Жоспар бойынша егуге жататын: Подлежало по плану:  
ересектерге АДС-М взрослых на АДС-М  
іш сүзегіне қарсы на брюшной тиф  
кене энцефалитіне қарсы егуге вакцинацию против клещевого энцефалита  
құтыру ауруына қарсы на вакцинацию против бешенство  
Манту реакциясына на реакцию Манту  
сальмонеллезге қарсы фагия жүргізу на фагирование против сальмонеллеза  
дизентерияға қарсы фагия жүргізу на фагирование против дизентерии  
Жоспар тәртібімен иммундау Иммунизация в плановом порядке
Иммундау кезеңі   Этап иммунизации Егу түрі   Вид прививки Мақсатты топ   Целевая группа Есепті айдың соңындағы балалар саны   Количество лиц на конец отчетного месяца Егілді Привито айдағы қамту %   % охвата за месяц ИКҚК саны   Число НППИ барлық кезеңде көрсетілген жаста егілген   Привито в указанном возрасте за весь период барлық кезеңдегі қамту %   % охвата за весь период
Барлығы   Всего оның ішінде көрсетілген жаста в т.ч. в указанном возрасте
АКДС-1 АКДС-1 вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
АКДС-2 АКДС-2 вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
АКДС-3 АКДС-3 вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
АКДС-4 АКДС-4 ревакцинация 1 жас 1 год              
АДС-1 АДС-1 вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
АДС-2 АДС-2 вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
АДС-3 АДС-3 вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
АДС-4 АДС-4 ревакцинация 1 жас 1 год              
БЦЖ перзентханада БЦЖ в роддоме вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
БЦЖ учаскеде БЦЖ на участке вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
ВГВ-1 перзентханада ВГВ-1 в роддоме вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
ВГВ-1 учаскеде ВГВ-1 на участке вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
ВГВ-2 ВГВ-2 вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
ВГВ-3 ВГВ-3 вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
Пневмо-1 Пневмо-1 вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
Пневмо-2 Пневмо-2 вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
Пневмо-3 Пневмо-3 ревакцинация 1 жас 1 год              
Полиомиелит-1 Полиомиелит-1 вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
Полиомиелит-2 Полиомиелит-2 вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
Полиомиелит-3 Полиомиелит-3 вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
Полиомиелит-4 Полиомиелит-4 ревакцинация 1 жас 1 год              
Хиб - 1 Хиб - 1 вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
Хиб -2 Хиб -2 вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
Хиб -3 Хиб -3 вакцинация 1 ж. дейін до 1 года              
Хиб – 4 Хиб - 4 ревакцинация 1 жас 1 год              
Қызылша-1 Корь-1 вакцинация 1 жас 1 год              
Қызамық-1 Краснуха-1 вакцинация 1 жас 1 год              
Эпидпаротит-1 Эпидпаротит-1 вакцинация 1 жас 1 год              
АжКДС-5 АбКДС -5 ревакцинация 6 жас 6 лет              
БЦЖ-2 БЦЖ-2 ревакцинация 6 жас 6 лет              
Қызылша-2 Корь-2 ревакцинация 6 жас 6 лет              
Қызамық-2 Краснуха-2 ревакцинация 6 жас 6 лет              
Эпидпаротит-2 Эпидпаротит-2 ревакцинация 6 жас 6 лет              
АДС-М АДС-М ревакцинация 16 жас 16 лет              
АДС-М ересектер АДС-М взрослые ревакцинация Егуге жататындардан от подлежащих     Х        
Іш сүзегі Брюшной тиф вакцинация Егуге жататындардан от подлежащих     Х        
Кене энцефалиті Клещевой энцефалит вакцинация Егуге жататындардан от подлежащих     Х        
Құтырма Бешенство вакцинация Егуге жататындардан от подлежащих     Х        
Туберкулин Туберкулин Манту сынамасы проба Манту Егуге жататындардан от подлежащих     Х        
Сальмонеллез бактериофагі Сальмонеллезный бактериофаг Фагия жүргізу фагирование Егуге жататындардан от подлежащих Х        
Дизентерия бактериофагі Дизентерийный бактериофаг Фагия жүргізу фагирование Егуге жататындардан от подлежащих Х        
                         

Ескертпе: 1) құрама вакциналарды (АбКДС+Хиб+ИПВ, АбКДС+ВГВ+Хиб+ИПВ, ККП және т.б.) пайдалану кезінде егілгендердің санын құрамдас моновакциналар бойынша бөлек енгізу.
2) АДС-1 (2, 3, 4) қамту % = АДС-1 (2, 3, 4) қамту % + АбКДС-1 (2, 3, 4)қамту %.

Примечание:
1) при использовании комбинированных вакцин (АбКДС+Хиб+ИПВ, АбКДС+ВГВ+Хиб+ИПВ, ККП и др.) число привитых заносить отдельно по составляющим моновакцинам;
2) % охвата АДС-1 (2, 3, 4) = % охвата АДС-1 (2, 3, 4) + % охвата АбКДС-1 (2, 3, 4).

Эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша иммундау Иммунизация по эпидемиологическим показаниям
Вакциналар Вакцины Егілді Привито Түсіндірме Пояснения
барлығы всего оның ішінде жасы в том числе в возрасте ошақта қатынаста болғандар   Контактные в очагах шетелден көшіп келгендер   Мигранты қосымша екпелер   Дополнительные прививки
туғаннан 14 жасты қоса алғанда от 0 до 14 лет включительно 15-тен 17 жасты қоса алғанда от 15 лет до 17 лет включительно
ВГВ-1 ВГВ-1            
ВГВ-2 ВГВ-2            
ВГВ-3 ВГВ-3            
Қызамық Краснуха            
Қызылша Корь            
ҚҚП ККП            
Полиомиелит Полиомиелит            
АДС-М АДС-М            
ВГА-1 ВГА-1            
ВГА-2 ВГА-2            
Тұмау Грипп            

 

Егілмегендер саны және егілмеген себебі (айына) Количество непривитых и причины непривитости
Вакциналар Вакцины Егілмегендер, барлығы   Всего непривитых Қарсы көрсетімдер Противопоказания Медицина қызметкерінің кінәсі бойынша По вине медработников Вакцинаның жоқтығы Отсутствие вакцины Егілуден бас тарту Отказ от прививок Кеткендер Выбыло
уақытша временные тұрақты постоянные тұрақты постоянно уақытша временно
БЦЖ БЦЖ                
ОПВ ОПВ                
АжКДС+ Хиб+ ИПВ АбКДС+ Хиб+ ИПВ                
АжКДС+ ВГВ +Хиб +ИПВ АбКДС+ ВГВ +Хиб +ИПВ                
Пневмо Пневмо                
ВГВ ВГВ                
ҚҚП ККП                
АДС-М АДС-М                

Орындаушының аты жөні және телефоны ______________________________

ФИО исполнителя и телефон__________________________________________

Күні 20 _____ жылғы «_____» _________________________________________

Дата "___"______ 20__ года.

Басшы _____________________________________________________________

Руководитель _______________________________________________________

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...