Главная Обратная связь

Дисциплины:


Кількісне оцінювання ризику небезпекРозрахуйте ризик наразитися протягом року на смертельну небезпеку для себе (задача № 1), а також для іншої людини (задача № 2), коли відомо:

1) вік людини;

2) стать людини;

3) місце проживання;

4) вид професійної діяльності;

5) спосіб життя (основні причини додаткового ризику).

Варіанти завдань для задачі № 2

№ варіанта
Вік, років
Стать Чол. Чол. Жін. Жін. Чол. Чол. Чол. Чол. Жін. Чол.
Місцевість Село Місто Село Село Місто Місто Село Місто Село Місто
Вид професійної діяльності Фермер Шахтар Вчителька Доярка Будівельник Льотчик ЦА 1800 год на рік Ремісник-гончар Оператор АЕС Продавець Водій
Заняття, пов’язане із додатковимифакторами ризику Паління Надмірне споживання алкоголю Поїздки на велосипеді, 600 годин на рік Поїздки на власному авто, 150 годин на рік Мисливство, 200 годин на рік Кіннотник, 250 годин на рік Спелеолог, 150 годин на рік Академічна гребля, 600 годин на рік Паління Лижні прогулянки, 150 годин на рік

Хід виконання роботи.

Визначте відносну частку кожного джерела небезпеки (у процентному співвідношенні), що формує загальний індивідуальний ризик, і побудуйте кругову діаграму. Результати запишіть у протокол-форму (додаток 1). Необхідні для розрахунку дані візьміть із довідкових таблиць 2.5 - 2.11, наведених нижче.

1.Ризик смертельної небезпеки внаслідок соматичних та генетичних захворювань, а також через природне старіння організму:

де - шуканій ризик для людини певної вікової групи (табл. 2.6);

Кпрх- коефіцієнт поправки для урахування місця проживання людини та її статі при хворобах(табл. 2.7)

2.Ризик загибелі протягом року внаслідок можливого нещасного випадку на виробництві:

де - ризик смертельної небезпеки, спричиненої різними видами професійної та непрофесійної діяльності (табл. 2.8);

- кількість робочих годин протягом року - 2024 години при 40 годинному робочому тижні, та 1820 при 36 годинному (вчителі та студенти мають 36-годинний тиждень)

Якщо досліджується ризик для особи протилежної статі (жінки), то враховується коефіцієнт співвідношення нещасних випадків, спричинених різними видами діяльності, між особами протилежної статі залежно від їх віку (табл. 2.9) і формула набуває наступного вигляду:3.Ризик наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку в побути:

де - шуканій ризик для людини певної вікової групи (табл. 2.5);

Кпрнв- коефіцієнт поправки для урахування місця проживання людини та її статі при нещасних випадках(табл. 2.7)

4.Ризик наразитися на смертельну небезпеку протягом року, зумовлені її індивідуальним способом життя:

де - ризик смерті людини внаслідок згубних звичок (табл. 2.10);

- ризик смертельної небезпеки, спричиненої різними видами професійної та непрофесійної діяльності (на 1-ну людину чоловічої статі за 1-ну годину) (табл. 2.8);

Т – час, який людина витрачає на заняття, пов’язані із додатковими факторами ризику

5.Сумарний (загальний) ризик наразитися на смертельну небезпеку протягом року:

6.Оцінка відносної частки кожного з ризиків наразитися на смертельну небезпеку протягом року подається у вигляді кругової діаграми, за даними якої робляться загальні висновки.

7.Якісний аналіз абсолютних величин складових загального ризику проводиться за упорядкованою шкалою ризиків смертельних небезпек (табл.2.12.)

Таблиця 2.5

Ризик наразитися на смертельний нещасний випадок в побуті для чоловіків різного віку (на 1-ну людину протягом року)

Вікові групи,за № Вікові групи, роки Ризик смерті у побуті Вікові групи, за № Вікові групи, роки Ризик смерті у побуті
- Усі літа разом 0,00092  
- Працездатний вік (15-60 років) 0,00097 № 10 40-44 0,00089
№ 1 0,00078 № 11 45-49 0,00100
№ 2 1-4 0,00031 № 12 50-54 0,00120
№ 3 5-9 0,00025 № 13 55-59 0,00130
№ 4 10-14 0,00022 № 14 60-64 0,00140
№ 5 15-19 0,00072 № 15 65-69 0,00150
№ 6 20-24 0,00110 № 16 70-74 0,00170
№ 7 25-29 0,00088 № 17 75-79 0,00270
№ 8 30-34 0,00083 № 18 80-84 0,00420
№ 9 35-39 0,00084 № 19 85 і старші 0,00700

Таблиця 2.6

Ризик смерті людини від генетичних та соматичних захворювань і

внаслідок природного старіння організму (на 1-ну людину за рік)

Вікові групи, За № Вікові групи,роки Ризик смерті у побуті Вікові групи, За № Вікові групи, роки Ризик смерті у побуті
- Усі літа разом 0,01050  
- Працездатний вік (15-60 років) 0,03800 № 10 40-44 0,00270
№ 1 0,02300 № 11 45-49 0,00480
№ 2 1-4 0,00080 № 12 50-54 0,00840
№ 3 5-9 0,00030 № 13 55-59 0,01500
№ 4 10-14 0,00020 № 14 60-64 0,02500
№ 5 15-19 0,00030 № 15 65-69 0,03800
№ 6 20-24 0,00040 № 16 70-74 0,05900
№ 7 25-29 0,00050 № 17 75-79 0,09100
№ 8 30-34 0,00090 № 18 80-84 0,14300
№ 9 35-39 0,00160 № 19 85 і старші 0,24000

 

Таблиця 2.7

Поправковий коефіцієнт Кпр для урахування місця проживання людини та Ії статі.

Тип населеного пункту Нещасні випадки Хвороби
Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки
Місто 1,6 0,28 1,45 0,38
Село 1,9 0,31 1,7 0,42

Таблиця 2.8

Ризик смертельної небезпеки, спричиненої різними видами професійної та непрофесійної діяльності (на 1-ну людину чоловічої статі за 1-ну годину)

Код виду діяль-ності Вид діяльності Ризик Смертельної небезпеки Код Виду діяль-ності Вид діяльності Ризик смертельної небезпеки
Виробничі професії Пожежники 1*10-7
Працівники вуглекоксівних підприємств 5*10-7 – 5*10-6 Поліцейські, міліціонери, військовослужбовці 1,5*10-7
Робітки ні, пов’язані із процесом вулканізації 5*10-7 – 5*10-6 Водії-професіонали 3*10-7
Моряки на риболовецьких траулерах 6*10-7 Боксери-професіонали 4*10-7
Працівники вугільних шахт, шахтарі 2,5*10-7 – 6*10-7 Верхолази, монтажники 3,2*10-6  
Будівельні робітники 6*10-7 Трактористи 4,2*10-6
Гончарі та глузурувальники 2,5*10-7 Льотчики цивільної авіації 2,1*10-7 –1*10-6
Працівники АЕС (нерадіаційний ризик) 4*10-8 Льотчики-випробувачі 6*10-5
Працівники легкої промисловості 5*10-9 – 5*10-8 Військові вертольотчики 1,2*10-5
Працівники важкої промисловості 4*10-8 – 6*10-8 Непрофесійний спорт, дозвілля
Працівники промисловості (в цілому) 1,2*10-7 Велосипедисти, лижники, легкоатлети 3*10-7
Невиробничі професії Боксери, борці 4,5*10-7
Мисливці, біатлоністи 7*10-7
Працівники торгівлі 3,5*10-8 Гребці, плавці 1*10-5
Працівники сфери обслуговування, педагоги, студенти 5*10-8 Альпіністи, спелеологи, дайвери 2,7*10-5
Жокеї, кіннотники 1*10-4
Працівники села, фермери 6*10-8 Водії автомобіля 1*10-3 – 1*10-5
Інші види занять 1*10-8

 

Таблиця 2.9

Співвідношення нещасних випадків, спричинених різними видами

діяльності, між особами протилежної статі залежно від їх віку, %

Вікова група, роки 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Чоловіки
Жінки
Разом

Таблиця 2.10

Ризик смерті людини внаслідок згубних звичок

порівняно з ризиком смертельних небезпек невиробничого характеру (на 1-ну людину за рік)

Джерело небезпеки Ризик загибелі Джерело небезпеки Ризик загибелі
Згубні звички
Паління 8000*10-6 Надмірне споживання алкоголю 212*10-6
Ризики невиробничого характеру
Випадкові утоплення 91*10-6 Випадкові удушення, закупорювання дихальних шляхів 58*10-6
Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) 190*10-6 Ураження електричним струмом 19*10-6
Побутові отруєння 97*10-6 Самогубства та самоушкодження 258*10-6
Випадкові падіння 62*10-6 Убивства й навмисні ушкодження 117*10-6
Ураження при пожежі 48*10-6 Дія радону-222, що міститься у повітрі приміщень 250*10-6

 

Таблиця 2.11

Класифікатор безпеки професійної діяльності

Категорія безпеки Умови професійної діяльності Ризик загибелі 1-ї людини на рік
Безпечні (працівники швейної, взуттєвої, текстильної, паперової, типографської, харчової та лісової промисловості) <0,0001 (R<1*10-4)
Відносно безпечні (працівники металургійної, Суднобудівної, вуглевидобувної промисловості, Чавунно-ливарного, гончарного та керамічного Виробництв, працівники промисловості загалом, а також працівники цивільної авіації) 0,0001…0,0010 (1*10-4<R<1*10-3)
Небезпечні (зайняті у вуглекоксівному та вулканізаційному Виробництві, члени екіпажів риболовецьких траулерів, Будівельні робітники, верхолази, трактористи) 0,0010…0,0100 (1*10-3<R<1*10-2)
Особливо небезпечні (льотчики-випробувачі, члени Екіпажів військових вертольотів, водолази) >0,0100 (R>1*10-2)

Таблиця 2.12

Шкала порівняння ризиків смертності.

Упорядкована шкала ризиків смертності
Низький Середній Високий
<1*10-8 1*10-8 1*10-7 1*10-6 1*10-5 1*10-4 1*10-3 1*10-2 >1*10-2
Знехту-ваний Низький Відносно-низький Середній Відносно-середній Високий Дуже високий Екстремальний

 


 

Додаток 1

Протокол практичної роботи з БЖД на тему «Кількісне оцінювання ризику небезпек»

студента _________________________ групи ____________ Варіант ___________

 

Задача 1 Вік – Стать – Місце проживання – м. Київ Вид проф.. діяльності – студент Спосіб життя (основні причини додаткового ризику) –     1.     2.       3.   4.       5.     6. Діаграма за результатами задачі 1   7. Якісний аналіз абсолютних величин складових загального ризику:   Висновки: Задача 2 Вік – Стать – Місце проживання – Вид проф.. діяльності – Спосіб життя (основні причини додаткового ризику) –     1.     2.       3.   4.       5.     6. Діаграма за результатами задачі 2   7. Якісний аналіз абсолютних величин складових загального ризику:   Висновки:    

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...