Главная Обратная связь

Дисциплины:


ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ. Завдання 1. Керуючись теоретичними відомостями, провести обрахунки наступних задач згідно визначеного варіанту:Завдання 1. Керуючись теоретичними відомостями, провести обрахунки наступних задач згідно визначеного варіанту:

Задача 1.

Визначити швидкість стиснутого осідання твердих частинок довільної форми еквівалентним діаметром dэ, і щільністю , у неосвітленому цукровому сокі щільністю = 1100 кг/м3 і динамічною в'язкістю = 0,0006 Па , якщо масова частка твердої фази в сокі х. Коефіцієнт форми частинок f = 0,66.

Номер варіанту
Дані
Еквівалентний діаметр частинок, dэ, мкм
Густина частинок, , кг/м3
Масова частка твердої фази в сокі, х 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,15

Задача 2.

Визначити продуктивність, площу осідання циліндричного безперервно діючого одноярусного відстійника з механізованим видаленням осаду для освітлення G кг/ссуспензії з концентрацією твердої фази x1і згущення її до х2,якщо швидкість стиснутого осідання часток м/с і щільність освітленої рідини =1080 кг/м3.

Номер варіанту
Дані
Кількість суспензії, G ,кг/с
Початкова концентрація, x1 ,%
Кінцева концентрація, x2 ,%

 

Завдання 2. Викреслити та описати будову одноярусного відстійника (література 2 – стор. 51)

Контрольні запитання.

1. Проаналізуйте правило Стокса. Від чого залежить швидкість осідання частинок?

2. Яка будова та принцип роботи одноярусного відстійника?

3. Як визначається необхідна площа поверхні відстійників?

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...