Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЯК ПРАЦЮВАТИ З РОЗДІЛОМ КУРСУЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчально-

методичної роботи ДВНЗ «ККЛП»

____________Г.А. Михайловська

«___» ____________2014 р.

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

нормативної навчальної дисципліни

«Казначейська справа»

(назва дисципліни)

 

підготовки молодшого спеціаліста

напряму 0305 «Економіка і підприємство»

(шифр і назва напряму)

спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»__

(шифр і назва спеціальності)

 

 

Розглянуто та рекомендовано Розробив

до затвердження на засіданні викладач Савченко Г.В.

циклової комісії (П.І.Б.)

обліково-аналітичних дисциплін Підпис ____________

(назва циклової комісії)

Протокол №____

від «___» __________20___р.

Голова ЦК Коваль В.М.

(П.І.Б.)

Підпис___________________

 

 

2014 р.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З РОЗДІЛОМ КУРСУ

Якщо Ви будете виконувати всі рекомендації курсу, то ми гарантуємо Вам успіх. Дуже важливе, щоб Ви вели власний конспект в якому будете робити записи, зважаючи на рекомендації, що Ви зустрінете в курсі.

Зверніть,будь ласка, увагу на наступне: якщо в тексті курсу є вказівка “Запишіть” то потрібно текст, що розміщено після неї, переписати до конспекту;


якщо в тексті – вказівка “Законспектуйте” то слухач курсу має на власний роздум обрати матеріал для запису, або самостійно переробити його у схеми, таблиці;

вказівка “Прочитайте” не означає, що даний матеріал можна пропустити та не робити записи.

Як правило в даних розділах курсу даються більш глибокі роз’яснення з попереднього матеріалу, наводяться факти, приклади, інформація, що доповнює навчальний матеріал та спонукає слухача на самостійний власний аналіз та роздуми;

«Виконайте вправу самостійно на комп’ютері, та запишіть порядок Ваших дій» – рекомендоване виконання дій за комп’ютером, записи в зошиті обов’язкові.

«Виконайте вправу самостійно на комп’ютері» – рекомендоване виконання дій за комп’ютером, записи в зошиті не обов’язкові.

Шановні слухачі, виконання цих простих правил допоможе Вам успішно впоратися з навчальним матеріалом. Наш досвід говорить, що така організація роботи допоможе ефективно організувати Вам самостійне навчання без викладача.

Курс складається з теоретичної та практичної частин і передбачає контрольні запитання та завдання. Лабораторні роботи, контрольні завдання повинні бути виконані у терміни визначені графіком навчального процесу. Курс має підсумкове контрольне завдання.

По закінченню проходження курсу передбачається диференційований залік. Залік проводиться під час аудиторних занять. У Вас є можливість отримати залік за результатами виконаних лабораторних робіт, тестів, контрольних завдань, та ефективної роботи під час аудиторного навчання.
Для того щоб здати залік студент повинен:1. Вивчити теорію та оформити конспект.

2. Виконати та переслати для перевірки електронною поштою завдання (лабораторні роботи).

3. Виконати комп’ютерні тести.

4. Виконати та переслати для перевірки електронною поштою підсумкове контрольне завдання.

У разі відмінного виконання усіх вимог залік виставляється достроково.
До заліку допускаються слухачі, які виконали не менш ніж 50% вимог навчального плану.

На заліку під час аудиторних занять студент повинен мати конспект, результати лабораторних робіт в електронному вигляді, результати тестів.
Залік проводиться у вигляді співбесіди. Викладач задає слухачу питання з теорії, та якщо необхідне запропонує практичні завдання.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...