Главная Обратная связь

Дисциплины:


Цикл Карно. Нерівність Клаузіуса. Поняття ентропії та розрахунок її зміни при різних процесахНайбільш простим по суті, але більш важливим є циклічний процес, який складається з двох ізотермічних і двох адіабатичних ділянок цей цикл називають цикл Карно.

газ ізотермічного розширення весь час отримує теплоту від нагрівника і всю її перетворює в роботу . На ділянці 23 виконує додатню роботу за рахунок зменшення внутрішньої енергії, при цьому зменшується температура від

на ділянці 34 газ ізотермічно стискається і віддає при цьому відповідну кількість теплоти. Точка 4 вибирається таким чином, що адіабатичним стисненням газ можна повернути у початковий стан. На ділянці 41 газ із-за адіабатичного стиснення збільшує свою температуру і виконує при цьому від’ємну роботу

теор. Карно: ККД теплової машини, яка працює при певних значеннях не може бути більшим ніж ККД теплової машини, яка працює за циклом Карно при тих самих .

- нерівність Клаузіуса „=” до оборотних процесів і „<”, для необоротних кругових процесів. Величина є функцією стану, бо її зміна при переході з одного стану в інший не залежить від способу переходу, а визначається початковим і кінцевим станом. , де S – ентропія.

Розрахуємо зміну ентропії при різних процесах:

1. Нагрівання тіл.

Щоб змінити температуру систем на dT її необхідно надати , тоді зміна ентропії від

, при зростаючій ентропії збільшується температура, при знижені ентропії – температура зменшується.

2. Фазові переходи І-го роду (зміна агрегатного стану).

Фазові переходи І-го роду протікають при фіксованій температурі. ЇЇ називають температурою фазового переходу і супроводжується поглинанням (виділенням) певної кількості теплоти. , - питома теплота фазового переходу і показує, яку кількість теплоти потрібно надати одиниці маси, щоб речовина зазнала фазового переходу.

3. Ізопроцеси в ід. газі.

- загальне співвідношення для зміни ентропії ід. газу.

а) , ,

б)

в)

г) , при адіабатичному процесі ентропія залишається не змінною із-за цього адіабатичний процес називається ізоентропійним.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...