Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІНестача навіть одного елемента мінерального живлення призводить до порушення обміну ре­човин рослин і не може бути компенсована надлишком інших елементів, а в перегодованих мі­неральними й органічними добривами рослин проявляються ознаки мінерального отруєння.

Спеціальних засобів боротьби з надлишком живильних елементів немає. Попередити їх мож­на за допомогою суворого дотримання прийомів агротехніки. Рослини, що ростуть на ґрунтах з надлишком макро- або мікроелементів, здатні накопичувати їх у таких кількостях, які значно перевищують ГДК, що може служити тестом на забруднення середовища існування цими еле­ментами. Деякі види рослин є накопичувачами окремих елементів. Так, уміст Кальцію в листі бобових досягає кількох відсотків у розрахунку на суху масу, а в злаків — не більше 0,5 %. Концентрація Бору в листі бобових і капустяних вища, ніж у злаків. Вміст і склад елементів залежать від виду рослин й особливо від ґрунтово-кліматичних та агротехнічних умов їх виро­щування.

ХІД РОБОТИ

1. Зробіть аналіз умов мінерального живлення цукрового буряку й визначте, від чого залежить його динаміка.

 

 

 

Період розвитку Співвідношення елементів,мг
фосфор Нітроген Калій
Перша декада після проростання 1,0 1,5 1,4
Інтенсивний ріст листя травень 1.0 2,5 3,0
червень 1,0 3,0 3,5
липень 1,0 4,0 4,0
Утворення коренеплоду й накопичення в ньому цукру 1,0 3,6 5,5

Побудуйте графік, що ілюструє динаміку мінерального живлення цукрового буряку.

значення елементів

період розвитку

2. А.Зробіть аналіз даних таблиці та визначте фактори, що впливають на врожай гороху.

 

Спосіб вирощування Урожайність гороху, т/га
  Темно-сірий лісовий Грунт Звичайний чорнозем
  Без добрив Гній + мінеральні добрива Без добрив Гній - мінеральні добрива
Монокультура (6 років) 1,76 2,04 0,73 1,00
Горох у сівозміні (у зайнятому пару після ячменю) 2,25 2,44 1,13 1,51

Б.Як впливає дефіцит і надлишок хімічних елементів на рослинні організми? Чи можна за зовнішнім виглядом рослини визначити дефіцит або надлишок елементів живлення? Відповідь обґрунтуйте

Висновок. Як вплине нестача (надлишок) хімічних елементів на вегетативний період рослин?

нестача азоту
нестача азоту
нестача кальцію
нестача бору
нестача фосфору
нестача заліза
нестача калію

 

Лабораторний практикум №55. СПОСТЕРЕЖЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ВИБІРКОВОЇ ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ НА ВКОРІНЕННЯ ПАРОСТКІВ

Мета:оцінити характер впливу гербіцидів на сільськогосподарські культури та бур'яни .

Обладнання та матеріали: інструктивні таблиці для використання гербіцидів.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Гербіциди — це хімічні препарати, які використовують для боротьби з небажаною рослин­ністю.

За характером впливу гербіциди умовно поділяють на дві групи:

• суцільні, які діють на всі види бур'янистих рослин;

• вибіркові (селективні), які вражають тільки один вид бур'янистих рослин і відносно безпечні для інших.

Такий поділ є умовним тому, що одні й ті самі речовини — залежно від концентрацій і нор­ми витрати на одиницю оброблюваної площі — можуть виявити себе і як суцільні, і як вибір­кові препарати.

За зовнішніми ознаками дії на рослини всі гербіциди поділяють на підгрупи:

• гербіциди контактної дії — це речовини, що вражають наземні частини рослин при без­посередньому потраплянні на них препарату. Контактні гербіциди майже не здатні пе­ресуватися по провідній системі рослин, тому вони не проникають у кореневу систему багаторічних бур'янів. Недолік препаратів цієї підгрупи — наступне відростання нових пагонів;

• гербіциди системної дії — це речовини, що здатні пересуватися по судинній системі рослин. Вони впливають на всю рослину й спричиняють загибель як надземних, так і підземних її органів. При переміщенні по судинах рослин гербіциди взаємодіють із клітинним вмістом, що призводить до часткової їх інактивації шляхом поглинання клітинами й руйнування ферментами. Системні препарати доцільно використовувати для боротьби з багаторічними видами бур'янів, коренева система яких проникає глибоко в ґрунт.

За способом проникнення гербіцидів у рослину розрізняють:

• післясходові — проникають через надземні органи (листя, стебла, черешки) і застосову­ються після появи сходів культури та бур'янів (Бетанал, Раундап, Поаст, Гродил тощо);

• ґрунтові — проникають у рослини через кореневу систему і діють на паростки насіння, їх іще називають гербіцидами кореневої дії (Дуал, Зенкор, Прометрин тощо).

 

ХІД РОБОТИ

1. Уважно прочитайте інструкції до використання гербіцидів. Зробіть висновок про строки обробки сільськогосподарських культур гербіцидами, чим вони визначені?

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...