Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: Розміщення сценаріїв в документі. Арифметичні оператори. Операції порівняння. 

План виконання роботи:

 

1. Створити WEB – сторінку. В створеному документі розмістити сценарій, що виводить наступні строки в текст документу:

2. Сценарій повинен виводити вікно запиту про ім’я відвідувача.

3. Сценарій повинен виводити вікно діалогу з вітанням:

“ІМ’Я, Ласкаво просимо на нашу сторінку!”

4. Створити окрему сторінку – шаблон листівку, привітання на якій має формувати сценарій.

 

5. Написати сценарій, який виводить числа від 1 до 4 в один рядок, розділяючи їх пробілом. Скласти два варіанти програми, в яких будуть використовуватись наступні методи: один оператор document.writeln; чотири оператори document.write.

6. Написати сценарій, в якому користувачу виводиться запрошення ввести два числа, а після введення чисел розраховуються і виводяться в текст HTML сума, добуток, різниця і частка від ділення цих чисел.

7. Написати сценарій, в якому користувачу виводиться запрошення ввести два цілих числа, а після введення чисел визначається більше з них і у вікно діалогу виводиться текст HTML, в якому вказується значення більшого з цих чисел, за яким виводиться текст “ більше з двох чисел”. Якщо введено два рівних числа, сценарій повинен видавати повідомлення: ”Введено два рівних числа”.

8. Написати сценарій, який отримує від користувача три цілих числа і виводить в діалогове вікно alert суму, середнє значення, добуток, а також найбільше і найменше з цих трьох чисел.

9. Написати сценарій, в якому користувач вводить значення радіуса кола, на основі якого розраховуються і виводяться в текст HTML діаметр, довжина кола і площа кола.

10. Написати сценарій, в якому користувач вводить п’ять цілих чисел, серед яких сценарій знаходить максимальне і мінімальне число і виводить ці значення як текст HTML.

11. Написати сценарій, в якому користувач вводить ціле число, а сценарій виводить текст HTML, який повідомляє, являється це число парним чи непарним.

12. Написати сценарій, в якому зчитується два введених користувачем числа і визначається, чи є друге число дільником першого. Результат аналізу виводиться у вигляді тексту HTML.

13. Написати сценарій, який отримує від користувача п’ять цілих чисел і виводить текст HTML, в якому повідомляється кількість введених від’ємних, додатних чисел і нулів.

14. Написати сценарій, в якому користувач вводить своє ім’я і прізвище як дві незалежні строки. Потім сценарій об’єднує ім’я та прізвище, розділивши їх пробілом і виводить в документ HTML отриману строку як текст HTML.

15. Написати сценарій, в якому користувач вводить число, яке складається з п’яти цифр. Це число розкладається на цифри, що його утворюють і виводиться текст HTML, в якому перераховуються ці цифри розділені одне від одного трьома пробілами. Наприклад, якщо користувач ввів число 42339, сценарій повинен видати результат

4 2 3 3 9

 

Вимоги до звіту:

1. Звіт повинен бути оформлений на аркуші А4 з дотриманням стандартних вимог.

2. Звіт повинен містити:

a. Скріншот виведених вікон запитів та діалогів.

b. Код сценаріїв сторінки.

c. Висновки.

 


 

Практична робота №15

 

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...