Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: Керуючі структури. 

План виконання роботи:

 

1. Написати сценарій, що реалізує виконання завдання використовуючи повторення, що керується лічильником:

Група з 10 студентів склала іспит. Отримані студентами оцінки відомі (це цілі числа в діапазоні від 0 до 100). Необхідно знайти середню по групі оцінку за складений іспит. .

2. Використовуючи повторення, що керується контрольним значенням:

Розробити програму для підрахунку середньої оцінки в групі, яка при кожному своєму запуску може обробляти довільну кількість оцінок.

3. Використовуючи вкладені керуючі структури:

Коледж пропонує курс підготовки до складання державного іспиту для фінансових менеджерів. Керівництво бажає знати, наскільки успішно студенти склали цей іспит. Необхідно написати програму для підведення підсумків складання іспиту. Вам пропонується список з 10 студентів, навпроти кожного з них проставлено 1 у разі складання іспиту і 2 у іншому випадку.

Ваша програма повинна аналізувати результати іспиту наступним чином:

3.1. Ввести результат кожного студента (1 або 2). При кожному наступному запиті результату складання іспиту програма повинна відображати на екрані повідомлення “Введіть результат”.

3.2. Підрахувати кількість результатів кожного типу.

3.3. Вивести короткий огляд результатів, вказавши число студентів що склали іспит і кількість тих, що не склали.

3.4. Якщо іспит склали більше ніж 8 студентів, вивести повідомлення “Підвищити плату за навчання”.

4. Написати сценарій для розрахунку складних відсотків, які нараховуються в кінці року.

Клієнт банку відкрив рахунок і поклав на нього 1000 грн. По внеску нараховуються відсотки із розрахунку 5% річних. Вважаючи, що всі нараховані відсотки залишаються на рахунку, розрахуйте і виведіть суму на рахунку в кінці кожного року за десятирічний період. Для розрахунку відсотків використати наступну формулу:

а=р(1+r)n: де

р – початкова сума на рахунку;

r – річна відсоткова ставка;

n – число років;

а – сума на депозиті на кінець n-го року.

Дані вивести у вигляді таблиці:

 

Рік Сума на депозиті
1050.00

 

Суми представити в форматі ХХХХгрн.ХХкоп.

Для того, щоб отримати ступінь числа необхідно використати об’єкт Math і його метод pow. Виклик методу Math.pow(x,y) повертає значення х в степені у.

5. Компанія реалізує п’ять різних видів товарів, які мають такі роздрібні ціни: товар 1 – 2,98 грн, товар 2 – 4,50 грн, товар 3 – 9,98 грн, товар 4 – 4,49 грн, товар 5 – 6,87 грн.

Напишіть сценарій, в який вводяться наступні пари чисел: номер товару, кількість одиниць товару, проданого протягом одного дня. Програма повинна вирахувати і вивести в документ загальну суму продаж по всім видам товарів, що були продані за останній тиждень. Використати діалог prompt для введення порядкового номеру товару. Використати цикл, що керується контрольним значенням для зупинки виконання циклу введення і переходу до відображення отриманих результатів. 

Вимоги до звіту:

1. Звіт повинен бути оформлений на аркуші А4 з дотриманням стандартних вимог.

2. Звіт повинен містити:

a. Скріншот виведених вікон запитів та діалогів.

b. Код сценаріїв сторінки.

c. Висновки.

 

 

Практична робота №16

 

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...