Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практична робота №14Практична робота №13.

Формування мережі і розміщення пристроїв різних видів транспорту в вузлах

Для транспортного вузла, схема якого наведена на рис. 13.1, необхідно визначити оптимальне число базових механізованих складів (БМС) по перевантаженню мінерально-будівельних матеріалів з залізничного на автомобільний, а також вибрати такий рівень концентрації переробки вантажів, при якому сумарні витрати будуть мінімальні. Попередніми дослідженнями встановлено, що для розміщення БМС можна використовувати майданчики, розташовані на вантажних станціях І, ІІ, ІІІ. Вантажі перевозяться автомобілями ЗІЛ-130 з напівпричепами, номінальною вантажопідйомністю 7,5 тон. Найкоротші відстані перевезень вантажів автомобільним транспортом від -той БМС до -того району, а також вага вантажу, що поступає в -тий район, наведені в таблиці 13.1.

Таблиця 13.1

  Номер району міста Відстань перевезення вантажу автомобільним транспортом, км при розміщенні БМС на майданчику Вага вантажу , що поступає в -тий район міста, тис. т
І ІІ ІІІ
13,5 10,0 11,5 156,6
14,0 15,0 8,0 0,2
16,2 17,2 7,1 0,5
15,5 16,5 6,7 44,8
14,9 15,9 7,9 0,5
14,5 15,5 7,6 64,0
13,4 14,4 7,0 0,1
14,3 15,3 8,5 0,1
14,1 15,2 8,3 44,8
17,0 14,4 15,0 1,8
13,0 15,0 9,0 1,7
6,5 16,0 11,0 49,3
15,1 12,5 15,3 5,4
10,1 16,2 15,4 0,6
14,8 12,3 12,8 8,9
15,0 16,0 10,1 1,6
16,3 15,3 11,4 0,2
17,2 14,4 12,7 1,2
13,0 13,0 12,0 2,4
11,6 9,8 11,7 0,8
8,7 10,9 11,6 0,4
7,2 12,4 13,2 1,0
3,0 9,3 17,2 14,7
6,7 9,6 19,6 0,2
7,5 10,1 17,1 10,6
10,0 8,0 15,5 1,9
10,7 11,5 14,1 0,4
13,5 11,6 13,1 6,2
15,0 14,0 12,0 0,3
17,8 15,0 13,2 0,2
18,2 16,1 14,3 0,3
13,0 10,5 12,1 0,4
21,2 14,7 19,4 0,9
11,4 7,8 16,0 0,2
10,0 9,0 17,5 4,8
9,5 3,0 18,4 1,8

Вантаж зі всіх підходів прибуває на сортувальну станцію С звідки вивізними потягами слідує на станцію де розташована БМС. Відстань слідування від сортувальної станції до І, ІІ, ІІІ БМС відповідно рівна 12,9; 6,1; 9,2 км.Приведені витрати не залежать від обсягу роботи БМС, якщо для будівництва вибраний перший майданчик, складають 78 000 грн., другий – 93 000 і третій – 84 000 грн.

Розв’язок.

Для вирішення поставленої задачі необхідно знайти мінімум приведених витрат, пов’язаних з будівництвом БМС, з доставкою вантажу по залізничній дорозі від сортувальної станції до БМС, перевалкою і доставкою вантажу автомобільним транспортом у всі райони міста, тобто:

,

де – приведені витрати відповідно по доставці вантажу на БМС залізничним транспортом, на перевалку і зберігання вантажу, на перевезення автомобільним транспортом; – постійні витрати, не залежать від об’єму роботи БМС.

Витрати по доставці вантажу від сортувальної станції до станції розташування БМС:

,

де – витратні ставки відповідно по капітальних вкладеннях і експлуатаційних витратах в завантаженому і порожньому напрямках, коп./т км; – коефіцієнт порожнього пробігу вагонів; – відстань від -й сортувальної станції до -того БМС.

Для умов прикладу ; ; коп./т км, =0,3.

Вартість перевезення 1 тони вантажу залізничним транспортом:

коп./т км.

Із отриманої залежності легко визначити витрати на доставку вантажу від сортувальної станції до -того БМС. Якщо, наприклад, БМС розташований на першому майданчику, то витрати на доставку потоку в перший район:

грн.

Витрати на доставку потоків, що направляються в інші райони, наведені в таблиці 13.2

Таблиця 13.2

№ району Приведені затрати на перевезення -того потоку, грн./год, при розташуванні БМС на майданчику
І ІІ ІІІ
Заліз-ничний Автомо-більний Всього Заліз-ничний Автомо-більний Всього Заліз-ничний Автомо-більний Всього
Всього

Розв’язок.

Втрати пов’язані з перевезенням вантажу автомобільним транспортом від -того БМС в -й район:

, (1)

де – приведені витрати на доставку 1 тони вантажу від -того БМС в -тий район.

Використовуючи рівняння залежності приведених витрат від відстані перевезень отримаємо:

. (2)

Витрати по доставці вантажу автомобільним транспортом з І БМС в 1-й район:

Аналогічно, на основі даних таблиці 13.1 розраховані витрати по доставці вантажу у всі інші райони міста (таблиця 13.2).

Затрати на перевалку і зберігання вантажів на БМС:

де – питомі витрати, що залежать від об’єму роботи БМС, коп./т; – потік вантажу, що прямує з -того БМС в -тий район, тис. тон/год.;

де – постійні коефіцієнти, які для даного виду вантажу рівні відповідно 70 і 2200.

Враховуючи, що кількість можливих розміщень БМС майданчиків невелика, то існує можливість повного перебору всіх можливих варіантів розвитку транспортно-складської системи.

На першому кроці розглядаються варіанти з розміщенням одного БМС в транспортному вузлі. Таких варіантів три. Якщо БМС розташувати на першому майданчику, то витрати на перевезення вантажів залізничним транспортом а автотранспортом

В випадку одного БМС, використовуючи дані таблиці 13.1 визначають сумарний обсяг переробки вантажів (він не повинен перевищувати переробну здатність БМС).

Із формули (4) слідує:

Затрати на перевалку вантажу з залізничного на автомобільний транспорт:

Сумарні затрати при розміщенні БМС на першому майданчику складе:

Для інших варіантів розміщення БМС і взаємодії залізничного транспорту з автомобільним розрахунки наведені в таблиці 13.3

Таблиця 13.3

Номер майдан-чику для роз-міщення БМС Статті витрат, грн..   Всього
І
ІІ
ІІІ

Таким чином, при концентрації вантажної роботи на одному БМС найменші витрати будуть при використанні для будівництва третього майданчика.

Однак процес оптимізації необхідно продовжити, так як деконцентрація вантажної роботи на двох або трьох БМС зменшує витрати по пробігу автомобілів, вагонів і локомотивів і може виявитися доцільною. Наприклад, якщо розмістити в транспортному вузлі БМС на першому і другому майданчику, то витрати по доставці вантажів автомобільним і залізничним транспортом в перший район складуть (див. таблицю 13.2):

Потік вантажу, що рухається в перший район, необхідно прикріпити до другого БМС. Після аналогічної процедури, для інших потоків:

Витрати на перевалку при деконцентрації вантажної роботи на двох БМС зменшились (221185 245064 251639). Але в зв’язку зі зменшенням об’єму роботи кожного БМС витрати на перевалку і незалежні від об’єму роботи збільшаться.

При оптимальному розподілі вантажопотоків між БМС об’єм роботи першого БМС:

Для другого БМС:

Вартість перевалки однієї тони вантажу:

- на першому БМС:

- на другому БМС:

Витрати на перевалку вантажу з залізничного на автомобільний транспорт при двох БМС в вузлі:

Сумарні витрати при розміщенні БМС на першому і другому майданчику:

Аналогічні розрахунки для інших варіантів розміщення БМС і взаємодії двох видів транспорту в вузлі наведені в таблиці 13.4.

Таблиця 13.4

Номер майданчика для розміщення БМС Статті витрат, грн..   Всього
І, ІІ
І, ІІІ
ІІ, ІІІ

Порівнюючи кращі рішення, отримані на першому кроці ( ) з кращим на другому ( ), можна зробити висновок: вантажну роботу по перевалці мінерально-будівельних вантажів в транспортному вузлі доцільно сконцентрувати на одному БМС, який розташований на третьому майданчику. При такому рішенні приведені витрати мінімальні і складають 618116 грн., а взаємодія залізничного і автомобільного транспорту буде проходити в оптимальних режимах.

 

 

Практична робота №14.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...