Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оптимізація черговості обробки транспортних засобів в пунктах взаємодіїМета роботи – вибір оптимальних варіантів обробки транспортних засобів.

Задача №1.

Визначити варіант черги обробки транспортних засобів в порту, при якому витрати від простою будуть мінімальні. Вихідні дані приведені в таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Назва транспортних засобів   Вид вантажної операції Вартість 1 години простою транспортної одиниці, грн.. Термін обробки, год.
Подача із 10 вагонів Розвантаження на склад 4,2
Автомобіль Навантаження зі складу 1,2 0,16
Баржа Навантаження зі складу 3,6 8,2
Вантажний теплохід Навантаження зі складу 15,8 16,4

Розв’язок

Оптимальна черговість по мінімальних витратах, пов’язаних з простоєм рухомого складу при одночасному прибутті транспортних одиниць і детермінованому терміну вантажних операцій, визначається із умови:

Розрахунок критеріїв пріоритету по формулі:

, Відношення

де - вартість однієї години простою і-тої транспортної одиниці;

- термін обслуговування і-тої транспортної одиниці.

Впорядкована послідовність обслуговування транспортних засобів в пункті взаємодії приведена в таблиці 1.2.

Таблиця 8.2

Назва транспортних засобів Коефіцієнт Критерій пріоритету Термін простою, год. Витрати за час простою , грн.
Подача із 10-ти вагонів 0,71 16,56+4,2=20,76 3∙20,76=62,28
Автомобіль 7,5 0,16 1,2∙0,16=0,192
Баржа 0,44 20,76+8,2=28,96 3,6∙28,96=104,256
Вантажний теплохід 0,96 0,16+16,56=16,56 15,8∙16,56=261,648

При оптимальній черговості обробки – витрати, пов’язані з простоєм рухомого складу будуть:

грн..

Якщо порушити оптимальну черговість, наприклад – першими розвантажувати вагони, потім автомобіль, вантажний теплохід і баржу, то:

грн.

Приведені витрати зросли на грн..

Найгірша черговість обробки транспортних засобів буде: баржа – подача вагонів – теплохід – автомобіль. Витрати в цьому випадку:

грн..

Відносне збільшення витрат по відношенню до оптимальних складе:

 

Задача №2

На вантажному пункті розвантажують подачу із 5-ти вагонів. Час фактичної обробки вагонів, що знаходяться на вантажному фронті, до моменту прибуття автомобіля складає 3,9 години. Загальний час вантажної операції з подачею вагонів 4,8 год, а з автомобілем 0,6 год. Приведена вартість простою автомобіля складає 1,8 грн/год, а подачі вагонів – 3,5 грн/год (одного вагону 0,7 грн/год). Чи доцільно залишити обробку вагонів і здійснити розвантаження автотранспорту, а потім завершити обробку подачі вагонів?Розв’язок

В загальному вигляді доцільність зупинки обслуговування транспортної одиниці з пріоритетом більш низького класу визначається нерівністю:

, (2.1) де

- відповідно вартість простою 1 год. автомобіля і 1 год. вагона;

- відповідно час обслуговування автомобіля і вагона;

- додаткові фінансові затрати що виникають внаслідок перестановки транспортних одиниць і простоєм НРМ та персоналу, що їх обслуговує;

- додаткові затрати часу на перестановку транспортних одиниць;

- час фактичної обробки вагонів до прибуття автомобілів.

Якщо нерівність 2.1 виконується, то обробку транспортної одиниці (вагонів) необхідно зупинити, якщо ні, то закінчувати. Для умови даного прикладу, якщо =0, і =0, отримаємо:

.

Таким чином, необхідно продовжити розвантаження вагонів і після цього приступити до розвантаження автомобіля.

Найменший час фактичної обробки транспортної одиниці з пріоритетом більш низького класу, після якого переривати обслуговування недоцільно знайдемо:

Для даного прикладу:

год.

Задача 3.

На розвантаженні в порту знаходиться баржа. З моменту початку розвантаження пройшло 2,6 год. Загальний час розвантаження баржі 5,2 години. Додаткові затрати часу на перестановку баржі 0,4 год. В порт прибув вантажний теплохід і подача із 10-ти вагонів. Інші вихідні дані для розрахунку приведені в таблиці 3.1. Необхідно визначити раціональну чергу обробки транспортних засобів в порту.

Таблиця 3.1

Назва транспортних засобів, що знаходяться в порту Вартість 1 години простою транспортної одиниці, грн Термін обробки, год Додаткові затрати, викликані перестановкою транспортних засобів, год
Баржа 3,8 5,2 0,8
Вантажний теплохід 16,3 8,1 -
Подача вагонів 5,4 3,6 -

Розв’язок

Знаходимо коефіцієнт : ; ; ; .

Значення коефіцієнта теплоходу і подачі вагонів більші, ніж у баржі, яка стоїть під розвантаженням. Тому необхідно перевірити доцільність перериву обслуговування баржі і постановку під розвантаження транспортної одиниці з більш високим пріоритетом. В даному випадку максимальний пріоритет має вантажний теплохід.

В загальному вигляді доцільність призупинки обслуговування транспортної одиниці з пріоритетом більш низького класу визначається нерівністю:

, де

- вартість 1 години простою відповідно транспортної одиниці, яка прибула і що знаходиться під обробкою;

- термін обслуговування відповідно транспортної одиниці, яка прибула і що знаходиться під обробкою;

- додаткові фінансові затрати що виникають внаслідок перестановки транспортних одиниць і простоєм НРМ та персоналу, що їх обслуговує;

- додаткові затрати часу на перестановку транспортних одиниць;

Використовуючи дану формулу знайдемо:

.

Дана нерівність виконується, отже обробку транспортної одиниці, що знаходиться під вантажними операціями необхідно призупинити, і подати під вантажні операції вантажний теплохід.

Після розвантаження теплохода є можливість приступити до розвантаження вантажів із вагонів. Коефіцієнт для баржі (частина вантажу, що залишилася) і подачі вагонів відповідно рівний:

; .

Враховуючи, що , на обробку потрібно подати спочатку подачу із 10 вагонів, а потім закінчити розвантаження баржі.

Таким чином, оптимальна черга обробки транспортних одиниць в порту передбачає наступну послідовність операцій: розвантаження баржі на протязі 2,6 год; перестановка баржі і подача до причалу вантажного теплохода; обробка теплохода; розвантаження вагонів; подача баржі до причалу і закінчення вантажних операцій.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...