Главная Обратная связь

Дисциплины:


Література до теми 5ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Модуль 1. Теоретичні підходи щодо проблеми розвитку ігрової діяльності у дітей дошкільного віку

Тема 3 «Оволодіння дитиною дошкільного віку ігровою діяльністю»

Питання для обговорення

1. Значення ігрової діяльності у всебічному розвитку дитини дошкільного віку. 2. Роль гри у розумовому розвитку дитини. 3. Гра і моральний розвиток дошкільника. 4. Фзичне виховання дітей у грі. 5. Вплив гри на естетичний розвиток дошкільника.6. Гра, як форма тренування ефективних способів дій. 7. Гра, як засіб соціального розвитку дітей. 8. Особливості розвитку ігрової діяльності дітей на різних етапах дошкільного дитинства (розвиток маніпулятивних дій та спілкування з дорослими на першому році життя дитини. Предметна діяльність та зародження сюжетно-рольової гри у ранньому віці. Особливості гри дітей 4-5 років. Розгорнута форма сюжетно-рольової гри у старшому дошкільному віці).9. Особливості гри у одностатевих і різностатевих об’єднаннях дітей.

Завдання:

1. Опрацювати тексти лекцій, літературних джерел. У процесі вивчення літературних джерел випишіть цитати, які підтверджують тезу « Гра – це засіб розвитку і виховання дитини дошкільного віку».

2. Зробити каталог та анотацію статей з часописів за темою гра за останні три роки.

3. Підготувати реферат за однією із запропонованих тем:

- Теоретичні основи морального виховання дошкільнят у грі.

- Вплив творчої гри на становлення особистості дитини.

- Роль соціального досвіду у грі дітей раннього та дошкільного віку.

- Формування вмінь здійснювати умовні ігрові дії у дітей раннього віку.

4. Складіть словник гри дітей старшого дошкільного віку. Доберіть фольклорні «балаковки» для організації ігрової діяльності

Література до теми 3

1. Бондаренко А.К., Матусик А.И. Воспитание детей в игре (пособие для воспитателя детского сада). - М.: Просвещение, 1979.

2. Воспитание детей в игре /Под ред. Д.В. Менджерицкой. - М.: Просвещение, 1979.

3. Жуковская Р.И. Игра и ее педагогическое значение. - М.:ЧП Ильин, 2001. - 249с.

4. Запорожец А. В. Игра и развитие ребенка. Психология и педагогика игры дошкольника. Под редакцией А.В. Запорожец и А.П.Усовой.- М., 1966.- с. 5-10.

5. Запорожец А. В. Проблема дошкольной игры и руководство ею в воспитательных целях. Игра и ее роль в развитии ребенка дошкольника. - 1978. - с.3-7.

Тема 4. «Класифікація ігор дітей дошкільного віку» (4 години)

Питання для обговорення

1. Різні підходи до класифікації ігор дітей в працях педагогів минулого. 2. Сучасні підходи до класифікації ігор дітей дошкільного віку

Завдання1. Підготуватися до обговорення теоретичних питань.

2. Створити схеми класифікацій гри дітей дошкільного віку (за О.В. Запорожцем, О.П.Усовою, О.О.Смірновою).

Література до теми 4

1.Новоселова С.Л. О новой классификации детских игр //Дошкольное воспитание. - 1997. - 3. - с. 84-86.

2.Шангина И.И. Народные детские игры //Дитячий садок.- 2000.- №42.-С. 3.Руководство играми детей в дошкольных учреждениях: Из опыта работы /Под ред. М.А.Васильевой. - М.: Просвещение, 1986. - 112с.

 

Модуль 2. Гра у концепції ігрового розвитку дітей дошкільного віку

Тема 5. «Творчі сюжетно-рольові ігри у виховній роботі з дітьми дошкільного віку»

Питання для обговорення

1. Сюжетно-рольові ігри, їх особливості, значення у вихованні дітей.

2. Структура сюжетно-рольові гри, її генезис на різних вікових етапах дитинства.

3. Методи керівництва творчими, сюжетно-рольовими іграми.

4. Ігрова культура та її передача у різновіковому і одновіковому дитячому суспільстві.

5. Вплив спрямованості і керівництва творчими іграми на розвиток гри як діяльності, оволодіння способами побудови гри, формування особистості дитини, дитячого ігрового співтовариства.

6. Театралізовані режисерські та драматизації, конструкторсько - будівельні як різновид творчої гри, їх особливості і розвиваюче значення.

Завдання:

1.Схарактеризуйте структурні компоненти СРГ за визначенням Д.Б.Ельконіна:

1) ролі, які перебирають на себе діти

2) ігрові дії

3) ігрове використання предметів

4) реальні стосунки

5)Ігрові стосунки у грі.

2. Наведить приклади як розвивається сюжет гри з віком дітей? (побутовий; побутовий і праця; побутовий, праця, суспільні явища).

3.Скласти таблицю «Структура і динаміка сюжетно-рольової гри (за Д.Б.Ельконіним)

 

Показники гри 1 рівень 2 рівень 3рівень 4 рівень
Основний зміст гри        
Характер ігрової ролі        
Характер ігрових дій        
Відношення до правил        

 

4.Скласти таблицю використання різних видів ігор для дітей різних вікових груп.

Література до теми 5

1.Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Науково-методичний посібник /Наук. ред. О. Л. Кононко. - К,: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. - 243 с.

2.Бойченко Н.А., Григоренко Г. И. Сюжетно-ролевые игры дошкольников. - К.: Радянська школа, 1982.

3.Венгер Л.А. Сюжетно - ролевая игра и психическое развитие ребенка //Воспитание детей в игре. - М.: АПО, 1996. - 56с.

4.Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников. - М.:Просвещение, 1981.

5.Григоренко Г. Сюжетно-рольова гра. - //Палітра педагога. - 2001. - № 4. - С. 18.

6.Григоренко Г., Михайличенко А. Сюжетно-рольова гра. - //Палітра педагога. - 2002.- № 2. - С. 22

7.Сюжетно-рольові irpи //Дитячий садок.- 2000,- № 4 (52).- С. 4.

Тема 6 «Дидактичні ігри та ігри за правилами в структурі педагогічного процесу ДНЗ»

Питання для обговорення

1. Розвиваюче значення ігор за правилами. 2. Характеристика різних видів ігор за правилами, їх структура і зміст. 3. Основні функції дидактичної гри. 4. Дидактичні ігри. Види дидактичних ігор. 5. Структура дидактичної гри. 6. Методика організації і проведення дидактичних ігор.

Завдання:

1. Підготуватися до відповідей на питання до обговорення.

2. Розробити розгорнуті конспекти з різних видів дидактичних ігор.

3. Підготувати повідомлення на теми «Педагогічна цінність народних дидактичних ігор», «Будівельно-конструктивна гра в групах дітей раннього віку», «Розвиток творчого потенціалу дитини у комп'ютерних іграх».

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...