Главная Обратная связь

Дисциплины:


Текстовий процесор Word 2007Колонтитули(фр. сolonne – стовпець, лат. titulus – заголовок) – це службові повідомлення, які розміщуються на полях сторінки докумен-та. Інформація колонтитула відображається на всіх сторінках документа або деякій його частині. У Word 2007розрізняють верхній, нижній і бічні колонтитули. Колонтитули можуть містити номери сторінок, назву документа або поточного розділу, прізвище автора, графічні зображення тощо. Колонтитули першої сторінки, парних і непарних сторінок можуть відрізнятися.

 

22. Налаштування інтерфейсу користувача текстового процесора Word 2007. Режими перегляду документа
Налаштування середовища текстового процесора Word 2007
Наприклад, користувач за бажанням може згорнути чи розгорнути Стрічку подвійним клацанням на ярлику відкритої вкладки, відключити чи повернути режим показу лінійки вибором кнопки Лінійка над вертикальною смугою прокручування.
Интерфейс це основна начинка Ворд, ленти та її функції..

 

23. Створення та редагування нумерованих і маркованих списків у Word 2007. Однорівневі та багаторівневі списки.

У текстовому процесорі Word 2007можна створювати списки трьох

типів:

 Маркований, у якому кожний абзац на початку позначається деяким спеціальним символом (маркером).

 Нумерований, у якому на початку кожного абзацу вказується його номер. Порядковий номер абзацу в списку може задаватися числом (записаним арабськими або римськими цифрами), літерою алфавіту

або числівником.

 Багаторівневий, у якому абзаци пронумеровані за їхньою ієрархічною структурою. Максимальна кількість вкладень елементів багаторівневого списку – 9 рівнів.

Існує кілька способів оформлення деякого фрагмента тексту у вигляді маркованого чи нумерованого списку.

 

І с п о с і б. Основний. Для початку введення списку слід розмістити курсор у потрібному
місці документа і виконати Основне > Абзац >Маркери або Нумерація .
І І с п о с і б. Автоматичне створення списку.
Розмістивши курсор у потрібному місці документа, слід увести спеціальні умовні символи,
які визначають вид бажаного списку, і натиснути клавішу Пропуск. Одразу ж умовні символи перетворяться на відповідний маркер або номер. Далі можна розпочинати введення першого елемента списку.
І І І с п о с і б . Перетворення на список. Якщо деякі абзаци тексту, введеного раніше, потрібно оформити як список, то слід виділити ці абзаци і вибрати на Стрічці кнопку відповідного типу списку: Маркери , Нумерація . Для вибору іншого виду списку слід вибрати
кнопку .

 

Багаторівневі списки

Для створення багаторівневого списку на Стрічціслід вибрати кнопку Багаторівневий списокі варіант оформлення списку в Бібліотеці списків. Даліпотрібно вводити елементи списку, 

24. Стилі у Word 2007

 

Стиль - це набір параметрів форматування, який застосовують до тексту документа, щоб швидко змінити його зовнішній вигляд. Стилі дозволяють застосувати одночасно всю групу атрибутів форматування до тексту документа. Існує три типи стилів: стиль символу, стиль абзацу, стиль таблиці.

 

25.Шаблон документів у WORD 2007

Шаблон – це відформатований певним чином документ-заготовка, який зберігається в окремому файлі та використовується як основа для створення нових документів певного типу.

іншими словами шаблони визначають основну структуру документа і містять параметри документа: шрифти, автотекст, макроси, параметристорінки, форматування, стилі і т.д.

26. Схема документа й автоматичне створення змісту у Word 2007

Найпростіший спосіб створення змісту — це використання вбудованих форматів рівнів структури або стилів заголовків

 

Якщо для кожного із заголовків багатосторінкового документа його рівень визначено з використанням відповідних стилів заголовків, то текстовий процесор Word 2007 дає змогу автоматично створити зміст такого документа. Для цього програма здійснює посторінковий поділ документа і для кожного структурного елемента документа визначає номер сторінки, з якої ця частина документа розпочинається. Отримані дані оформлюються у вигляді таблиці, у яку вносяться назви заголовків і відповідні номери сторінок.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...