Главная Обратная связь

Дисциплины:


Это набор графических элементов дизайна для составления целостного графического дизайна. Клип-артом могут быть как отдельные объекты, так и изображения (фотографии) целикомКлип-арт может быть представлен в любом графическом формате.

С помощью клип-артов можно создавать обои для рабочего стола, сайты. Их так же используют при оформлении рекламных афиш и т. п. Коллекция клип-артов — это необходимый инструмент в работе любых веб-мастеров..

Доступ до колекції кліпів Microsoft здійснюється додатком Microsoft Clipart (Clip Gallery), що входять до складу Microsoft Office 97 і підтримує не тільки малюнки, але і звуки, і відео. Microsoft Clipart призначений не тільки для попереднього перегляду кліпів та їх вставки в документ, але і для керування ними: розширення галереї кліпів, створення збірок кліпів по темах і т.п.
Вхід в Microsoft Clipart здійснюється командами Вставка, Малюнок, Картинки або Вставка, Новий об'єкт. Для вставки графічного кліпу потрібно на вкладці Графіка або Картинки вибрати з колекції необхідну картинку і натиснути кнопку <Вставити>.

 

33.Рисування фігур засобами Word 2007

Засоби для створення та редагування графічних об'єктів у текстовому процесорі Word 2007 розміщено на панелі інструментів Засоби малювання, що відкривається підчас створення або виділення графічного об'єкта.

Найпростішими фігурами у програмі Word 2007 вважаються прямі лінії, стрілки, прямокутники та еліпси. Кнопки інструментів для їх створення винесено безпосередньо на панель Вставка, Ілюстрації

Лінії, прямокутники та еліпси у Word будують так само, як і в редакторі Paint: потрібно натиснути ліву кнопку миші та, утримуючи її, перетягувати курсор, доки фігура ненабуде потрібного вигляду. Стрілки креслять так само, як і лінії.

 

34.Обєкт Word Art у середовищі Word 2007


Робота з тестом, задання якогось не звичайного виду тексту ..
Вставка > WordArt

35.Обэкт SmartArt у середовищі Word 2007

Об’єкти SmartArt(англ. smart – розумний, art – мистецтво) – новий тип графічних об’єктів Microsoft Office Word 2007, які дають можливість користувачу подавати структуровані дані в текстовому документі у вигляді різноманітних схем. Їхнє використання дає змогу зробити документ більш виразним і наочним. У Word 2007є готова колекція об’єктів SmartArt, широкий набір різноманітних макетів якої згрупований у кілька категорій (табл. 1.7). Крім того, користувач може розробити власний макет об’єкта SmartArtі зберегти його в колекції

для подальшого використання

 

36. Діаграми у середовищі Word 2007

Діаграма — (від грец. Διάγραμμα (diagramma) - зображення - рисунок, креслення) — графічне зображення, що наочно у вигляді певних геометричних фігур показує співвідношення між різними величинами, які порівнюються [1]. Одними з найвідоміших видів діаграм є графіки та гістограми. Через значне поширення графіків, інші види діаграм, інколи, помилково називають графіками. 

 

Поняття та призначення табл. Процесора Excel 2007

Електронні таблиці - це двовимірні масиви, які називаються робочими аркушами і складаються з рядків та стовпців. Програмні засоби для проектування ЕТ називаються табличними процесорами. Головна перевага ЕТ - можливість миттєвого перерахування всіх даних, пов'язаних формульними залежностями у випадку змінення значення любого операнда.

38. Інтерфейс табл. Процесора Excel 2007

Інтерфейс табличного процесора Excel 2007. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Навігація в таблицях.

Після завантаження програми Excel у її вікні можна побачити вже знайомі елементи такі як рядок заголовку, кнопки керування вікном, рядок меню, панель інструментів, рядок стану. Але у вікні програми присутні елементи, які властиві тільки програмі MS Excel: Рядок формул – це панель у верхній частині вікна Excel, що використовується для введення і редагування вмісту комірки. Змістом комірки може бути як постійне значення (число, текст) так і формула. Поле імені – це текстове поле, у якому відображається ім’я виділеної комірки або елемент діаграми. Робоча частина аркуша – це область, де відображаються дані електронної таблиці. Вкладки аркушів – слугують для перемикання між аркушами робочої книги. Робочий лист складається із рядків та стовпців, на перетині яких утворюється комірка. Також на робочому листі містяться рядки заголовків стовпців та комірок. Комірка – це мінімальний елемент електронної таблиці. Вона має адресу, яка складається із імені стовпця й імені рядка на перетині яких вона розташована. Назви стовпців складаються із літер латинського алфавіту. Назви рядків – із натуральних чисел. Один аркуш містить 256 стовпців та 65536 рядків. Наприклад адреса комірки B2 показує, що комірка знаходиться на перетині стовпця з іменем B та рядка із іменем 2. До комірки може вводитись різна інформація: текстова, числова (цілі числа, дроби, дані грошового формату, формату дати). Виділена комірка називається активною або поточною. Коли комірка активізована, в полі імені відображається її адреса. Чимало операцій в Excel можна виконувати не тільки над окремими комірками, а й над багатьма комірками. Це можуть бути операції копіювання та переміщення даних, форматування комірок, оброблення даних різних комірок за однією формулою. Сукупність комірок електронної таблиці називається діапазоном

 

39.Властивості комірок у Excel 2007

- тип даних(текст, число, валюта тощо)

- формат числа

- обрамлення(рамки)

- вирівнювання(ліворуч, праворуч, середина, по ширині, поверху, по низу тощо.)

- шрифт(аналогічно MS Word)

-захист комірки

 

40. Поняття адресації у Excel 2007

Адреса комірки задається номерами стовпця та рядка, на перетині яких вона знаходиться, наприклад, А1, С3.

Завжди одна з комірки електронної таблиці є поточною. Її адреса відображається в полі Ім’я.

Під час копіювання формул відбувається їхня модифікація за таки правилом: номери стовпців (рядків) у посиланнях змінюються на різницю номерів кінцевого і початкового стовпців (рядків). Під час переміщення формули не модифікуються.

Посилання яке модифікується під час копіювання формули, називається відносним – А4.

Посилання, яке не модифікується під час копіювання формули, назівається абсолютним - $A$4.

Посилання, у якому під час копіювання модифікується або номер стовпця, або номер рядка назівається мішаним - $A4, A$4.

 

41. Введення і редагування даних в табл. Процес. Excel

В клітинах Excel можуть розміщуватися числа, текст, логічні значення, функції.
Редагування даних. Редагувати вміст клітини можна декількома способами:
ü виділити клітину і редагувати її в рядку формул, перемістивши курсор на потрібне місце.
ü двічі клацнути клітину мишею або виділити клітину і натиснути клавішу F2. У цьому випадку редагування даних можна робити безпосередньо в клітині.
Після завершення редагування клітини натискають клавішу Enter або кнопку Підтвердження дії у рядку формул.
Щоб очистити вміст клітини, рядки або стовпці, потрібно їх виділити і натиснути клавішу Delete. Якщо виділити заповнену клітину і ввести в неї символи, то ці символи замінять дані, які перебували в клітині раніше.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...