Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теоретичні відомості. Необхідну довжину стержня lc розраховують за функціональними та конструктивними характеристиками, параметрами утворення петлі-напуску голкової нитки та 

Необхідну довжину стержня lc розраховують за функціональними та конструктивними характеристиками, параметрами утворення петлі-напуску голкової нитки та взаємодії човника з голкою. Згідно з рис 1.а для човникової машини ця частина голки повинна мати довжину тзконструктивними характеристиками, параметрами утворення петлі-рЩ'Ску голкової нитки -т взаємодії човника з гожою. ЗНдно з рис, їм Ш чотзштм машини ця частина голки їіовинна мзги довжину,

lc = + а + b + c + m + e + n

деSо – підйом голки з крайнього нижнього положення (КНП), необхідний для утворення петлі-напуску. Згідно з експериментальними та практикою експлуатації машин - Sо ≈2 мм. Важливу роль в утворенні петлі-напуску оптимальної - величини і форми, при незначному підйому голки з крайнього нижнього положення, відіграє човник, шпулетримач якого (рис 1.б) забезпечує утворення петлі-напуску з однієї сторони голки, саме там де відбувається захоплення її носиком човника:

а - перевищення носика човника над верхньою кромкою вушка голки. В звичайних умовах цей параметр, як величина що забезпечує вадносика човника в найбільш розширену частину петлі-напуску з однієї сторони голки, становить a≈2 мм;

b - відстань між верхньою точкою траєкторії носика човника і нижньою площиною площиною голкової пластинки. Цей параметр, з урахуванням розміщення та руху зубчастої рейки, в залежності від товщини матеріалу та інших особливостей машини приймають в межах b≈5+8 мм;

с - товщина голкової пластинки. В залежності від товщини матеріалу та інших, наприклад, конструктивних міркувань, с≈1,5+3 мм;

m - товщина пакету матеріалу в стисненому стані. Цей параметр задають згідно з функцією машини, її призначенням;

е - відстань між тканиною та підошвою лапки, що знаходиться в піднятому положенні. Цей проміжок приймають головним чином з ергономічних міркувань, щоб забезпечити зручність заправки матеріалу Він, дорівнює е≈1,5+3 мм:

n - товщина притискної лапки. В залежності від товщини пакету матеріалу та конструктивних міркувань n≈1,5+3 мм.

В промислових машинах використовують голки з циліндричною формою. Для різних типів матеріалів використовують різні за формою вістря голки.

Номер голки - це діаметр стержня, помножений на 100. Голки виробництва США, Японії та Німеччини мають інші позначення, що наведені в таблиці.

Завдання 1. Розрахувати довжину стержня голки. Варіант відповідає номеру за списком групи

Варіант Параметри, мм Опір P(H) L l
b c m e n
1-5 5.5 1.5 1.0 5.0 2.0 1.6
6-11 1.5 4.0 3.0 2.0 4.2
12-17 7.0 2.0 7.5 3.0 3.0 6.5
18-20 8.0 2.5 9.5 4.0 4.5 16.0

Завдання 2.Визначити номер голки за вітчизняним стандартом та стандартами виробництва США, Японії, Німеччини у відповідності до опору матеріалу проколювання Р, якщо довжина стержня голки Lp=L-lмм

Завдання 3. Підготувати повідомлення про різноманітні форми вістря голок для різних матеріалів

 

Практична робота №4

Тема. Основи роботи з обладнанням для ВТО (2 год)

Мета. Навчитись здійснювати вибір обладнання для здійснення ВТО. Визначення режиму ВТО. Перевірка готовності обладнання для ВТО до роботи. Виявити причини виникнення неполадок обладнай для ВТО та способи їх усунення.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...